Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 5 2 4 0 3 0 0 0 0
BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1 4 2 3 0 2 0 0 0 0
BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENT VE SİYASET 0 0 2 3 0 4 0 0 0 0
KENT SOSYOLOJİSİ 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
ÇEVRE YÖNETİMİ VE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL HİZMET POLİTİKALARI 5 4 4 5 1 5 2 2 2 2
KENT SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENT YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL HAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEREL HİZMETLERDE PLANLAMA VE KOORDİNASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEREL YÖNETİMLER VE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI KENT YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE´DE ŞEHİRCİLİK VE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METROPOLİTEN YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ O Ç O Ç Y O Y Y Y Y
BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM A Ç O O Y O Y Y Y Y
BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENT VE SİYASET Y Y O O Y Ç Y Y Y Y
KENT SOSYOLOJİSİ Y O Y O Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç
ÇEVRE YÖNETİMİ VE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENTSEL HİZMET POLİTİKALARI Ç Ç Ç Ç A Ç O O O O
KENT SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENT YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENTSEL HAKLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YEREL HİZMETLERDE PLANLAMA VE KOORDİNASYON Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YEREL YÖNETİMLER VE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI KENT YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE´DE ŞEHİRCİLİK VE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
METROPOLİTEN YÖNETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + +
BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM + + + + +
BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM
KENT VE SİYASET + + +
KENT SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + +
ÇEVRE YÖNETİMİ VE SORUNLARI
KENTSEL HİZMET POLİTİKALARI + + + + + + + + + +
KENT SOSYOLOJİSİ
KENT YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
KENTSEL HAKLAR
YEREL HİZMETLERDE PLANLAMA VE KOORDİNASYON
YEREL YÖNETİMLER VE SORUNLARI
KARŞILAŞTIRMALI KENT YÖNETİMİ
TÜRKİYE´DE ŞEHİRCİLİK VE SORUNLARI
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM
METROPOLİTEN YÖNETİM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI
; ;