Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL 4 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
FOLKLOR VE İLK DÖN. İSL. TAR. ÇALIŞM. İÇİN ÖNEMİ 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 0
TARIHTE ÖTEKI SORUNU: HRISTIYANLAR ÖRNEĞI 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 0
PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 4
OSMANLICA TARİH METİNLERİ 3 4 3 3 4 3 4 0 3 4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 4 4 3 4 4 4 0 0 4 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 4
EMEVÎ TARİHİNE GİRİŞ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5
ABBÂSÎ TARİHİNE GİRİŞ 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0
İSLAM SANATI TARİHİ 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 0 0 0
TÜRK SANATI TARİHİ 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0
TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 0
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 0
KURAN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARŞ. TEKNİKLERİ 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 0
EDEBİ METİNLERDE DÜŞÜNCE 5 5 4 4 2 2 4 4 5 5 5 5 2 2 5 5 1 1 0
GELENEK VE ŞİİR 1 1 4 4 1 1 2 2 4 4 1 1 3 3 3 3 5 5 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA METOTLARI 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATININ TEŞEKKÜLÜ 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 1 1 3 3 2 2 3 3 0
KLASİK EDEBİYATTA BELAĞAT VE MEANİ 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 0
ORTAÇAĞ TARİH METODOLOJİSİ 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 0
ORTAÇAĞDA TÜRKİYE TARİHİ 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 0
OSMANLI´DA TEKKE EBEDİYATI 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 0
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI 5 5 2 2 1 1 0 0 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 0
TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA DİNİ-EDEBİ TÜRLER 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1
TÜRK-İSLAM EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0
TEFSİR METİNLERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 0
FARSÇA KLASİK MANZUM METİNLER 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 0
FARSÇA KLASİK MANSUR METİNLER 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 0
MEMLÜK TARİHİNİN KAYNAKLARI 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5
MEMLÜK MÜESSESELERİ TARİHİ 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL Ç O O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O O Ç Ç O Ç Ç Ç
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç O O Ç O O O O O O Ç
FOLKLOR VE İLK DÖN. İSL. TAR. ÇALIŞM. İÇİN ÖNEMİ Ç Ç O O O O O O O O Ç Ç O O Ç Ç O O Y
TARIHTE ÖTEKI SORUNU: HRISTIYANLAR ÖRNEĞI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç O O Y
PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ O Ç Ç O Ç Ç Ç O O Ç O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Y Y O O O O O O O Y Y O Y Y Ç
OSMANLICA TARİH METİNLERİ O Ç O O Ç O Ç Y O Ç Y O O O O O O O O O Y O O Y O O Y O O Y O Ç Ç O Ç Ç Ç Y Y Ç Y Y O O O O O O O Y O O Y O Ç
EMEVÎ TARİHİNE GİRİŞ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç
ABBÂSÎ TARİHİNE GİRİŞ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI O O O O O O O O O O O O O O O O O O Y
İSLAM SANATI TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Y Y Y
TÜRK SANATI TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Y
TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ O O O O O O O O O O O O O O O O O O Y
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ A A A A O O A A A A O O O O O O O O Y
KURAN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARŞ. TEKNİKLERİ O O Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Y
EDEBİ METİNLERDE DÜŞÜNCE Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç A A Y
GELENEK VE ŞİİR A A Ç Ç A A O O Ç Ç A A O O O O Ç Ç Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA METOTLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATININ TEŞEKKÜLÜ A A A A O O Ç Ç Ç Ç A A O O O O O O Y
KLASİK EDEBİYATTA BELAĞAT VE MEANİ O O O O A A A A O O O O O O O O Ç Ç Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT O O O O Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
ORTAÇAĞ TARİH METODOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç O O Y
ORTAÇAĞDA TÜRKİYE TARİHİ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Y
OSMANLI´DA TEKKE EBEDİYATI A A O O A A Ç Ç O O O O O O O O O O Y
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Ç Ç O O A A Y Y Ç Ç O O O O O O O O Y
TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA DİNİ-EDEBİ TÜRLER A A O O A A Ç Ç O O O O O O O O O O A
TÜRK-İSLAM EDEBİYATININ KAYNAKLARI A A O O Ç Ç Ç Ç O O A A A A O O O O Y
TEFSİR METİNLERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
FARSÇA KLASİK MANZUM METİNLER O O Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O O Ç Ç Y
FARSÇA KLASİK MANSUR METİNLER Ç Ç O O O O O O O O O O Ç Ç O O O O Y
MEMLÜK TARİHİNİN KAYNAKLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEMLÜK MÜESSESELERİ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FOLKLOR VE İLK DÖN. İSL. TAR. ÇALIŞM. İÇİN ÖNEMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TARIHTE ÖTEKI SORUNU: HRISTIYANLAR ÖRNEĞI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLICA TARİH METİNLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EMEVÎ TARİHİNE GİRİŞ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ABBÂSÎ TARİHİNE GİRİŞ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İSLAM SANATI TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK SANATI TARİHİ + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KURAN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARŞ. TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EDEBİ METİNLERDE DÜŞÜNCE + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GELENEK VE ŞİİR + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA METOTLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATININ TEŞEKKÜLÜ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KLASİK EDEBİYATTA BELAĞAT VE MEANİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ORTAÇAĞ TARİH METODOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ORTAÇAĞDA TÜRKİYE TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI´DA TEKKE EBEDİYATI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA DİNİ-EDEBİ TÜRLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK-İSLAM EDEBİYATININ KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TEFSİR METİNLERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FARSÇA KLASİK MANZUM METİNLER + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FARSÇA KLASİK MANSUR METİNLER + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MEMLÜK TARİHİNİN KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MEMLÜK MÜESSESELERİ TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
; ;