Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 9 11 10 8 8
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 4 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3
GENEL İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HASTALIKLAR BİLGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 0 3 3 2 3 3 2 1 0 1 4
DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇEVRE EĞİTİMİ 4 1 3 3 2 4 4 3 1 3 4 1 0
TIBBİ TERMİNOLOJİ 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 5 3 3 0 0 4 2 2 2 0
TIBBİ DOKÜMANTASYON I 5 4 4 2 4 0 5 4 0 0 4
YAZIŞMA TEKNİKLERİ 4 0 2 0 0 0 3 0 3 4 1
TIBBİ DOKÜMANTASYON II 5 4 4 4 3 4 4 3 0 4 2
HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU 5 3 0 0 5 2 0 0 0 0 5
TIBBİ SEKRETERLİK 4 1 3 4 2 2 3 3 0 4 2
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 0 0 0 0 4 0 0 5 4 0 0
MEDYA OKURYAZARLIĞI 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 2
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 3 4 3 3 4 4 3 3 0 4 0
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI 4 5 0 0 5 5 0 2 4 0 4
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 5 3 1 4 3 0 0 0 4 4 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİM VE ETİK 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4
GİRİŞİMCİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞYERİ EĞİTİMİ 4 3 4 0 3 0 0 0 5 0 0
İŞYERİ UYGULAMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLAVYE TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALKLA İLİŞKİLER 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2
HALK SAĞLIĞI 4 4 0 0 3 0 4 4 4 0 4
BİYOİSTATİSTİK 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0
İLK YARDIM 5 4 3 3 4 0 5 0 0 0 0
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 5 4 3 5 5 0 0 0 4 0 0
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ 4 2 0 0 5 5 3 3 0 0 0
TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIP KÜTÜPANECİLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 11 10 8
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Ç Y Y Y Y Y O Y Ç Y O
GENEL İŞLETME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HASTALIKLAR BİLGİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Y O O O O O O A Y A Ç
DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇEVRE EĞİTİMİ Ç A O O O Ç Ç O A O Ç A Y
TIBBİ TERMİNOLOJİ Ç O Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y A Y Y A Ç
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç O O Y Y Ç O O O Y
TIBBİ DOKÜMANTASYON I Ç Ç Ç O Ç Y Ç Ç Y Y Ç
YAZIŞMA TEKNİKLERİ Ç Y O Y Y Y O Y O Ç A
TIBBİ DOKÜMANTASYON II Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Y Ç O
HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU Ç O Y Y Ç O Y Y Y Y Ç
TIBBİ SEKRETERLİK Ç A O Ç O O O O Y Ç O
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Y Y Y Y Ç Y Y Ç Ç Y Y
MEDYA OKURYAZARLIĞI Y Y Y A Y Y O Y A A O
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ O Ç O O Ç Ç O O Y Ç Y
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI Ç Ç Y Y Ç Ç Y O Ç Y Ç
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Ç O A Ç O Y Y Y Ç Ç Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLETİŞİM VE ETİK Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Ç
GİRİŞİMCİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞYERİ EĞİTİMİ Ç O Ç Y O Y Y Y Ç Y Y
İŞYERİ UYGULAMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KLAVYE TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HALKLA İLİŞKİLER O O O O O A O O O O O
HALK SAĞLIĞI Ç Ç Y Y O Y Ç Ç Ç Y Ç
BİYOİSTATİSTİK O O Y O O Y Y Y Y A Y
İLK YARDIM Ç Ç O O Ç Y Ç Y Y Y Y
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Ç Ç O Ç Ç Y Y Y Ç Y Y
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ Ç O Y Y Ç Ç O O Y Y Y
TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TIP KÜTÜPANECİLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 11 10 8
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI + + + +
GENEL İŞLETME
HASTALIKLAR BİLGİSİ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ + + + + + + + + +
DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK DİLİ
İNGİLİZCE
ÇEVRE EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + +
TIBBİ TERMİNOLOJİ + + + +
DAVRANIŞ BİLİMLERİ + + +
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
TIBBİ DOKÜMANTASYON I + + + + + + + +
YAZIŞMA TEKNİKLERİ + + + + + +
TIBBİ DOKÜMANTASYON II + + + + + + + + + +
HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU + + + + +
TIBBİ SEKRETERLİK + + + + + + + + + +
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU + + +
MEDYA OKURYAZARLIĞI + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ + + + + + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI + + + + + + +
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ + + + + + + +
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
İLETİŞİM VE ETİK + + + + + + +
GİRİŞİMCİLİK
İŞYERİ EĞİTİMİ + + + + +
İŞYERİ UYGULAMASI
KLAVYE TEKNİKLERİ
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
HALKLA İLİŞKİLER + + + + + + + + + + +
HALK SAĞLIĞI + + + + + + +
BİYOİSTATİSTİK + + + + +
İLK YARDIM + + + + + +
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI + + + + + +
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ + + + + + +
TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ
TIP KÜTÜPANECİLİĞİ
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
; ;