Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL MATEMATİK 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ 2 3 3 3 2 2 0 3 2 2 1 1 2 2 2
FELSEFE VE EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAFİK VE ÇEVRE EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN BİLGİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUK EDEBİYATI 3 4 3 3 2 1 0 1 3 2 2 1 4 3 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜZİK ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHBERLİK 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM 3 4 4 4 4 5 0 3 3 3 4 1 4 3 4
DRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ VE LAB. UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUL DENEYİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 5 5 5 0 5 0 0 1 5 2 0 1 0 3 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 3 4 3 3 2 3 1 1 3 4 4 1 5 2 1
ETKİLİ İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKÖĞRETİMDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ 2 3 3 4 4 4 0 2 3 3 2 2 3 2 3
TÜRK BİLİM TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 4 5 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 2
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUYUŞSAL EĞİTİM 2 3 3 4 4 4 0 3 3 4 3 1 4 2 3
ETKİLİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKÖĞRETİMDE YARATICI YAZI YAZMA ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL MATEMATİK Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y A Y A Y O Y
SOSYOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ O O O O O O Y O O O A A O O O
FELSEFE VE EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ O Y Y Y Y Y Y Y O O A Y Y O Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TRAFİK VE ÇEVRE EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FEN BİLGİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUK EDEBİYATI O Ç O O O A Y A O O O A Ç O Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜZİK ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REHBERLİK O Ç Ç O Ç O O Ç O O O Ç O O O
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM O Ç Ç Ç Ç Ç Y O O O Ç A Ç O Ç
DRAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ VE LAB. UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUL DENEYİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Y Ç Y Y A Ç O Y A Y O Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ O Ç O O O O A A O Ç Ç A Ç O A
ETKİLİ İLETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKÖĞRETİMDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ O O O Ç Ç Ç Y O O O O O O O O
TÜRK BİLİM TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ç Ç O O O Ç Ç O Ç Ç O O Ç Ç O
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DUYUŞSAL EĞİTİM O O O Ç Ç Ç Y O O Ç O A Ç O O
ETKİLİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKÖĞRETİMDE YARATICI YAZI YAZMA ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM
TEMEL MATEMATİK + + + + + +
SOSYOLOJİ
TÜRK DİLİ
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
SINIF YÖNETİMİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + +
FELSEFE VE EĞİTİM
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ + + + + +
İNGİLİZCE
TRAFİK VE ÇEVRE EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
FEN BİLGİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR
ÇOCUK EDEBİYATI + + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
MÜZİK ÖĞRETİMİ
REHBERLİK + + + + + + + + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM + + + + + + + + + + + + + +
DRAMA
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ VE LAB. UYGULAMALARI
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
OKUL DENEYİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİ + + + + + + + + +
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ETKİLİ İLETİŞİM
İLKÖĞRETİMDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARI
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK BİLİM TARİHİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
DUYUŞSAL EĞİTİM + + + + + + + + + + + + + +
ETKİLİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ
İLKÖĞRETİMDE YARATICI YAZI YAZMA ÖĞRETİMİ
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA + + + + + + + + + + + + + + +
; ;