Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ VE SÜRVEYANSI 0 5 5 5
HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROL YÖNTEMLERİ 0 5 5 5
PAKET PROGRAMLARLA İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ 0 1 2 2
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 4 3 3
SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MESLEKİ SAĞLIK RİSKLERİ VE KORUNMA 0 3 3 3
TIBBİ ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ VE İMMUN YETMEZLİK 0 3 3 4
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 0 5 4 4
BAĞIŞIKLAMA 0 3 2 5
DEZENFEKSİYON,STERİLİZASYON 0 5 3 4
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 0 5 5 5
HİJYEN 0 4 3 4
BİYOİSTATİSTİK 0 1 2 3
HASTANE ENFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ 0 5 5 5
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ VE HASTANE ENFEKSİYONLARI 0 5 3 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ VE SÜRVEYANSI Y Ç Ç Ç
HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROL YÖNTEMLERİ Y Ç Ç Ç
PAKET PROGRAMLARLA İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Y A O O
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Ç O O
SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MESLEKİ SAĞLIK RİSKLERİ VE KORUNMA Y O O O
TIBBİ ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ VE İMMUN YETMEZLİK Y O O Ç
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Y Ç Ç Ç
BAĞIŞIKLAMA Y O O Ç
DEZENFEKSİYON,STERİLİZASYON Y Ç O Ç
ENFEKSİYON HASTALIKLARI Y Ç Ç Ç
HİJYEN Y Ç O Ç
BİYOİSTATİSTİK Y A O O
HASTANE ENFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Y Ç Ç Ç
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ VE HASTANE ENFEKSİYONLARI Y Ç O Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ VE SÜRVEYANSI + + +
HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROL YÖNTEMLERİ + + +
PAKET PROGRAMLARLA İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ + + +
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + +
SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MESLEKİ SAĞLIK RİSKLERİ VE KORUNMA + + +
TIBBİ ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ VE İMMUN YETMEZLİK + + +
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ + + +
BAĞIŞIKLAMA + + +
DEZENFEKSİYON,STERİLİZASYON + + +
ENFEKSİYON HASTALIKLARI + + +
HİJYEN + + +
BİYOİSTATİSTİK + + +
HASTANE ENFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ + + +
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ VE HASTANE ENFEKSİYONLARI + + +
; ;