Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
FİZYOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-I
İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-II
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders
NÖROFİZYOLOJİ I
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI
KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
İLERİ NÖROMÜSKÜLER SİSTEM VE AKUPUNKTUR
BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA DENEYSEL MODELLER
İLERİ KAN FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
DUYU FİZYOLOJİSİ
NÖROFİZYOLOJİ II
DENEYSEL EPİLEPSİ MODELLERİ
SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
SİNDİRİM SİSTEMİ METABOLİZMASI
HAVACILIK, UZAY VE SUALTI DALIŞ FİZYOLOJİSİ
HEMODİNAMİK

Zorunlu Dersler

Ders
FİZYOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-I
İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-II
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders
NÖROFİZYOLOJİ I
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI
KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
İLERİ NÖROMÜSKÜLER SİSTEM VE AKUPUNKTUR
BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA DENEYSEL MODELLER
İLERİ KAN FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
DUYU FİZYOLOJİSİ
NÖROFİZYOLOJİ II
DENEYSEL EPİLEPSİ MODELLERİ
SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
SİNDİRİM SİSTEMİ METABOLİZMASI
HAVACILIK, UZAY VE SUALTI DALIŞ FİZYOLOJİSİ
HEMODİNAMİK

Zorunlu Dersler

Ders
FİZYOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-I
İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-II
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders
NÖROFİZYOLOJİ I
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI
KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
İLERİ NÖROMÜSKÜLER SİSTEM VE AKUPUNKTUR
BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA DENEYSEL MODELLER
İLERİ KAN FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
DUYU FİZYOLOJİSİ
NÖROFİZYOLOJİ II
DENEYSEL EPİLEPSİ MODELLERİ
SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
SİNDİRİM SİSTEMİ METABOLİZMASI
HAVACILIK, UZAY VE SUALTI DALIŞ FİZYOLOJİSİ
HEMODİNAMİK
; ;