Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 5 3 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 5 4 4 4 5 0 4 3 5 5 3 0
TEMEL MİKROBİYOLOJİ 5 4 4 4 3 0 4 0 4 5 2 0
LABORATUVAR ÇALIŞMA ESASLARI 5 4 5 5 4 5 0 3 3 5 0 0
İMMÜNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ 5 4 4 4 4 0 4 1 4 5 3 0
KİMYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİYOKİMYA 5 5 2 3 3 0 4 0 0 0 0 0
PATOLOJİ 5 4 4 4 4 0 4 0 4 5 3 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 5 4 4 4 3 0 3 3 4 5 0 0
KLİNİK BİYOKİMYA 5 4 4 4 5 0 3 3 2 5 0 0
HİSTOLOJİ 5 5 5 5 4 0 4 0 0 5 5 0
HEMATOLOJİ 5 5 5 4 4 0 5 0 4 5 4 0
PARAZİTOLOJİ 4 4 4 5 4 0 3 2 2 5 2 0
HASTALIKLAR BİLGİSİ 5 4 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
FİZYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİM VE ETİK 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0
HALK SAĞLIĞI 4 4 2 3 3 0 0 4 2 4 3 0
İNSAN ANATOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞYERİ EĞİTİMİ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
İŞYERİ UYGULAMASI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
STAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12
ÇEVRE EĞİTİMİ 4 1 3 3 2 4 4 1 4 3 0 0
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIBBİ TERMİNOLOJİ 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0
HALKLA İLİŞKİLER 4 3 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0
ORGANİK KİMYA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM 5 4 3 3 4 0 5 0 4 0 0 0
GENEL İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİKOLOJİ 3 3 2 2 2 0 0 0 3 5 0 0
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ 4 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
BİYOİSTATİSTİK 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
MEDYA OKURYAZARLIĞI 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÜKLEER TIP 3 3 4 4 2 0 4 3 2 4 3 0
GİRİŞİMCİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Ç O O Y Y Y O Y Y O O Y
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç O Ç Ç O Y
TEMEL MİKROBİYOLOJİ Ç Ç Ç Ç O Y Ç Y Ç Ç O Y
LABORATUVAR ÇALIŞMA ESASLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O O Ç Y Y
İMMÜNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç A Ç Ç O Y
KİMYA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİYOKİMYA Ç Ç O O O Y Ç Y Y Y Y Y
PATOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Y Ç Ç O Y
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ç Ç Ç Ç O Y O O Ç Ç Y Y
KLİNİK BİYOKİMYA Ç Ç Ç Ç Ç Y O O O Ç Y Y
HİSTOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Y Y Ç Ç Y
HEMATOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Y
PARAZİTOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Y O O O Ç O Y
HASTALIKLAR BİLGİSİ Ç Ç Ç Ç O Y Y A Y Y Y Y
FİZYOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLETİŞİM VE ETİK Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Ç Y
HALK SAĞLIĞI Ç Ç O O O Y Y Ç O Ç O Y
İNSAN ANATOMİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞYERİ EĞİTİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
İŞYERİ UYGULAMASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
STAJ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12
ÇEVRE EĞİTİMİ Ç A O O O Ç Ç A Ç O Y Y
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TIBBİ TERMİNOLOJİ Ç O Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y A Ç A O Y Y
HALKLA İLİŞKİLER Ç O O O Y Ç Y Y Y Y Y Y
ORGANİK KİMYA Y Y Y Y O Y Y Y Y Ç Y Y
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLK YARDIM Ç Ç O O Ç Y Ç Y Ç Y Y Y
GENEL İŞLETME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MİKOLOJİ O O O O O Y Y Y O Ç Y Y
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ Ç O O O Ç Y Y Y Y Y Y Y
BİYOİSTATİSTİK O O Y O O Y Y Y Y Y Y Y
MEDYA OKURYAZARLIĞI Y Y Y Y A Y A A A Y O Y
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
NÜKLEER TIP O O Ç Ç O Y Ç O O Ç O Y
GİRİŞİMCİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y A Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI + + + + + +
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK + + + + + + + + + +
TEMEL MİKROBİYOLOJİ + + + + + + + + +
LABORATUVAR ÇALIŞMA ESASLARI + + + + + + + + +
İMMÜNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ + + + + + + + + + +
KİMYA
BİYOKİMYA + + + + + +
PATOLOJİ + + + + + + + + +
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ + + + + + + + + +
KLİNİK BİYOKİMYA + + + + + + + + +
HİSTOLOJİ + + + + + + + +
HEMATOLOJİ + + + + + + + + +
PARAZİTOLOJİ + + + + + + + + + +
HASTALIKLAR BİLGİSİ + + + + + +
FİZYOLOJİ
İLETİŞİM VE ETİK + + + + + + +
HALK SAĞLIĞI + + + + + + + + +
İNSAN ANATOMİSİ
İNGİLİZCE
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK DİLİ
İŞYERİ EĞİTİMİ + + + + + + + + + + +
İŞYERİ UYGULAMASI + + + + + + + + + + +
STAJ

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12
ÇEVRE EĞİTİMİ + + + + + + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ + + + +
DAVRANIŞ BİLİMLERİ + + + +
HALKLA İLİŞKİLER + + + + +
ORGANİK KİMYA + +
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI + +
İLK YARDIM + + + + + + +
GENEL İŞLETME
MİKOLOJİ + + + + + + +
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ + + + + +
BİYOİSTATİSTİK + + + +
MEDYA OKURYAZARLIĞI + + + + +
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
NÜKLEER TIP + + + + + + + + + +
GİRİŞİMCİLİK +
; ;