Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3
TRANSFÜZYON MİKROBİYOLOJİSİ 3 4 4
NÜKLEER AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ 3 4 4
KAN MERKEZİ İŞLEYİŞ VE YÖNETİMİ 4 3 5
DONÖR ORGANİZASYONU 4 4 4
BİYOİSTATİSTİK 1 2 1
TRANSFÜZYON İMMUNOHEMATOLOJİSİ 4 4 4
KAN FİZYOLOJİSİ 4 4 4
AFEREZ TEKNİKLERİ 4 4 4
TEMEL İMMUNOLOJİ 4 4 4
TRANSFÜZYON PRATİĞİ 4 4 4
KALİTE KONTROLÜ 4 3 4
TRANSFÜZYON TEKNOLOJİSİ 4 4 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3
TRANSFÜZYON MİKROBİYOLOJİSİ O Ç Ç
NÜKLEER AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ O Ç Ç
KAN MERKEZİ İŞLEYİŞ VE YÖNETİMİ Ç O Ç
DONÖR ORGANİZASYONU Ç Ç Ç
BİYOİSTATİSTİK A O A
TRANSFÜZYON İMMUNOHEMATOLOJİSİ Ç Ç Ç
KAN FİZYOLOJİSİ Ç Ç Ç
AFEREZ TEKNİKLERİ Ç Ç Ç
TEMEL İMMUNOLOJİ Ç Ç Ç
TRANSFÜZYON PRATİĞİ Ç Ç Ç
KALİTE KONTROLÜ Ç O Ç
TRANSFÜZYON TEKNOLOJİSİ Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3
TRANSFÜZYON MİKROBİYOLOJİSİ + + +
NÜKLEER AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ + + +
KAN MERKEZİ İŞLEYİŞ VE YÖNETİMİ + + +
DONÖR ORGANİZASYONU + + +
BİYOİSTATİSTİK + + +
TRANSFÜZYON İMMUNOHEMATOLOJİSİ + + +
KAN FİZYOLOJİSİ + + +
AFEREZ TEKNİKLERİ + + +
TEMEL İMMUNOLOJİ + + +
TRANSFÜZYON PRATİĞİ + + +
KALİTE KONTROLÜ + + +
TRANSFÜZYON TEKNOLOJİSİ + + +
; ;