Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13
KUR'AN-I KERİM I 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR'AN-I KERİM II 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA I 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARAPÇA II 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OSMANLI TÜRKÇESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3
SİSTEMATİK KELAM 0 3 0 0 0 4 0 3 0 4 0 0 0
MANTIK 0 2 0 2 5 4 0 4 5 3 5 0 2
İSLAM AHLAK FELSEFESİ 0 0 0 0 2 2 2 0 3 0 1 0 0
FIKIH USULÜ 4 0 3 5 0 2 0 0 2 2 1 0 0
İSLAM HUKUKU I 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2
FELSEFE TARİHİ 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0
KUR’AN-I KERİM III 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR’AN-I KERİM IV 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM HUKUKU II 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HADİS METİNLERİ I 0 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
İSLAM FELSEFESİ 0 0 0 0 5 0 5 0 2 5 3 0 0
İSLAM TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1
DİNLER TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2
HADİS METİNLERİ II 0 3 5 0 0 2 0 2 2 0 3 0 0
TEFSİR METİNLERİ II 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
TASAVVUF 1 0 3 0 0 0 5 3 4 3 3 3 0
TEFSİR METİNLERİ I 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2
DİN FELSEFESİ 0 0 0 0 3 2 0 0 5 1 4 0 0
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KUR'AN-I KERİM I Ç O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KUR'AN-I KERİM II Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ARAPÇA I Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y A
ARAPÇA II Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y A
OSMANLI TÜRKÇESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y O
SİSTEMATİK KELAM Y O Y Y Y Ç Y O Y Ç Y Y Y
MANTIK Y O Y O Ç Ç Y Ç Ç O Ç Y O
İSLAM AHLAK FELSEFESİ Y Y Y Y O O O Y O Y A Y Y
FIKIH USULÜ Ç Y O Ç Y O Y Y O O A Y Y
İSLAM HUKUKU I Y Y A Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM TARİHİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç A O
FELSEFE TARİHİ Y Y Y Y O Y A Y O A A Y Y
KUR’AN-I KERİM III Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KUR’AN-I KERİM IV Ç O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM HUKUKU II Y Y A Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HADİS METİNLERİ I Y O Ç Y Y Y Y Y O Y Y Y A
İSLAM FELSEFESİ Y Y Y Y Ç Y Ç Y O Ç O Y Y
İSLAM TARİHİ II Y Y Y Y Y Y Y Y A Y Ç A A
DİNLER TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y O O Y Y O
HADİS METİNLERİ II Y O Ç Y Y O Y O O Y O Y Y
TEFSİR METİNLERİ II Ç O O Y Y Y Y Y Y O O Y Ç
TASAVVUF A Y O Y Y Y Ç O Ç O O O Y
TEFSİR METİNLERİ I Ç O O Y Y Y Y Y Y O O Ç O
DİN FELSEFESİ Y Y Y Y O O Y Y Ç A Ç Y Y
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KUR'AN-I KERİM I + +
KUR'AN-I KERİM II +
ARAPÇA I + + +
ARAPÇA II + + +
OSMANLI TÜRKÇESİ + + +
SİSTEMATİK KELAM + + + +
MANTIK + + + + + + + + +
İSLAM AHLAK FELSEFESİ + + + + +
FIKIH USULÜ + + + + + + +
İSLAM HUKUKU I + +
İSLAM TARİHİ I + + +
FELSEFE TARİHİ + + + + +
KUR’AN-I KERİM III +
KUR’AN-I KERİM IV + +
İSLAM HUKUKU II + +
HADİS METİNLERİ I + + + +
İSLAM FELSEFESİ + + + + +
İSLAM TARİHİ II + + + +
DİNLER TARİHİ + + +
HADİS METİNLERİ II + + + + + +
TEFSİR METİNLERİ II + + + + + +
TASAVVUF + + + + + + + +
TEFSİR METİNLERİ I + + + + + + +
DİN FELSEFESİ + + + + +
; ;