Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN EVRİMİ 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
KENT KURAMLARI 4 4 4 5 4 4 4 5 4 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAYASACILIK HAREKETLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
DEMOKRASİ TEORİSİ 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5
İMAR UYGULAMALARI 5 5 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 1 1 0 3 3 0 3 3 0 5 5 0 5 5 0 4 4 0
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
KÜRESELLEŞME VE SİYASET 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YÖNETİMDE AÇIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME 4 4 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ 5 0 0 3 5 5 5 0 5 0
DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞEHİR SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ DEĞERLER 0 0 3 3 4 1 0 5 5 4
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM 4 1 0 0 0 0 0 0 4 4
KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 5 5 0 5 5 5 5 5 0 0
DİN VE SİYASET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİYASİ İLAHİYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İBN HALDUN OKUMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN EVRİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KENT KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANAYASACILIK HAREKETLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
DEMOKRASİ TEORİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç Ç
İMAR UYGULAMALARI Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y A A Y O O Y O O Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
KÜRESELLEŞME VE SİYASET Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YÖNETİMDE AÇIKLIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Ç Ç Y Y A A A A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ Ç Y Y O Ç Ç Ç Y Ç Y
DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞEHİR SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ DEĞERLER Y Y O O Ç A Y Ç Ç Ç
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM Ç A Y Y Y Y Y Y Ç Ç
KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
DİN VE SİYASET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİYASİ İLAHİYAT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İBN HALDUN OKUMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN EVRİMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KENT KURAMLARI + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
ANAYASACILIK HAREKETLERİ
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
DEMOKRASİ TEORİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İMAR UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI
KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KÜRESELLEŞME VE SİYASET + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
YÖNETİMDE AÇIKLIK
SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ + + + + + +
DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ
ŞEHİR SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ DEĞERLER + + + + + + +
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM + + + +
KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET + + + + + + +
DİN VE SİYASET
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI
SİYASİ İLAHİYAT
İBN HALDUN OKUMALARI
; ;