Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 5 1 4
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
FİNANSAL MAKROEKONOMİ 5 4 2 5 5 1 4
FİNANSAL YÖNETİM 5 4 4 4 4 1 3
FİNANS MATEMATİĞİ 5 5 5 4 5 2 3
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 5 5 5 5 5 2 5
TÜRKİYE´NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİ 5 3 5 5 5 2 5
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 5 4 4 4 4 1 4
UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ 5 5 5 5 5 2 4
FİNANSAL PİYASALARDA TEMEL VE TEKNİK ANALİZ 5 5 5 5 5 1 3
DAVRANIŞSAL FİNANS 4 3 1 3 2 0 5
UYGULAMALI PORTFÖY YÖNETİMİ 5 5 5 4 5 2 4
KREDİ MODELLEMESİ VE FAİZ ORANI 5 5 4 3 4 1 2
KURUMSAL FİNANS 5 1 4 5 5 4 5
FİNANSAL KRİZLER 5 5 5 5 4 1 3
ULUSLARARASI FİNANS 5 4 4 5 4 4 5
FİNANSAL KURUMLAR 5 3 3 5 4 3 3
SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM ARAÇLARI 5 4 2 4 3 2 3
FINANSTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 5 5 5 4 5 2 3
PORTFÖY TEORİSİ VE RİSK YÖNETİMİ 5 5 5 5 4 1 3
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞEN ANALİZİ 5 5 5 1 5 5 5
KARAR ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0
EKONOMİ VE FİNANSTA OPTİMİZASYON MODELLERİ 0 0 0 0 0 0 0
EKONOMETRİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR 5 5 5 5 5 5 5
MEKANSAL EKONOMETRİ 5 5 5 5 5 5 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç A Ç
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
FİNANSAL MAKROEKONOMİ Ç Ç O Ç Ç A Ç
FİNANSAL YÖNETİM Ç Ç Ç Ç Ç A O
FİNANS MATEMATİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç O O
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
TÜRKİYE´NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİ Ç O Ç Ç Ç O Ç
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Ç Ç Ç Ç Ç A Ç
UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
FİNANSAL PİYASALARDA TEMEL VE TEKNİK ANALİZ Ç Ç Ç Ç Ç A O
DAVRANIŞSAL FİNANS Ç O A O O Y Ç
UYGULAMALI PORTFÖY YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
KREDİ MODELLEMESİ VE FAİZ ORANI Ç Ç Ç O Ç A O
KURUMSAL FİNANS Ç A Ç Ç Ç Ç Ç
FİNANSAL KRİZLER Ç Ç Ç Ç Ç A O
ULUSLARARASI FİNANS Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
FİNANSAL KURUMLAR Ç O O Ç Ç O O
SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM ARAÇLARI Ç Ç O Ç O O O
FINANSTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç O O
PORTFÖY TEORİSİ VE RİSK YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç A O
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞEN ANALİZİ Ç Ç Ç A Ç Ç Ç
KARAR ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y
EKONOMİ VE FİNANSTA OPTİMİZASYON MODELLERİ Y Y Y Y Y Y Y
EKONOMETRİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEKANSAL EKONOMETRİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
FİNANSAL MAKROEKONOMİ + + + + + + +
FİNANSAL YÖNETİM + + + + + + +
FİNANS MATEMATİĞİ + + + + + + +
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ + + + + + + +
TÜRKİYE´NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİ + + + + + + +
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI + + + + + + +
UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ + + + + + + +
FİNANSAL PİYASALARDA TEMEL VE TEKNİK ANALİZ + + + + + + +
DAVRANIŞSAL FİNANS + + + + + +
UYGULAMALI PORTFÖY YÖNETİMİ + + + + + + +
KREDİ MODELLEMESİ VE FAİZ ORANI + + + + + + +
KURUMSAL FİNANS + + + + + + +
FİNANSAL KRİZLER + + + + + + +
ULUSLARARASI FİNANS + + + + + + +
FİNANSAL KURUMLAR + + + + + + +
SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM ARAÇLARI + + + + + + +
FINANSTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI + + + + + + +
PORTFÖY TEORİSİ VE RİSK YÖNETİMİ + + + + + + +
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞEN ANALİZİ + + + + + + +
KARAR ANALİZİ
EKONOMİ VE FİNANSTA OPTİMİZASYON MODELLERİ
EKONOMETRİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR + + + + + + +
MEKANSAL EKONOMETRİ + + + + + + +
; ;