Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1
I. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI I) 0
II. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI II) 0
III. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI III) 0
IV. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI IV VE İLK YARDIM) 0
V. DERS KURULU (HÜCRE BİLİMİ V VE HAREKET SİSTEMİ) 0
V. DERS KURULU (TOPLUM SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON ETKENLERİ) 0
IV. DERS KURULU (SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI) 0
III. DERS KURULU (ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER) 0
II. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA) 0
I. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ) 0
V. DERS KURULU (KAS-İSKELET SİSTEMİ, SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ) 0
IV. DERS KURULU (ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER) 0
III. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) 0
II. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ) 0
I. DERS KURULU (HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ) 0
İNGİLİZCE 0
TEMEL TIBBİ BİLİMLER I 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
BİYOFİZİK (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK) 0
BİYOFİZİK (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
BİYOFİZİK (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
BİYOFİZİK (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
BİYOFİZİK (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIP TARİHİ (TEORİK) 0
TIBBİ MESLEKİ BECERİ (MODÜL) 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK) 0
BİYOFİZİK (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
BİYOFİZİK (TEORİK) 0
BİYOFİZİK (UYGULAMA) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I (MODÜL) 0
ACİL TIP (TEORİK) 0
ACİL TIP (UYGULAMA) 0
GÖĞÜS HASTALIKLARI (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
PORTFOLYO (Modül) 0
TIBBİ MESLEKİ BECERİ (MODÜL - TEORİK) 0
TÜRK DİLİ 0
TEMEL TIBBİ BİLİMLER II 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) 0
BİYOFİZİK (TEORİK) 0
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
ANATOMİ (TEORİK) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) 0
ANATOMİ (UYGULAMA) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME II (MODÜL) 0
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
PORTFOLYO DANIŞMANLIK (Modül) 0
TIBBİ MESLEKİ BECERİ II (MODÜL) 0
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 0
PORTFOLYO DANIŞMANLIĞI 0
TIBBİ BİYOKİMYA 0
PORTFOLYO DANIŞMANLIĞI 0
PORTFOLYO (Modül) 0
TIBBİ MESLEKİ BECERİ II (MODÜL - TEORİK) 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0
TEMEL TIBBİ BİLİMLER III 0
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
NÜKLEER TIP (TEORİK) 0
İÇ HASTALIKLARI(TEORİK) 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI(TEORİK) 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI(TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
RADYOLOJİ (TEORİK) 0
NÜKLEER TIP (TEORİK) 0
KARDİYOLOJİ (TEORİK) 0
GÖĞÜS HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) 0
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
RADYOLOJİ (TEORİK) 0
NÜKLEER TIP (TEORİK) 0
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK) 0
GENEL CERRAHİ (TEORİK) 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) 0
ÜROLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
RADYOLOJİ (TEORİK) 0
NÜKLEER TIP (TEORİK) 0
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (TEORİK) 0
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) 0
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) 0
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) 0
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) 0
RADYOLOJİ (TEORİK) 0
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ (TEORİK) 0
NÜKLEER TIP (TEORİK) 0
NÖROLOJİ (TEORİK) 0
FİZYOLOJİ (TEORİK) 0
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (TEORİK) 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) 0
AİLE HEKİMLİĞİ(TEORİK) 0
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (TEORİK) 0
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (MODÜL) 0
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK) 0
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) 0
HALK SAĞLIĞI (TEORİK) 0
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK) 0
TIBBİ BİLİŞİM (TEORİK) 0
TIP TARİHİ VE ETİK (TEORİK) 0
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA) 0
PORTFOLYO (MODÜL) 0
TIBBİ MESLEKİ BECERİ III (MODÜL) 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 0
TIBBİ FARMAKOLOJİ 0
TIBBİ MESLEKİ BECERİ III (MODÜL - TEORİK) 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 0
RADYOLOJİ 0
GENEL CERRAHİ 0
İÇ HASTALIKLARI 0
KARDİYOLOJİ / KALP ve DAMAR CERRAHİSİ 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 0
ADLİ TIP 5
NÖROLOJİ 0
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 0
GÖZ HASTALIKLARI 0
ÜROLOJİ 0
BEYİN CERRAHİSİ 0
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 0
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 0
GÖĞÜS HASTALIKLARI / GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI 0
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 0
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 0
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 0
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 0
ACİL TIP 0
HALK SAĞLIĞI 0
ACİL TIP 5
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 0
İÇ HASTALIKLARI 0
HALK SAĞLIĞI 0
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 0
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5
KARDİYOLOJİ 0
KLİNİK FARMAKOLOJİ 0
AİLE HEKİMLİĞİ 5

Seçmeli Dersler

Ders 1
SEÇMELİ STAJ (ÇOCUK CERRAHİSİ) 0
SEÇMELİ STAJ (KALP ve DAMAR CERRAHİSİ) 0
SEÇMELİ STAJ (NÜKLEER TIP) 0
SEÇMELİ STAJ (GÖĞÜS CERRAHİSİ) 0
SEÇMELİ STAJ (PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) 0
SEÇMELİ STAJ (RADYASYON ONKOLOJİSİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON) 5
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (BEYİN VE SİNİR CERRAHİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK CERRAHİSİ) 5
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GENEL CERRAHİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖĞÜS CERRAHİSİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖZ HASTALIKLARI) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (K.B.B. HASTALIKLARI) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KADIN HAST. VE DOĞUM) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (PLASTİK, REK. VE ESTETİK CER.) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (TIBBİ PATOLOJİ) 0
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÜROLOJİ) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ACİL TIP) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ADLİ TIP) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (AİLE HEKİMLİĞİ) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ENFEKSİYON HASTALIKLARI) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖĞÜS HASTALIKLARI) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (HALK SAĞLIĞI) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (İÇ HASTALIKLARI) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KARDİYOLOJİ) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (NÖROLOJİ) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (NÜKLEER TIP ) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RADYASYON ONKOLOJİSİ) 0
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RADYOLOJİ ) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (TIBBİ FARMAKOLOJİ) 5
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) 0

Zorunlu Dersler

Ders 1
I. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI I) Y
II. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI II) Y
III. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI III) Y
IV. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI IV VE İLK YARDIM) Y
V. DERS KURULU (HÜCRE BİLİMİ V VE HAREKET SİSTEMİ) Y
V. DERS KURULU (TOPLUM SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON ETKENLERİ) Y
IV. DERS KURULU (SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI) Y
III. DERS KURULU (ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER) Y
II. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA) Y
I. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ) Y
V. DERS KURULU (KAS-İSKELET SİSTEMİ, SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ) Y
IV. DERS KURULU (ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER) Y
III. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) Y
II. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ) Y
I. DERS KURULU (HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ) Y
İNGİLİZCE Y
TEMEL TIBBİ BİLİMLER I Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
BİYOFİZİK (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK) Y
BİYOFİZİK (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
BİYOFİZİK (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
BİYOFİZİK (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
BİYOFİZİK (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIP TARİHİ (TEORİK) Y
TIBBİ MESLEKİ BECERİ (MODÜL) Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK) Y
BİYOFİZİK (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
BİYOFİZİK (TEORİK) Y
BİYOFİZİK (UYGULAMA) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I (MODÜL) Y
ACİL TIP (TEORİK) Y
ACİL TIP (UYGULAMA) Y
GÖĞÜS HASTALIKLARI (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
PORTFOLYO (Modül) Y
TIBBİ MESLEKİ BECERİ (MODÜL - TEORİK) Y
TÜRK DİLİ Y
TEMEL TIBBİ BİLİMLER II Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) Y
BİYOFİZİK (TEORİK) Y
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
ANATOMİ (TEORİK) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
FİZYOLOJİ (UYGULAMA) Y
ANATOMİ (UYGULAMA) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME II (MODÜL) Y
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
PORTFOLYO DANIŞMANLIK (Modül) Y
TIBBİ MESLEKİ BECERİ II (MODÜL) Y
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Y
PORTFOLYO DANIŞMANLIĞI Y
TIBBİ BİYOKİMYA Y
PORTFOLYO DANIŞMANLIĞI Y
PORTFOLYO (Modül) Y
TIBBİ MESLEKİ BECERİ II (MODÜL - TEORİK) Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y
TEMEL TIBBİ BİLİMLER III Y
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
NÜKLEER TIP (TEORİK) Y
İÇ HASTALIKLARI(TEORİK) Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI(TEORİK) Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI(TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
RADYOLOJİ (TEORİK) Y
NÜKLEER TIP (TEORİK) Y
KARDİYOLOJİ (TEORİK) Y
GÖĞÜS HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA) Y
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
RADYOLOJİ (TEORİK) Y
NÜKLEER TIP (TEORİK) Y
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK) Y
GENEL CERRAHİ (TEORİK) Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) Y
ÜROLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
RADYOLOJİ (TEORİK) Y
NÜKLEER TIP (TEORİK) Y
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (TEORİK) Y
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) Y
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK) Y
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK) Y
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) Y
RADYOLOJİ (TEORİK) Y
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ (TEORİK) Y
NÜKLEER TIP (TEORİK) Y
NÖROLOJİ (TEORİK) Y
FİZYOLOJİ (TEORİK) Y
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (TEORİK) Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK) Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK) Y
AİLE HEKİMLİĞİ(TEORİK) Y
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (TEORİK) Y
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (MODÜL) Y
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK) Y
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK) Y
HALK SAĞLIĞI (TEORİK) Y
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK) Y
TIBBİ BİLİŞİM (TEORİK) Y
TIP TARİHİ VE ETİK (TEORİK) Y
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA) Y
PORTFOLYO (MODÜL) Y
TIBBİ MESLEKİ BECERİ III (MODÜL) Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI Y
TIBBİ FARMAKOLOJİ Y
TIBBİ MESLEKİ BECERİ III (MODÜL - TEORİK) Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Y
RADYOLOJİ Y
GENEL CERRAHİ Y
İÇ HASTALIKLARI Y
KARDİYOLOJİ / KALP ve DAMAR CERRAHİSİ Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Y
ADLİ TIP Ç
NÖROLOJİ Y
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Y
GÖZ HASTALIKLARI Y
ÜROLOJİ Y
BEYİN CERRAHİSİ Y
ENFEKSİYON HASTALIKLARI Y
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Y
GÖĞÜS HASTALIKLARI / GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI Y
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Y
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Y
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Y
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Y
ACİL TIP Y
HALK SAĞLIĞI Y
ACİL TIP Ç
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Y
İÇ HASTALIKLARI Y
HALK SAĞLIĞI Y
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Y
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ç
KARDİYOLOJİ Y
KLİNİK FARMAKOLOJİ Y
AİLE HEKİMLİĞİ Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1
SEÇMELİ STAJ (ÇOCUK CERRAHİSİ) Y
SEÇMELİ STAJ (KALP ve DAMAR CERRAHİSİ) Y
SEÇMELİ STAJ (NÜKLEER TIP) Y
SEÇMELİ STAJ (GÖĞÜS CERRAHİSİ) Y
SEÇMELİ STAJ (PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) Y
SEÇMELİ STAJ (RADYASYON ONKOLOJİSİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON) Ç
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (BEYİN VE SİNİR CERRAHİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK CERRAHİSİ) Ç
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GENEL CERRAHİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖĞÜS CERRAHİSİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖZ HASTALIKLARI) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (K.B.B. HASTALIKLARI) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KADIN HAST. VE DOĞUM) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (PLASTİK, REK. VE ESTETİK CER.) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (TIBBİ PATOLOJİ) Y
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÜROLOJİ) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ACİL TIP) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ADLİ TIP) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (AİLE HEKİMLİĞİ) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ENFEKSİYON HASTALIKLARI) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖĞÜS HASTALIKLARI) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (HALK SAĞLIĞI) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (İÇ HASTALIKLARI) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KARDİYOLOJİ) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (NÖROLOJİ) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (NÜKLEER TIP ) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RADYASYON ONKOLOJİSİ) Y
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RADYOLOJİ ) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (TIBBİ FARMAKOLOJİ) Ç
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) Y

Zorunlu Dersler

Ders 1
I. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI I)
II. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI II)
III. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI III)
IV. DERS KURULU (HÜCRE BILIMI IV VE İLK YARDIM)
V. DERS KURULU (HÜCRE BİLİMİ V VE HAREKET SİSTEMİ)
V. DERS KURULU (TOPLUM SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON ETKENLERİ)
IV. DERS KURULU (SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI)
III. DERS KURULU (ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER)
II. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA)
I. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ)
V. DERS KURULU (KAS-İSKELET SİSTEMİ, SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ)
IV. DERS KURULU (ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER)
III. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM)
II. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ)
I. DERS KURULU (HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ)
İNGİLİZCE
TEMEL TIBBİ BİLİMLER I
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
BİYOFİZİK (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK)
BİYOFİZİK (UYGULAMA)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK)
ANATOMİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
BİYOFİZİK (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
BİYOFİZİK (UYGULAMA)
ANATOMİ (UYGULAMA)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
BİYOFİZİK (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIP TARİHİ (TEORİK)
TIBBİ MESLEKİ BECERİ (MODÜL)
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (TEORİK)
BİYOFİZİK (UYGULAMA)
ANATOMİ (UYGULAMA)
ANATOMİ (TEORİK)
ANATOMİ (UYGULAMA)
BİYOFİZİK (TEORİK)
BİYOFİZİK (UYGULAMA)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
FİZYOLOJİ (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA)
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I (MODÜL)
ACİL TIP (TEORİK)
ACİL TIP (UYGULAMA)
GÖĞÜS HASTALIKLARI (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (UYGULAMA)
PORTFOLYO (Modül)
TIBBİ MESLEKİ BECERİ (MODÜL - TEORİK)
TÜRK DİLİ
TEMEL TIBBİ BİLİMLER II
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
FİZYOLOJİ (UYGULAMA)
BİYOFİZİK (TEORİK)
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA)
ANATOMİ (UYGULAMA)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA)
ANATOMİ (UYGULAMA)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
FİZYOLOJİ (UYGULAMA)
ANATOMİ (UYGULAMA)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (TEORİK)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
ANATOMİ (TEORİK)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (UYGULAMA)
FİZYOLOJİ (UYGULAMA)
ANATOMİ (UYGULAMA)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME II (MODÜL)
TIBBI MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
PORTFOLYO DANIŞMANLIK (Modül)
TIBBİ MESLEKİ BECERİ II (MODÜL)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
PORTFOLYO DANIŞMANLIĞI
TIBBİ BİYOKİMYA
PORTFOLYO DANIŞMANLIĞI
PORTFOLYO (Modül)
TIBBİ MESLEKİ BECERİ II (MODÜL - TEORİK)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TEMEL TIBBİ BİLİMLER III
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
NÜKLEER TIP (TEORİK)
İÇ HASTALIKLARI(TEORİK)
ENFEKSİYON HASTALIKLARI(TEORİK)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI(TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
RADYOLOJİ (TEORİK)
NÜKLEER TIP (TEORİK)
KARDİYOLOJİ (TEORİK)
GÖĞÜS HASTALIKLARI (TEORİK)
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (UYGULAMA)
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
RADYOLOJİ (TEORİK)
NÜKLEER TIP (TEORİK)
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK)
GENEL CERRAHİ (TEORİK)
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK)
ÜROLOJİ (TEORİK)
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
RADYOLOJİ (TEORİK)
NÜKLEER TIP (TEORİK)
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (TEORİK)
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK)
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK)
TIBBİ PATOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ FARMAKOLOJİ (TEORİK)
TIBBİ BİYOKİMYA (TEORİK)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK)
RADYOLOJİ (TEORİK)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ (TEORİK)
NÜKLEER TIP (TEORİK)
NÖROLOJİ (TEORİK)
FİZYOLOJİ (TEORİK)
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (TEORİK)
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (TEORİK)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (TEORİK)
AİLE HEKİMLİĞİ(TEORİK)
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (TEORİK)
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (MODÜL)
BİYOİSTATİSTİK (TEORİK)
ÇOCUK CERRAHİSİ (TEORİK)
HALK SAĞLIĞI (TEORİK)
İÇ HASTALIKLARI (TEORİK)
TIBBİ BİLİŞİM (TEORİK)
TIP TARİHİ VE ETİK (TEORİK)
BİYOİSTATİSTİK (UYGULAMA)
PORTFOLYO (MODÜL)
TIBBİ MESLEKİ BECERİ III (MODÜL)
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIBBİ MESLEKİ BECERİ III (MODÜL - TEORİK)
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
RADYOLOJİ
GENEL CERRAHİ
İÇ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ / KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ADLİ TIP +
NÖROLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
GÖZ HASTALIKLARI
ÜROLOJİ
BEYİN CERRAHİSİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
GÖĞÜS HASTALIKLARI / GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
ACİL TIP
HALK SAĞLIĞI
ACİL TIP +
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
HALK SAĞLIĞI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI +
KARDİYOLOJİ
KLİNİK FARMAKOLOJİ
AİLE HEKİMLİĞİ +

Seçmeli Dersler

Ders 1
SEÇMELİ STAJ (ÇOCUK CERRAHİSİ)
SEÇMELİ STAJ (KALP ve DAMAR CERRAHİSİ)
SEÇMELİ STAJ (NÜKLEER TIP)
SEÇMELİ STAJ (GÖĞÜS CERRAHİSİ)
SEÇMELİ STAJ (PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ)
SEÇMELİ STAJ (RADYASYON ONKOLOJİSİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON) +
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (BEYİN VE SİNİR CERRAHİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK CERRAHİSİ) +
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GENEL CERRAHİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖĞÜS CERRAHİSİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖZ HASTALIKLARI)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (K.B.B. HASTALIKLARI)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KADIN HAST. VE DOĞUM)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (PLASTİK, REK. VE ESTETİK CER.)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (TIBBİ PATOLOJİ)
CERRAHİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÜROLOJİ)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ACİL TIP)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ADLİ TIP)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (AİLE HEKİMLİĞİ) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ENFEKSİYON HASTALIKLARI) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (GÖĞÜS HASTALIKLARI)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (HALK SAĞLIĞI) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (İÇ HASTALIKLARI)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (KARDİYOLOJİ)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (NÖROLOJİ) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (NÜKLEER TIP ) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RADYASYON ONKOLOJİSİ)
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (RADYOLOJİ ) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (TIBBİ FARMAKOLOJİ) +
DAHİLİ BİLİMLER SEÇMELİ STAJI (ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
; ;