Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
BİYOMEDİKAL ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON 5 4 2 5 0 4
MÜHENDİSLER İÇİN GENEL FİZYOLOJİ 2 4 5 4 5 5
BİYOMEDİKAL BİLİMLERİ İÇİN TEMEL MATEMATİK 0 0 0 0 0 0
BİYOMEKANİK 0 0 0 0 0 0
TIBBİ ORGANİK KİMYA 0 0 0 0 0 0
TIBBİ BİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0
BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME 0 0 0 0 0 0
BİYOMEDİKAL BİLİMLERİ İÇİN SİSTEM TEORİSİ 0 0 0 0 0 0
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0
DOKU MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0
IŞIK DOKU ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI 3 3 5 4 1 2
BİYOLOJİ VE TIPTA OPTİK MİKROSKOPİ VE SPEKTROSKOPİ 5 5 5 5 5 5
BİYOPOLİMERLER 0 0 0 0 0 0
BİYOSENSÖRLER 0 0 0 0 0 0
KLİNİK BİYOKİMYA’DA ANALİTİK TEKNİKLER VE CİHAZLAR 4 4 4 4 4 4
BİYOMEDİKAL TEŞHİS VE TEDAVİ CİHAZLARI 5 3 2 5 0 0
BİYOMEDİKAL ÖRNEKLER İÇİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0
BİYOİSTATİSTİK 0 0 4 0 0 4
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ 5 5 5 5 5 5
MR GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0
HAREKET ANALİZİ 0 0 0 0 0 0
BİYOMEDİKAL SAYISAL ANALİZ 0 0 0 0 0 0
BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME 0 4 4 0 0 3
BİYOMEDİKAL İŞARETLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU 4 4 0 0 0 0
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEMLER 2 0 0 0 4 4
KAOS VE FRAKTALLARIN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK 0 0 0 0 0 0
DUYU SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0
BİYOENERJETİK, TERMODİNAMİK VE KİNETİK 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
BİYOMEDİKAL ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON Ç Ç O Ç Y Ç
MÜHENDİSLER İÇİN GENEL FİZYOLOJİ O Ç Ç Ç Ç Ç
BİYOMEDİKAL BİLİMLERİ İÇİN TEMEL MATEMATİK Y Y Y Y Y Y
BİYOMEKANİK Y Y Y Y Y Y
TIBBİ ORGANİK KİMYA Y Y Y Y Y Y
TIBBİ BİYOLOJİ Y Y Y Y Y Y
BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Y Y Y Y Y Y
BİYOMEDİKAL BİLİMLERİ İÇİN SİSTEM TEORİSİ Y Y Y Y Y Y
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y
DOKU MÜHENDİSLİĞİ Y Y Y Y Y Y
IŞIK DOKU ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI O O Ç Ç A O
BİYOLOJİ VE TIPTA OPTİK MİKROSKOPİ VE SPEKTROSKOPİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİYOPOLİMERLER Y Y Y Y Y Y
BİYOSENSÖRLER Y Y Y Y Y Y
KLİNİK BİYOKİMYA’DA ANALİTİK TEKNİKLER VE CİHAZLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİYOMEDİKAL TEŞHİS VE TEDAVİ CİHAZLARI Ç O O Ç Y Y
BİYOMEDİKAL ÖRNEKLER İÇİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y
BİYOİSTATİSTİK Y Y Ç Y Y Ç
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MR GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y
HAREKET ANALİZİ Y Y Y Y Y Y
BİYOMEDİKAL SAYISAL ANALİZ Y Y Y Y Y Y
BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME Y Ç Ç Y Y O
BİYOMEDİKAL İŞARETLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Ç Ç Y Y Y Y
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEMLER O Y Y Y Ç Ç
KAOS VE FRAKTALLARIN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK Y Y Y Y Y Y
DUYU SİSTEMLERİ Y Y Y Y Y Y
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y
BİYOENERJETİK, TERMODİNAMİK VE KİNETİK Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
BİYOMEDİKAL ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON + + + + +
MÜHENDİSLER İÇİN GENEL FİZYOLOJİ + + + + + +
BİYOMEDİKAL BİLİMLERİ İÇİN TEMEL MATEMATİK
BİYOMEKANİK
TIBBİ ORGANİK KİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
BİYOMEDİKAL BİLİMLERİ İÇİN SİSTEM TEORİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ
DOKU MÜHENDİSLİĞİ
IŞIK DOKU ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI + + + + + +
BİYOLOJİ VE TIPTA OPTİK MİKROSKOPİ VE SPEKTROSKOPİ + + + + + +
BİYOPOLİMERLER
BİYOSENSÖRLER
KLİNİK BİYOKİMYA’DA ANALİTİK TEKNİKLER VE CİHAZLAR + + + + + +
BİYOMEDİKAL TEŞHİS VE TEDAVİ CİHAZLARI + + + +
BİYOMEDİKAL ÖRNEKLER İÇİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ
BİYOİSTATİSTİK + +
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ + + + + + +
MR GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
HAREKET ANALİZİ
BİYOMEDİKAL SAYISAL ANALİZ
BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME + + +
BİYOMEDİKAL İŞARETLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU + +
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEMLER + + +
KAOS VE FRAKTALLARIN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK
DUYU SİSTEMLERİ
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
BİYOENERJETİK, TERMODİNAMİK VE KİNETİK
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;