Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ALGI YÖNETİMİ VE İKNA STRATEJİLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5
YAYILMA KURAMI 5 4 5 5 5 5 5 5
MEDYA TEKNOLOJİLERİ 5 5 5 4 5 5 4 5
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 5 5 5 5 5 5 5
İLETİŞİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 3 4 5 4 3 2 3
İLERİ DÜZEYDE İSTATİSTİK 3 4 5 5 4 5 4 5
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM 3 3 4 4 4 3 3 2
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 5 4 4 3 3 3 3 4
İLETİŞİM KURAMLARI 5 5 5 5 5 5 5 5
GÖRSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 3 4 4 3 5 5 5 4
KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUM 5 4 3 5 4 5 5 5
MEDYA TARİHİ 5 5 5 5 5 5 5 5
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 5 5 5 5 5 5 5 5
MEDYA ETİK VE TOPLUM 5 5 2 3 5 0 4 5
HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKALARI 3 3 5 4 3 4 4 4
MEDYA SİSTEMLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5
REKLAMCILIKTA GÖRSEL KÜLTÜR VE GÖRSEL DİL 5 5 3 5 5 5 4 5
İLETİŞİM, MEDYA VE KÜRESELLEŞME 4 4 4 3 3 4 3 4
MEDYA VE SİYASET 4 4 4 5 5 4 5 5
21. YÜZYILDA MEDYA VE İDEOLOJİ 4 0 2 3 0 0 0 3
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MEDYA SORUNU 0 4 2 0 2 0 0 0
MEDYA, SİYASAL İLETİŞİM VE PARADİGMALAR 5 5 4 4 4 5 4 5
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA KRİTİK YÖNETİM STRATEJİLERİ 5 5 4 4 4 4 4 5
REKLAMCILIKTA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE KARAR ALMA STRATEJİLERİ 4 3 4 4 5 4 4 4
MEDYA VE KADIN ÇALIŞMALARI 5 4 4 3 5 5 5 5
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE POPÜLER KÜLTÜR 4 4 4 4 4 4 5 5
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5
MEDYA VE GÜNDELİK HAYAT 3 2 3 1 0 4 0 0
İLETİŞİMDE EĞİTİM TASARIMI 5 5 4 2 2 3 3 3
KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ 4 3 4 5 4 3 4 4
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE İLETİŞİM OKUMALARI 5 3 3 5 4 5 5 5
TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 5 5 5 5 5 5 3 4
YENİ MEDYA SOSYAL AĞLAR VE REKLAMCILIK 5 5 5 5 5 5 5 5
İLETİŞİMDE ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5
MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM 5 4 4 5 5 5 5 5
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA STRATEJİK KAMPANYA UYGULAMALARI 4 3 4 4 3 4 5 3
YENİ MEDYA DEMOKRASİ VE YÖNETİM 4 4 4 4 4 4 4 5
DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER 4 5 5 5 4 3 4 5
YENİ MEDYA VE GENÇLİK 4 4 4 3 0 4 3 0
ELEŞTİREL TEORİ VE MEDYA 0 4 3 0 2 0 0 2
ÇAĞDAŞ HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ALGI YÖNETİMİ VE İKNA STRATEJİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YAYILMA KURAMI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA TEKNOLOJİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İLETİŞİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O O Ç Ç Ç O O O
İLERİ DÜZEYDE İSTATİSTİK O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM O O Ç Ç Ç O O O
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Ç Ç Ç O O O O Ç
İLETİŞİM KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
GÖRSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUM Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA ETİK VE TOPLUM Ç Ç O O Ç Y Ç Ç
HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKALARI O O Ç Ç O Ç Ç Ç
MEDYA SİSTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
REKLAMCILIKTA GÖRSEL KÜLTÜR VE GÖRSEL DİL Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
İLETİŞİM, MEDYA VE KÜRESELLEŞME Ç Ç Ç O O Ç O Ç
MEDYA VE SİYASET Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
21. YÜZYILDA MEDYA VE İDEOLOJİ Ç Y O O Y Y Y O
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MEDYA SORUNU Y Ç O Y O Y Y Y
MEDYA, SİYASAL İLETİŞİM VE PARADİGMALAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA KRİTİK YÖNETİM STRATEJİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
REKLAMCILIKTA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE KARAR ALMA STRATEJİLERİ Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA VE KADIN ÇALIŞMALARI Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE POPÜLER KÜLTÜR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA VE GÜNDELİK HAYAT O O O A Y Ç Y Y
İLETİŞİMDE EĞİTİM TASARIMI Ç Ç Ç O O O O O
KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE İLETİŞİM OKUMALARI Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç
TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
YENİ MEDYA SOSYAL AĞLAR VE REKLAMCILIK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İLETİŞİMDE ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA STRATEJİK KAMPANYA UYGULAMALARI Ç O Ç Ç O Ç Ç O
YENİ MEDYA DEMOKRASİ VE YÖNETİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
YENİ MEDYA VE GENÇLİK Ç Ç Ç O Y Ç O Y
ELEŞTİREL TEORİ VE MEDYA Y Ç O Y O Y Y O
ÇAĞDAŞ HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ALGI YÖNETİMİ VE İKNA STRATEJİLERİ + + + + + + + +
YAYILMA KURAMI + + + + + + + +
MEDYA TEKNOLOJİLERİ + + + + + + + +
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
İLETİŞİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
İLERİ DÜZEYDE İSTATİSTİK + + + + + + + +
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM + + + + + + + +
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ + + + + + + + +
İLETİŞİM KURAMLARI + + + + + + + +
GÖRSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI + + + + + + + +
KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUM + + + + + + + +
MEDYA TARİHİ + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR + + + + + + + +
MEDYA ETİK VE TOPLUM + + + + + + +
HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKALARI + + + + + + + +
MEDYA SİSTEMLERİ + + + + + + + +
REKLAMCILIKTA GÖRSEL KÜLTÜR VE GÖRSEL DİL + + + + + + + +
İLETİŞİM, MEDYA VE KÜRESELLEŞME + + + + + + + +
MEDYA VE SİYASET + + + + + + + +
21. YÜZYILDA MEDYA VE İDEOLOJİ + + + +
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MEDYA SORUNU + + +
MEDYA, SİYASAL İLETİŞİM VE PARADİGMALAR + + + + + + + +
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA KRİTİK YÖNETİM STRATEJİLERİ + + + + + + + +
REKLAMCILIKTA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE KARAR ALMA STRATEJİLERİ + + + + + + + +
MEDYA VE KADIN ÇALIŞMALARI + + + + + + + +
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE POPÜLER KÜLTÜR + + + + + + + +
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ + + + + + + + +
MEDYA VE GÜNDELİK HAYAT + + + + +
İLETİŞİMDE EĞİTİM TASARIMI + + + + + + + +
KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ + + + + + + + +
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE İLETİŞİM OKUMALARI + + + + + + + +
TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM + + + + + + + +
YENİ MEDYA SOSYAL AĞLAR VE REKLAMCILIK + + + + + + + +
İLETİŞİMDE ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ + + + + + + + +
MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM + + + + + + + +
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA STRATEJİK KAMPANYA UYGULAMALARI + + + + + + + +
YENİ MEDYA DEMOKRASİ VE YÖNETİM + + + + + + + +
DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER + + + + + + + +
YENİ MEDYA VE GENÇLİK + + + + + +
ELEŞTİREL TEORİ VE MEDYA + + + +
ÇAĞDAŞ HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ + + + + + + + +
; ;