Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ (TR) 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
POLİTİCAL HİSTORY OF THOUGHT İN MODERN EGYPT (AR) 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR) 0 0 0 0 0 0
CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR) 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU´DA İSLAM MEZHEPLERİ (TR) 0 0 0 0 0 0
ISLAMIC SECTS IN THE MIDDLE EAST (EN) 0 0 0 0 0 0
MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN) 0 0 0 0 0 0
SALAFİ MOVEMENT IN THE MODERN MIDDLE EAST (AR) 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) 0 0 0 0 0 0
ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR) 0 0 0 0 0 0
İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) 4 3 4 3 4 4
ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) 0 0 0 0 0 0
US MIDDLE EAST POLICY (EN) 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR) 0 0 0 0 0 0
CONTEMPORARY ISRAEL (EN) 0 0 0 0 0 0
SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) 0 0 0 0 0 0
POSTCOLONIAL STUDIES 0 0 0 0 0 0
TARİH BOYUNCA ŞİİLİK (TR) 4 3 4 4 4 5
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN) 0 0 0 0 0 0
FARSÇA III (TR) 0 0 0 0 0 0
FARSÇA IV (TR) 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA III (TR) 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA IV (TR) 0 0 0 0 0 0
İRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (TR) 0 0 0 0 0 0
İRAN MEDYA ARAŞTIRMALARI (TR) 0 0 0 0 0 0
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ: KONSTRUKTİVİST BİR YAKLAŞIM (TR) 0 0 0 0 0 0
ALMANYA’NIN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) 0 0 0 0 0 0
THEORIES OF COOPERATION IN INTERNATIONAL RELATIONS (AR) 0 0 0 0 0 0
MISSIONARY ACTIVITIES IN THE MIDDLE EAST (EN) 0 0 0 0 0 0
ISSUES IN MODERN HISTORY OF THE KURDISH MOVEMENT (EN) 0 0 0 0 0 0
ISSUES IN THE MODERN HISTORY OF IRAQ 0 0 0 0 0 0
POLİTİCAL HİSTORY OF MODERN EGYPT (AR) 0 0 0 0 0 0
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI (TR) 0 0 0 0 0 0
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN) 0 0 0 0 0 0
TOPICS IN CONTEMPORARY HISTORY OF IRAQ (EN) 0 0 0 0 0 0
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (AR) 0 0 0 0 0 0
OSMANLI ORTADOĞUSU (TR) 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE’DE SİYASAL MODERNLEŞME (TR) 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET (AR) 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU VE KÖRFEZ’DE DEVLET YÖNETİMİ VE SİYASET (EN) 0 0 0 0 0 0
21NCİ YÜZYIL ORTADOĞUSUNDA KÜRTLER (EN) 0 0 0 0 0 0
AHLAK VE SİYASET: ALAKA VE İRTİBATIN DİYALEKTİĞİ (AR) 0 0 0 0 0 0
MODERN DÖNEMDE VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEVLET SİSTEMİ VE SİYASAL DÜŞÜNCENİN KARŞILAŞTIRILMASI (AR) 0 0 0 0 0 0
SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ VE TEORİLERİ (AR) 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU'DA SİYASAL ANTROPOLOJİ (AR) 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ (TR) Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
POLİTİCAL HİSTORY OF THOUGHT İN MODERN EGYPT (AR) Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR) Y Y Y Y Y Y
CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR) Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU´DA İSLAM MEZHEPLERİ (TR) Y Y Y Y Y Y
ISLAMIC SECTS IN THE MIDDLE EAST (EN) Y Y Y Y Y Y
MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN) Y Y Y Y Y Y
SALAFİ MOVEMENT IN THE MODERN MIDDLE EAST (AR) Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) Y Y Y Y Y Y
ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR) Y Y Y Y Y Y
İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) Ç O Ç O Ç Ç
ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) Y Y Y Y Y Y
US MIDDLE EAST POLICY (EN) Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR) Y Y Y Y Y Y
CONTEMPORARY ISRAEL (EN) Y Y Y Y Y Y
SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) Y Y Y Y Y Y
POSTCOLONIAL STUDIES Y Y Y Y Y Y
TARİH BOYUNCA ŞİİLİK (TR) Ç O Ç Ç Ç Ç
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN) Y Y Y Y Y Y
FARSÇA III (TR) Y Y Y Y Y Y
FARSÇA IV (TR) Y Y Y Y Y Y
ARAPÇA III (TR) Y Y Y Y Y Y
ARAPÇA IV (TR) Y Y Y Y Y Y
İRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (TR) Y Y Y Y Y Y
İRAN MEDYA ARAŞTIRMALARI (TR) Y Y Y Y Y Y
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ: KONSTRUKTİVİST BİR YAKLAŞIM (TR) Y Y Y Y Y Y
ALMANYA’NIN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) Y Y Y Y Y Y
THEORIES OF COOPERATION IN INTERNATIONAL RELATIONS (AR) Y Y Y Y Y Y
MISSIONARY ACTIVITIES IN THE MIDDLE EAST (EN) Y Y Y Y Y Y
ISSUES IN MODERN HISTORY OF THE KURDISH MOVEMENT (EN) Y Y Y Y Y Y
ISSUES IN THE MODERN HISTORY OF IRAQ Y Y Y Y Y Y
POLİTİCAL HİSTORY OF MODERN EGYPT (AR) Y Y Y Y Y Y
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI (TR) Y Y Y Y Y Y
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN) Y Y Y Y Y Y
TOPICS IN CONTEMPORARY HISTORY OF IRAQ (EN) Y Y Y Y Y Y
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (AR) Y Y Y Y Y Y
OSMANLI ORTADOĞUSU (TR) Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE’DE SİYASAL MODERNLEŞME (TR) Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET (AR) Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU VE KÖRFEZ’DE DEVLET YÖNETİMİ VE SİYASET (EN) Y Y Y Y Y Y
21NCİ YÜZYIL ORTADOĞUSUNDA KÜRTLER (EN) Y Y Y Y Y Y
AHLAK VE SİYASET: ALAKA VE İRTİBATIN DİYALEKTİĞİ (AR) Y Y Y Y Y Y
MODERN DÖNEMDE VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEVLET SİSTEMİ VE SİYASAL DÜŞÜNCENİN KARŞILAŞTIRILMASI (AR) Y Y Y Y Y Y
SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ VE TEORİLERİ (AR) Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU'DA SİYASAL ANTROPOLOJİ (AR) Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ (TR)
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
POLİTİCAL HİSTORY OF THOUGHT İN MODERN EGYPT (AR)
ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR)
CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST
TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR)
ORTADOĞU´DA İSLAM MEZHEPLERİ (TR)
ISLAMIC SECTS IN THE MIDDLE EAST (EN)
MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN)
SALAFİ MOVEMENT IN THE MODERN MIDDLE EAST (AR)
ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR)
ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR)
İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) + + + + + +
ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR)
US MIDDLE EAST POLICY (EN)
ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR)
CONTEMPORARY ISRAEL (EN)
SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR)
POSTCOLONIAL STUDIES
TARİH BOYUNCA ŞİİLİK (TR) + + + + + +
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN)
FARSÇA III (TR)
FARSÇA IV (TR)
ARAPÇA III (TR)
ARAPÇA IV (TR)
İRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (TR)
İRAN MEDYA ARAŞTIRMALARI (TR)
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ: KONSTRUKTİVİST BİR YAKLAŞIM (TR)
ALMANYA’NIN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR)
THEORIES OF COOPERATION IN INTERNATIONAL RELATIONS (AR)
MISSIONARY ACTIVITIES IN THE MIDDLE EAST (EN)
ISSUES IN MODERN HISTORY OF THE KURDISH MOVEMENT (EN)
ISSUES IN THE MODERN HISTORY OF IRAQ
POLİTİCAL HİSTORY OF MODERN EGYPT (AR)
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI (TR)
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN)
TOPICS IN CONTEMPORARY HISTORY OF IRAQ (EN)
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (AR)
OSMANLI ORTADOĞUSU (TR)
TÜRKİYE’DE SİYASAL MODERNLEŞME (TR)
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET (AR)
ORTADOĞU VE KÖRFEZ’DE DEVLET YÖNETİMİ VE SİYASET (EN)
21NCİ YÜZYIL ORTADOĞUSUNDA KÜRTLER (EN)
AHLAK VE SİYASET: ALAKA VE İRTİBATIN DİYALEKTİĞİ (AR)
MODERN DÖNEMDE VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEVLET SİSTEMİ VE SİYASAL DÜŞÜNCENİN KARŞILAŞTIRILMASI (AR)
SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ VE TEORİLERİ (AR)
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ
ORTADOĞU'DA SİYASAL ANTROPOLOJİ (AR)
; ;