Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 4 2 2 3 4 3 4 5 5 3 4 5
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ 5 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 2
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFET LOJİSTİĞİNDE SEZGİSEL OPTİMİZASYON UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNOLOJİK AFETLER VE AFETLERDE İNSAN BOYUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRİZ YÖNETİMİ 5 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1
TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
AFET GÖREVLİLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLİRLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YANGIN VE YANMA ESASLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL ULAŞIM ŞEBEKELERİNDE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFET YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA KENTSEL YAPILAŞMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAŞKIN MODELLEMESİ VE RİSK ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFET LOJİSTİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEYELAN RİSK YÖNETİMİ 5 5 4 0 5 0 4 4 0 4 0 0
YANGIN GÜVENLİĞİ KORUNMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE VE DÜNYADA AFET YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN AFET YÖNETİMİNDE KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METEOROLOJİK AFETLER 4 2 0 3 4 0 0 0 0 2 2 5
AFETLERDE ENERJİ TEMİNİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE PROJE TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARUZİYET VE RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI 4 4 5 3 4 2 4 2 2 2 4 5
ACİL DURUMLARDA SU TEMİNİ VE SANİTASYON 3 2 2 1 4 3 2 0 2 3 4 5
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Ç O O O Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ Ç Y Y Y O Y Y O O Y Y O
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFET LOJİSTİĞİNDE SEZGİSEL OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEKNOLOJİK AFETLER VE AFETLERDE İNSAN BOYUTU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KRİZ YÖNETİMİ Ç Y Y Y O Y Y Ç Y Y Y A
TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y
AFET GÖREVLİLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLİRLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YANGIN VE YANMA ESASLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENTSEL ULAŞIM ŞEBEKELERİNDE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFET YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA KENTSEL YAPILAŞMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TAŞKIN MODELLEMESİ VE RİSK ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFET LOJİSTİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEYELAN RİSK YÖNETİMİ Ç Ç Ç Y Ç Y Ç Ç Y Ç Y Y
YANGIN GÜVENLİĞİ KORUNMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE VE DÜNYADA AFET YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN AFET YÖNETİMİNDE KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
METEOROLOJİK AFETLER Ç O Y O Ç Y Y Y Y O O Ç
AFETLERDE ENERJİ TEMİNİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE PROJE TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MARUZİYET VE RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI Ç Ç Ç O Ç O Ç O O O Ç Ç
ACİL DURUMLARDA SU TEMİNİ VE SANİTASYON O O O A Ç O O Y O O Ç Ç
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (YL)
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + +
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ + + + + +
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFET LOJİSTİĞİNDE SEZGİSEL OPTİMİZASYON UYGULAMALARI
TEKNOLOJİK AFETLER VE AFETLERDE İNSAN BOYUTU
KRİZ YÖNETİMİ + + + +
TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ + + + +
AFET GÖREVLİLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLİRLİK
YANGIN VE YANMA ESASLARI
KENTSEL ULAŞIM ŞEBEKELERİNDE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
AFET YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA KENTSEL YAPILAŞMA
TAŞKIN MODELLEMESİ VE RİSK ANALİZİ
AFET LOJİSTİĞİ
HEYELAN RİSK YÖNETİMİ + + + + + + +
YANGIN GÜVENLİĞİ KORUNMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYADA AFET YÖNETİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN AFET YÖNETİMİNDE KULLANIMI
AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI
METEOROLOJİK AFETLER + + + + + + +
AFETLERDE ENERJİ TEMİNİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE PROJE TASARIMI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UYGULAMALARI
MARUZİYET VE RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI + + + + + + + + + + + +
ACİL DURUMLARDA SU TEMİNİ VE SANİTASYON + + + + + + + + + + +
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;