Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 2 2 5 5
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
19. VE 20. YÜZYIL DÜŞÜNCE AKIMLARI 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
DİLİBİLİM KURAMLARI VE UYGULAMA ALANLARI 5 5 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0
EDEBİYATBİLİM ELEŞTİRİ KURAMLARI 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
METİNLERARASI İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK-ALMAN EDEBİYATI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0
TÜRK ALMAN DİLBİLİM TARİHİ 4 4 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0
İMGEBİLİM ÇALIŞMALARI 5 5 4 4 0 0 5 5 5 5 4 4 0 0 5 5 5 5 0 0
DİL VE KÜLTÜR 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 5 5 5 5
EDEBİYATBİLİM VE DİDAKTİK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
MODERN VE POSTMODERN EDEBİYAT VE ANLATIM TEKNİKLER 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
MODERN EDEBİYAT KURAMLARI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
20. YY. DİLBİLİM AKIMLARI 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
19.YY ALMAN FELSEFESİ 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0
METİNLERLE ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A O O Ç Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
19. VE 20. YÜZYIL DÜŞÜNCE AKIMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİLİBİLİM KURAMLARI VE UYGULAMA ALANLARI Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y
EDEBİYATBİLİM ELEŞTİRİ KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
METİNLERARASI İLİŞKİLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK-ALMAN EDEBİYATI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y
TÜRK ALMAN DİLBİLİM TARİHİ Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y
İMGEBİLİM ÇALIŞMALARI Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y
DİL VE KÜLTÜR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EDEBİYATBİLİM VE DİDAKTİK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MODERN VE POSTMODERN EDEBİYAT VE ANLATIM TEKNİKLER Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y
MODERN EDEBİYAT KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
20. YY. DİLBİLİM AKIMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
19.YY ALMAN FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y
METİNLERLE ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
19. VE 20. YÜZYIL DÜŞÜNCE AKIMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DİLİBİLİM KURAMLARI VE UYGULAMA ALANLARI + + + + + + + + + +
EDEBİYATBİLİM ELEŞTİRİ KURAMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
METİNLERARASI İLİŞKİLER + + + + + + + +
TÜRK-ALMAN EDEBİYATI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK ALMAN DİLBİLİM TARİHİ + + + + + + + + + +
İMGEBİLİM ÇALIŞMALARI + + + + + + + + + + + + + +
DİL VE KÜLTÜR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EDEBİYATBİLİM VE DİDAKTİK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MODERN VE POSTMODERN EDEBİYAT VE ANLATIM TEKNİKLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MODERN EDEBİYAT KURAMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20. YY. DİLBİLİM AKIMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19.YY ALMAN FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
METİNLERLE ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
; ;