Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FARMAKOLOJİ 4 4 5 5 5 1 2 1 3
BİYOKİMYA 4 4 4 0 0 0 0 0 0
MESLEK ETİĞİ 5 5 5 2 5 3 5 5 5
MESLEKİ İNGİLİZCE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM 2 2 3 3 4 1 1 4 1
PATOLOJİ VE HİSTOLOJİ 3 3 2 0 0 0 0 0 2
ETKİLİ İLETİŞİM VE İNSAN DAVRANIŞLARI 5 4 1 2 3 0 3 2 4
ANATOMİ 4 4 4 0 0 0 0 0 0
FİZYOLOJİ 4 4 4 0 0 0 0 0 0
MESLEKİ İNGİLİZCE I 4 4 4 4 4 5 4 4 4
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ 4 4 5 4 4 0 3 4 4
YENİ DOĞAN VE BAKIMI 5 4 5 4 5 1 1 2 1
MESLEKTE EĞİTİM 5 4 4 5 5 2 5 0 3
BULAŞICI HASTALIKLAR 4 5 3 3 2 1 3 4 3
AKADEMİK İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIKLI İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSKÜLTÜREL SAĞLIK 4 5 2 4 4 1 4 5 2
ENGELLİLERLE İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOĞUN BAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL DURUMLARDA BEBEK BESLENMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERİNATOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK ESASLARI I 4 4 5 5 3 0 3 3 3
HEMŞİRELİKTE FİZİKSEL DEĞERLENDİRME 4 4 4 4 4 1 1 4 4
SAĞLIK TURİZMİ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MESLEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİKROBİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ HASTALIKLARIHEMŞİRELİĞİ 4 4 3 2 4 0 0 2 2
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4 3 3 2 4 0 0 3 2
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 4 5 0 1 5 0
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 4 5 5 3 5 1 4 5 4
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 4 5 5 3 5 1 4 5 4
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4 4 4 3 4 0 4 4 0
PALYATİF BAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK ESASLARI II 4 4 5 5 3 0 3 3 3
ÇEVRE VE SAĞLIK 3 2 2 3 2 1 3 3 2
SAĞLIKTA LİDERLİK 5 1 4 5 3 3 4 5 4
MESLEKTE YÖNETİM 4 0 2 1 3 3 3 4 2
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 5 4 4 3 4 3 2 3 4
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3 4 4 4 4 2 3 4 4
DİYABET HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİLERİ 5 1 4 5 1 3 3 4 4
KADIN CİNSEL SAĞLIĞI 4 4 4 3 4 1 1 3 3
BAKTERİYOLOJİ 2 2 2 2 0 2 2 0 2
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ 5 5 4 4 4 0 3 5 4
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FARMAKOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç A O A O
BİYOKİMYA Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
MESLEK ETİĞİ Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç
MESLEKİ İNGİLİZCE II Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM O O O O Ç A A Ç A
PATOLOJİ VE HİSTOLOJİ O O O Y Y Y Y Y O
ETKİLİ İLETİŞİM VE İNSAN DAVRANIŞLARI Ç Ç A O O Y O O Ç
ANATOMİ Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
FİZYOLOJİ Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
MESLEKİ İNGİLİZCE I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Y O Ç Ç
YENİ DOĞAN VE BAKIMI Ç Ç Ç Ç Ç A A O A
MESLEKTE EĞİTİM Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y O
BULAŞICI HASTALIKLAR Ç Ç O O O A O Ç O
AKADEMİK İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIKLI İLETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TRANSKÜLTÜREL SAĞLIK Ç Ç O Ç Ç A Ç Ç O
ENGELLİLERLE İLETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YOĞUN BAKIM Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL DURUMLARDA BEBEK BESLENMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PERİNATOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK ESASLARI I Ç Ç Ç Ç O Y O O O
HEMŞİRELİKTE FİZİKSEL DEĞERLENDİRME Ç Ç Ç Ç Ç A A Ç Ç
SAĞLIK TURİZMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MESLEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MİKROBİYOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İÇ HASTALIKLARIHEMŞİRELİĞİ Ç Ç O O Ç Y Y O O
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Ç O O O Ç Y Y O O
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Y A Ç Y
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç O Ç A Ç Ç Ç
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç O Ç A Ç Ç Ç
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç O Ç Y Ç Ç Y
PALYATİF BAKIM Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK ESASLARI II Ç Ç Ç Ç O Y O O O
ÇEVRE VE SAĞLIK O O O O O A O O O
SAĞLIKTA LİDERLİK Ç A Ç Ç O O Ç Ç Ç
MESLEKTE YÖNETİM Ç Y O A O O O Ç O
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç O Ç O O O Ç
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ O Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
DİYABET HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİLERİ Ç A Ç Ç A O O Ç Ç
KADIN CİNSEL SAĞLIĞI Ç Ç Ç O Ç A A O O
BAKTERİYOLOJİ O O O O Y O O Y O
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Y O Ç Ç
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FARMAKOLOJİ + + + + + + + + +
BİYOKİMYA + + +
MESLEK ETİĞİ + + + + + + + + +
MESLEKİ İNGİLİZCE II
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM + + + + + + + + +
PATOLOJİ VE HİSTOLOJİ + + + +
ETKİLİ İLETİŞİM VE İNSAN DAVRANIŞLARI + + + + + + + +
ANATOMİ + + +
FİZYOLOJİ + + +
MESLEKİ İNGİLİZCE I + + + + + + + + +
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + +
YENİ DOĞAN VE BAKIMI + + + + + + + + +
MESLEKTE EĞİTİM + + + + + + + +
BULAŞICI HASTALIKLAR + + + + + + + + +
AKADEMİK İNGİLİZCE
SAĞLIKLI İLETİŞİM
TRANSKÜLTÜREL SAĞLIK + + + + + + + + +
ENGELLİLERLE İLETİŞİM
YOĞUN BAKIM
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK DİLİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
ÖZEL DURUMLARDA BEBEK BESLENMESİ
PERİNATOLOJİ
HEMŞİRELİK ESASLARI I + + + + + + + +
HEMŞİRELİKTE FİZİKSEL DEĞERLENDİRME + + + + + + + + +
SAĞLIK TURİZMİ + + + + + + + + +
MESLEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK
MİKROBİYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARIHEMŞİRELİĞİ + + + + + + +
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ + + + + + + +
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ + + + + + + +
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + + +
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + + +
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ + + + + + + +
PALYATİF BAKIM
HEMŞİRELİK ESASLARI II + + + + + + + +
ÇEVRE VE SAĞLIK + + + + + + + + +
SAĞLIKTA LİDERLİK + + + + + + + + +
MESLEKTE YÖNETİM + + + + + + + +
İNGİLİZCE
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + + +
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + + +
DİYABET HEMŞİRELİĞİ
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİLERİ + + + + + + + + +
KADIN CİNSEL SAĞLIĞI + + + + + + + + +
BAKTERİYOLOJİ + + + + + + +
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + +
; ;