Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11
MATEMATİK I 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KİMYA 5 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0
FİZİK I 5 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0
GENEL JEOLOJİ 2 5 3 2 3 2 1 3 2 4 5 4 0 2 4 3 1 4 0 2
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 4 0 0 0 1 3 0 3 4 0 3
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MATEMATİK II 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİZİK II 5 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0
LİNEER CEBİR 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
OLASILIK VE İSTATİSTİK 4 2 1 0 0 2 0 0 2 3 4
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 4 2 3 4 0 3 0 1 1 0 0
DİFERANSİYEL DENKLEMLER 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESLEK HUKUKU VE ETİĞİ 0 0 0 0 0 3 0 4 5 0 0
STRATİGRAFİ 4 3 4 0 2 0 3 0 5 3 0 1 0 2 1 2 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 4 2 3 4 3 2 2 2 1 2 2
UYGULAMALI JEOFİZİK (G+M) 3 5 4 1 3 1 0 0 0 0 0
YERFİZİĞİ 3 3 3 2 2 2 2 2 0 2 0
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 4 3 3 3 4 4 0 3 4 4 0
ZEMİN ARAŞTIRMALARI 4 3 4 3 3 3 4 3 3 0 0 3 0 3 0 4 3 4
TEKTONİK 5 4 2 5 0 3 2 1 3 5 4 5 4 2 1 0 2 1 1 0
JEOMANYETİZMA 4 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE VERİ İŞLEM 4 4 0 3 0 3 1 0 2 0 0
UYGULAMALI JEOFİZİK (E+EM+S) 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3 2
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0
STAJ I 2 3 3 3 1 3 0 3 3 1 2 0 2 0 2 0 2 0
SİSMİK PROSPEKSİYON 4 4 2 2 5 5 1 1 4 4 1
KUYU LOGLARI 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
SİSMOLOJİ 4 4 0 4 4 0 0 2 0 0 0
ELEKTRİK PROSPEKSİYON 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
JEOFİZİKTE MODELLEME 3 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 4 3 4 0 4 3 1 0 0 3 0
SİSMOTEKTONİK 4 3 0 0 0 4 0 3 3 0 3
GRAVİTE PROSPEKSİYON 3 5 3 1 4 0 0 1 0 0 0
MANYETİK+EM PROSPEKSİYON 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ 4 4 0 3 4 2 0 2 0 0 0
STAJ II 2 3 3 3 1 3 0 3 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 0 2 3 4 3 3 4 0 2 3 4
BİTİRME ÇALIŞMASI 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 4
GRAVİTEDE ÖZEL UYGULAMALAR 2 4 2 0 3 0 0 0 0 0 5
JEOTERMAL JEOFİZİĞİ 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
MÜHENDİSLİK KAYA MEKANİĞİ 3 5 5 3 4 3 3 4 3 5 5 3 5 3 3 4 3 5 3 5 5 3
PALEOSİSMOLOJİ 3 2 3 3 3 3 4 0 3 4 0 0 0 2 0 0
PETROGRAFİ 5 4 0 0 0 3 0 0 4 0 4
YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 0 2 4 1 4 4 0
PETROL JEOLOJİSİ 5 4 3 0 3 3 3 5 4 3 2 1 3 2 2 3 2 0
GRAVİMETRİ 5 3 2 4 1 0 0 1 0 0 0
TÜRKİYE JEOLOJİSİ 0 5 0 0 0 4 4 0 3 0 0
PALEO VE ARKEOMANYETİZMA 4 3 4 3 3 4 3 2 0 3 0 3 0 0 4 0 2 0 0
ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ 4 3 0 0 4 4 0 0 4 4 0
JEOFİZİKTE HARİTA BİLGİSİ 4 3 3 4 3 4 3 2 0 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0
YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALI FİZİKSEL MODELLEME 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARKEOJEOFİZİK 4 3 3 4 3 4 2 0 3 2 0 0 0 4 0 2 0 0
DENİZ JEOFİZİĞİ 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
DEPREM JEOLOJİSİ VE MEKANİĞİ 3 0 0 0 0 4 0 2 3 0 3
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4
GRAVİTE YORUMLAMA 3 5 4 2 5 0 0 3 0 0 2
SİSMİK STRATİGRAFİ 3 4 3 2 3 3 4 3 3 0 4 0 0 2 0 0
UYGULAMALI SİSMOLOJİ 4 3 0 4 4 0 0 2 0 0 0
YERBİLİMLERİ TARİHİ VE FELSEFESİ 2 1 3 2 2 3 2 1 3 2 4 2 2 0 2 2 5 2 5 2 0
ZEMİN MEKANİĞİ 3 5 5 3 4 3 3 4 3 5 4 3 5 3 3 4 3 4 3 5 5 3
JEOFİZİKTE POTANSİYEL TEORİ 4 3 5 3 2 3 0 3 0 2 3 0 0 0 2 0 0
SONDAJ TEKNİĞİ 5 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0
JEOTERMİK VE RADYOAKTİF YÖNTEMLER 5 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4
ÇEVRE JEOFİZİĞİ 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR 4 3 0 0 4 4 0 0 4 4 0
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVA ARAÇLARI VE UYDULAR İLE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR (SEKTÖR DERSİ) 3 3 2 3 4 2 1 2 3 1 1

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11
MATEMATİK I Ç O Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KİMYA Ç O Y Y Ç Y Y Y Y Y Y
FİZİK I Ç O Y Y Ç Y Y Y Y Y Y
GENEL JEOLOJİ O Ç O O O O A O O Ç Ç Ç Y O Ç O A Ç Y O
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ç Y Y Y A O Y O Ç Y O
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y O Y Y Y Y
MATEMATİK II Ç O Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FİZİK II Ç O Y Y Ç Y Y Y Y Y Y
LİNEER CEBİR Ç Ç O Y Y Y Y Y Y Y Y
OLASILIK VE İSTATİSTİK Ç O A Y Y O Y Y O O Ç
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Ç O O Ç Y O Y A A Y Y
DİFERANSİYEL DENKLEMLER Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MESLEK HUKUKU VE ETİĞİ Y Y Y Y Y O Y Ç Ç Y Y
STRATİGRAFİ Ç O Ç Y O Y O Y Ç O Y A Y O A O Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Ç O O Ç O O O O A O O
UYGULAMALI JEOFİZİK (G+M) O Ç Ç A O A Y Y Y Y Y
YERFİZİĞİ O O O O O O O O Y O Y
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Ç O O O Ç Ç Y O Ç Ç Y
ZEMİN ARAŞTIRMALARI Ç O Ç O O O Ç O O Y Y O Y O Y Ç O Ç
TEKTONİK Ç Ç O Ç Y O O A O Ç Ç Ç Ç O A Y O A A Y
JEOMANYETİZMA Ç Ç Y O Ç Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE VERİ İŞLEM Ç Ç Y O Y O A Y O Y Y
UYGULAMALI JEOFİZİK (E+EM+S) Ç O Ç O O O Ç O O O O
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Ç Y
STAJ I O O O O A O Y O O A O Y O Y O Y O Y
SİSMİK PROSPEKSİYON Ç Ç O O Ç Ç A A Ç Ç A
KUYU LOGLARI O O O O O O O O O O O
SİSMOLOJİ Ç Ç Y Ç Ç Y Y O Y Y Y
ELEKTRİK PROSPEKSİYON O O O O O O O O O O O
JEOFİZİKTE MODELLEME O Ç Ç Y O Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ Ç O Ç Y Ç O A Y Y O Y
SİSMOTEKTONİK Ç O Y Y Y Ç Y O O Y O
GRAVİTE PROSPEKSİYON O Ç O A Ç Y Y A Y Y Y
MANYETİK+EM PROSPEKSİYON O O O O O O O O O O O
MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ Ç Ç Y O Ç O Y O Y Y Y
STAJ II O O O O A O Y O A O O A Y A Y Y A Y A
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI Y O O Ç O O Ç Y O O Ç
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ Y Y Y Y Y O Y O O O Ç
GRAVİTEDE ÖZEL UYGULAMALAR O Ç O Y O Y Y Y Y Y Ç
JEOTERMAL JEOFİZİĞİ O O O O O O O O O O O
MÜHENDİSLİK KAYA MEKANİĞİ O Ç Ç O Ç O O Ç O Ç Ç O Ç O O Ç O Ç O Ç Ç O
PALEOSİSMOLOJİ O O O O O O Ç Y O Ç Y Y Y O Y Y
PETROGRAFİ Ç Ç Y Y Y O Y Y Ç Y Ç
YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y O Ç A Ç Ç Y
PETROL JEOLOJİSİ Ç Ç O Y O O O Ç Ç O O A O O O O O Y
GRAVİMETRİ Ç O O Ç A Y Y A Y Y Y
TÜRKİYE JEOLOJİSİ Y Ç Y Y Y Ç Ç Y O Y Y
PALEO VE ARKEOMANYETİZMA Ç O Ç O O Ç O O Y O Y O Y Y Ç Y O Y Y
ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ Ç O Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y
JEOFİZİKTE HARİTA BİLGİSİ Ç O O Ç O Ç O O Y O Y O Y Y Y Ç Y O Y
YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALI FİZİKSEL MODELLEME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ARKEOJEOFİZİK Ç O O Ç O Ç O Y O O Y Y Y Ç Y O Y Y
DENİZ JEOFİZİĞİ O O O O O O O O O O O
DEPREM JEOLOJİSİ VE MEKANİĞİ O Y Y Y Y Ç Y O O Y O
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER O Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Ç
GRAVİTE YORUMLAMA O Ç Ç O Ç Y Y O Y Y O
SİSMİK STRATİGRAFİ O Ç O O O O Ç O O Y Ç Y Y O Y Y
UYGULAMALI SİSMOLOJİ Ç O Y Ç Ç Y Y O Y Y Y
YERBİLİMLERİ TARİHİ VE FELSEFESİ O A O O O O O A O O Ç O O Y O O Ç O Ç O Y
ZEMİN MEKANİĞİ O Ç Ç O Ç O O Ç O Ç Ç O Ç O O Ç O Ç O Ç Ç O
JEOFİZİKTE POTANSİYEL TEORİ Ç O Ç O O O Y O Y O O Y Y Y O Y Y
SONDAJ TEKNİĞİ Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y O Y Y
JEOTERMİK VE RADYOAKTİF YÖNTEMLER Ç Ç Y Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç
ÇEVRE JEOFİZİĞİ O O O O O O O O O O O
JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR Ç O Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HAVA ARAÇLARI VE UYDULAR İLE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR (SEKTÖR DERSİ) O O O O Ç O A O O A A

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11
MATEMATİK I + +
KİMYA + + +
FİZİK I + + +
GENEL JEOLOJİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ + + + + + +
İNGİLİZCE +
MATEMATİK II + +
FİZİK II + + +
LİNEER CEBİR + + +
OLASILIK VE İSTATİSTİK + + + + + + +
TÜRK DİLİ
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA + + + + + + +
DİFERANSİYEL DENKLEMLER + +
MESLEK HUKUKU VE ETİĞİ + + +
STRATİGRAFİ + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI + + + + + + + + + + +
UYGULAMALI JEOFİZİK (G+M) + + + + + +
YERFİZİĞİ + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ + + + + + + + + +
ZEMİN ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + + + + + +
TEKTONİK + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOMANYETİZMA + + + +
JEOFİZİKTE VERİ İŞLEM + + + + + +
UYGULAMALI JEOFİZİK (E+EM+S) + + + + + + + + + + +
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) + + +
STAJ I + + + + + + + + + + + + +
SİSMİK PROSPEKSİYON + + + + + + + + + + +
KUYU LOGLARI + + + + + + + + + + +
SİSMOLOJİ + + + + +
ELEKTRİK PROSPEKSİYON + + + + + + + + + + +
JEOFİZİKTE MODELLEME + + + +
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ + + + + + + +
SİSMOTEKTONİK + + + + + +
GRAVİTE PROSPEKSİYON + + + + + +
MANYETİK+EM PROSPEKSİYON + + + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ + + + + + +
STAJ II + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI + + + + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ + + + + +
GRAVİTEDE ÖZEL UYGULAMALAR + + + + +
JEOTERMAL JEOFİZİĞİ + + + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK KAYA MEKANİĞİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PALEOSİSMOLOJİ + + + + + + + + + +
PETROGRAFİ + + + + +
YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PETROL JEOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + +
GRAVİMETRİ + + + + + +
TÜRKİYE JEOLOJİSİ + + + +
PALEO VE ARKEOMANYETİZMA + + + + + + + + + + + +
ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ + + + + + +
JEOFİZİKTE HARİTA BİLGİSİ + + + + + + + + + + + +
YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALI FİZİKSEL MODELLEME + + + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI
ARKEOJEOFİZİK + + + + + + + + + + +
DENİZ JEOFİZİĞİ + + + + + + + + + + +
DEPREM JEOLOJİSİ VE MEKANİĞİ + + + + +
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER + + + +
GRAVİTE YORUMLAMA + + + + + + +
SİSMİK STRATİGRAFİ + + + + + + + + + + +
UYGULAMALI SİSMOLOJİ + + + + +
YERBİLİMLERİ TARİHİ VE FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ZEMİN MEKANİĞİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİKTE POTANSİYEL TEORİ + + + + + + + + + +
SONDAJ TEKNİĞİ + + + + +
JEOTERMİK VE RADYOAKTİF YÖNTEMLER + + + + + +
ÇEVRE JEOFİZİĞİ + + + + + + + + + + +
JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR + + + + + +
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ
MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI
HAVA ARAÇLARI VE UYDULAR İLE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR (SEKTÖR DERSİ) + + + + + + + + + + +
; ;