Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 4 5 4 3 5 5 5 3 4 1 4 4 5 5 5
KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ 5 5 5 2 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM 2 2 4 2 2 4 2 3 2 1 4 2 2 3 5
ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ZİH. ENGEL. İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI 2 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5
BİREYSEL FARKLILIKLARA VE ENGEL. YÖNELİK TUTUMLAR 5 4 5 1 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLARI 5 5 5 3 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 5 3 0 2 4 0 3 0 4 0 5 0 3 0 4 0 5 2 0 4 0 5 0 4 0 5 0 0 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 5 4 4 3 5 2 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5
EĞİTSEL DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 5 5 4 4 5 5 3 4 2 2 4 4 5 4 3
ZİHİN ENGELLİLERE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
ZİHİN ENG. HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞR. 5 3 5 3 5 4 3 5 3 5 4 3 4 2 5 2 5 2 1 3 4 3 5 5 3 5 5 3
İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ 3 4 3 2 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 1 5 4 5 5 4 5 4
ZİHİN ENGELLİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 5 5 5 2 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 5
ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ 5 5 5 5 2 2 4 4 4 4 5 5 3 3 5
REHBERLİK 4 4 1 1 3 3 4 3 3 1 2 3 3 1 4
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZİH. ENGEL. GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 4 4 5 4 5
ZİH. ENGEL İÇİN ÖĞRETİM TEKN. VE MAT. TASARIMI 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3
MEDYA OKUR-YAZARLIĞI 4 0 3 3 3 5 4 4 3 1 4 4 4 5 2
ÖZEL EĞİTİM ETİĞİ 4 3 5 1 5 3 2 5 5 1 3 4 3 5 4
ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
OKUL SONRASI YAŞAMA VE İŞE GEÇİŞ 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5
ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ 5 3 5 4 5 5 5 5 4 1 3 5 5 4 5
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZİHİN ENGELLİLERE RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ 4 5 5 3 3 5 3 4 4 1 4 5 4 5 4
ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ 4 5 5 3 5 5 3 3 5 2 5 5 5 4 5
OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 5 4 4 2
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA EĞİTSEL UYGULAMALAR 5 5 4 1 5 5 3 4 5 1 5 5 5 5 5
ÖZEL EĞİTİMDE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4
ZİHİN ENGELLİLERE MÜZİK ÖĞRETİMİ 5 3 3 3 4 5 3 5 5 2 3 5 3 3 5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
DRAMA 3 3 3 2 4 5 2 5 3 1 4 5 5 5 5
ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 4 2 3 2 5 5 5 5 5 1 5 5 3 4 5
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 4 1 4 3 4 5 5 5 5 1 5 5 3 5 2
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÜSTÜN ZEKALILARIN EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM O O Ç O O Ç O O O A Ç O O O Ç
ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ZİH. ENGEL. İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
BİREYSEL FARKLILIKLARA VE ENGEL. YÖNELİK TUTUMLAR Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLARI Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Ç O Y O Ç Y O Y Ç Y Ç Y O Y Ç Y Ç O Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTSEL DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç Ç Ç O
ZİHİN ENGELLİLERE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ZİHİN ENG. HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞR. Ç O Ç O Ç Ç O Ç O Ç Ç O Ç O Ç O Ç O A O Ç O Ç Ç O Ç Ç O
İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ O Ç O O Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ZİHİN ENGELLİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç
REHBERLİK Ç Ç A A O O Ç O O A O O O A Ç
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ZİH. ENGEL. GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
ZİH. ENGEL İÇİN ÖĞRETİM TEKN. VE MAT. TASARIMI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Ç Y O O O Ç Ç Ç O A Ç Ç Ç Ç O
ÖZEL EĞİTİM ETİĞİ Ç O Ç A Ç O O Ç Ç A O Ç O Ç Ç
ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
OKUL SONRASI YAŞAMA VE İŞE GEÇİŞ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A O Ç Ç Ç Ç
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ZİHİN ENGELLİLERE RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç O O Ç O Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç O Ç Ç O O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA EĞİTSEL UYGULAMALAR Ç Ç Ç A Ç Ç O Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
ÖZEL EĞİTİMDE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
ZİHİN ENGELLİLERE MÜZİK ÖĞRETİMİ Ç O O O Ç Ç O Ç Ç O O Ç O O Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
DRAMA O O O O Ç Ç O Ç O A Ç Ç Ç Ç Ç
ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç O Ç Ç
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ç A Ç O Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç O Ç O
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÜSTÜN ZEKALILARIN EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + +
KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ZİH. ENGEL. İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI + + + + + + + + + + + + + + +
BİREYSEL FARKLILIKLARA VE ENGEL. YÖNELİK TUTUMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLARI + + + + + + + + + + + + + + +
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ + + + + + + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTSEL DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME + + + + + + + + +
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLERE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENG. HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞR. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ + + + + + + + + +
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU + + + + + + + + + + + + + + +
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME + + + + + + + + + + + + + + +
ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ + + + + + + + + + + + + + + +
REHBERLİK + + + + + + + + + + + + + + +
SINIF YÖNETİMİ
ZİH. ENGEL. GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ZİH. ENGEL İÇİN ÖĞRETİM TEKN. VE MAT. TASARIMI + + + + + + + + + + + + + + +
MEDYA OKUR-YAZARLIĞI + + + + + + + + + + + + + +
ÖZEL EĞİTİM ETİĞİ + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
ÖZEL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ + + + + + + + + +
OKUL SONRASI YAŞAMA VE İŞE GEÇİŞ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK DİLİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
ZİHİN ENGELLİLERE RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + + + +
YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM + + + + + + + + + + + + + + +
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA EĞİTSEL UYGULAMALAR + + + + + + + + + + + + + + +
ÖZEL EĞİTİMDE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI + + + + + + + + + + + + + + +
ZİHİN ENGELLİLERE MÜZİK ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
DRAMA + + + + + + + + + + + + + + +
ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + + + + + + +
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I + + + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II + + + + + + + + + + + + + + +
ÜSTÜN ZEKALILARIN EĞİTİMİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
İNGİLİZCE
; ;