Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FİNANSAL MUHASEBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAZARLAMA YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜRETİM YÖNETİMİ 5 4 4 5 5 4 4 1 3 2 3 5 4 2
YÖNETİM 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 4 5 5 2
PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
STRATEJIK YÖNETİM 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 3
SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ 4 0 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 0 0 3 3 3 0 2 2 2 2 3 3 0 0
E-TİCARET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3 5 1 4 2 2 4 3 0 2 0 3 3 3
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
STRATEJİK PAZARLAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNOVASYON VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ 5 5 5 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 0 4 3 4 0 4 0 4 3 4 2 0 1
MUHASEBE DENETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1 4 3 4 3 2 2 1 2 5 1 2 2 1
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YÖNETİM MUHASEBESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
DİJİTAL PAZARLAMA 4 3 3 4 3 1 1 5 3 5 2 2 3 1
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FİNANSAL MUHASEBE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FİNANSAL YÖNETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PAZARLAMA YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÜRETİM YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A O O O Ç Ç O
YÖNETİM Ç Ç O Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç O
PROJE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
STRATEJIK YÖNETİM Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O
SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ Ç Y Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Y Y O O O Y O O O O O O Y Y
E-TİCARET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ O Ç A Ç O O Ç O Y O Y O O O
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
STRATEJİK PAZARLAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNOVASYON VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç Y Ç O Ç Y Ç Y Ç O Ç O Y A
MUHASEBE DENETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A Ç O Ç O O O A O Ç A O O A
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YÖNETİM MUHASEBESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİJİTAL PAZARLAMA Ç O O Ç O A A Ç O Ç O O O A
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FİNANSAL MUHASEBE
FİNANSAL YÖNETİM
PAZARLAMA YÖNETİMİ
ÜRETİM YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + +
YÖNETİM + + + + + + + + + + + + + +
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
STRATEJIK YÖNETİM + + + + + + + + + + + + + +
SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
E-TİCARET
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ + + + + + + + + + + + + + +
STRATEJİK PAZARLAMA
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
İNOVASYON VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MUHASEBE DENETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + +
YÖNETİM MUHASEBESİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + +
DİJİTAL PAZARLAMA + + + + + + + + + + + + + +
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
; ;