Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ 3 4 2 4 2 3 3 5 4 3 4 4 3 3 5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3 3 3 0 4 4 3 4 3 5 4 3 2 5 4
EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. 4 3 3 4 5 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4
EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ 5 5 5 3 3 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5
EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL YENİLEŞME VE LİDERLİK 4 3 3 4 5 4 3 4 4 2 5 4 3 3 4
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 4 3 4 3 2 5 4 4 3 3 5 4 3 4
OKUL KURMA VE GELİŞTİRME 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5
OKUL YÖNETİMİ 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖRGÜTSEL KİŞİLİK 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4
EĞİTİM DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK 3 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 2 4 4
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
EĞİTİM DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 2 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5
PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4
OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ 2 4 3 4 4 4 4 0 3 4 4 3 4 5 4
ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ 5 2 5 2 3 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5
EĞİTİM POLİTİKALARI VE STRATEJİ GELİŞTİRME 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3
EĞİTİM ÖRGÜTLERINDE BİLGİ YÖNETİMİ 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 0 5
ÖRGÜTSEL ŞEBEKELER 4 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 4
ÖRGÜT GELİŞTİRME 2 5 3 4 0 4 3 5 5 4 3 5 2 3 3
GÜVENLİ OKUL 2 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROJE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ O Ç O Ç O O O Ç Ç O Ç Ç O O Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ O O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR O O O Y Ç Ç O Ç O Ç Ç O O Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. Ç O O Ç Ç Ç O Ç Ç O O O Ç Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Ç Ç Ç O O Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL YENİLEŞME VE LİDERLİK Ç O O Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç O O Ç
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ O Ç O Ç O O Ç Ç Ç O O Ç Ç O Ç
OKUL KURMA VE GELİŞTİRME Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç
OKUL YÖNETİMİ O O O O O O O O Ç Ç O O O Ç Ç
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ O O O O Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç O Ç
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜTSEL KİŞİLİK O Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR O O O Ç O O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ O O O O O Ç O O O O O Ç Ç O Ç
ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME O O O O O Ç Ç O Ç O Ç Ç O Ç Ç
PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç O Ç
OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ O Ç O Ç Ç Ç Ç Y O Ç Ç O Ç Ç Ç
ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ Ç O Ç O O O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM POLİTİKALARI VE STRATEJİ GELİŞTİRME O O A O O Ç O Ç O O Ç Ç O Ç O
EĞİTİM ÖRGÜTLERINDE BİLGİ YÖNETİMİ Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
ÖRGÜTSEL ŞEBEKELER Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜT GELİŞTİRME O Ç O Ç Y Ç O Ç Ç Ç O Ç O O O
GÜVENLİ OKUL O O O O O Ç O Ç Ç O O Ç Ç O O

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROJE
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL YENİLEŞME VE LİDERLİK + + + + + + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
OKUL KURMA VE GELİŞTİRME + + + + + + + + + +
OKUL YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL KİŞİLİK + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME + + + + + + + + + + + + + + +
PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ + + + + + + + + + + + + + +
ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM POLİTİKALARI VE STRATEJİ GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM ÖRGÜTLERINDE BİLGİ YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL ŞEBEKELER + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜT GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + + +
GÜVENLİ OKUL + + + + + + + + + + + + + + +
; ;