Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0
İLETİŞİM KURAMLARI 0 0 0 0 0
YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 0 0 0 0 0
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0 0 0 0 0
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 0 0 0 0 0
MESLEKİ UYGULAMA 0 0 0 0 0
YENİ MEDYA 0 0 0 0 0
TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMI 0 0 0 0 0
KURGU TEKNİKLERİ 4 4 4 4 3
GÖRSEL İLETİŞİM 4 5 4 4 4
MEDYA OKUR YAZARLIĞI 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TASARIMI 0 0 0 0 0
WEB TASARIMI 0 0 0 5 4
İLETİŞİM ETİĞİ 3 3 4 3 5
MULTİMEDYA PROJESİ 0 0 0 0 0
ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0
EĞİTİM VE MEDYA 0 0 0 0 0
MULTİMEDYA İLETİŞİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0
KÜRESEL AKTİVİZM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ 0 0 0 0 0
ETKİLEŞİM VE SOSYAL GELİŞME 0 3 5 2 3
İMAJ VE EKRAN ÇALIŞMALARI 0 0 0 0 0
TEKNOLOJİ VE TOPLUM 0 0 0 0 0
İNTERNET ÇAĞINDA İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYILIMI 0 0 0 0 0
SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL DÜNYA: MARKALAŞMA VE TASARIM 1 4 5 4 4
WEB’DE KURUM VE MARKA KİMLİĞİ 4 4 5 5 5
MEDYA VE KÜLTÜR ANALİZİ 0 0 0 0 0
DİJİTAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA 0 0 0 0 0
KÜRESEL VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM 0 0 0 0 0
SAHNE TASARIMI VE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0
ONLİNE ELEKTRONİK YAYINCILIK 0 0 0 0 0
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA 2 5 4 2 3
KURUMSAL DERGİCİLİK 0 0 0 0 0
KURUMSAL MEDYA VE TANITIM 0 0 0 0 0
DİJİTAL MEDYA TASARIMI (F. S. D.) 0 0 0 0 0
İLETİŞİM HUKUKU 0 0 0 0 0
SENARYO YAZIMI 0 0 0 0 0
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0
İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ 3 4 5 4 4
GRAFİK TASARIMI 0 0 0 0 0
HACK KÜLTÜRÜ VE HAKTIVIZM 0 0 0 0 0
VİDEO KAMERA AYDINLATMA 0 0 0 0 0
İLETİŞİM FELSEFESİ 4 3 2 3 4
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI 0 0 0 0 0
YARATICI YAZARLIK 0 0 0 0 0
VİDEO OYUNLARI 0 0 0 0 0
İLETİŞİM TARİHİ 0 0 0 0 0
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0
Ders 1 2 3 4 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y
İLETİŞİM KURAMLARI Y Y Y Y Y
YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Y Y Y Y Y
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ Y Y Y Y Y
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Y Y Y Y Y
MESLEKİ UYGULAMA Y Y Y Y Y
YENİ MEDYA Y Y Y Y Y
TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMI Y Y Y Y Y
KURGU TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç O
GÖRSEL İLETİŞİM Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA OKUR YAZARLIĞI Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TASARIMI Y Y Y Y Y
WEB TASARIMI Y Y Y Ç Ç
İLETİŞİM ETİĞİ O O Ç O Ç
MULTİMEDYA PROJESİ Y Y Y Y Y
ANTROPOLOJİ Y Y Y Y Y
EĞİTİM VE MEDYA Y Y Y Y Y
MULTİMEDYA İLETİŞİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y
KÜRESEL AKTİVİZM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ Y Y Y Y Y
ETKİLEŞİM VE SOSYAL GELİŞME Y O Ç O O
İMAJ VE EKRAN ÇALIŞMALARI Y Y Y Y Y
TEKNOLOJİ VE TOPLUM Y Y Y Y Y
İNTERNET ÇAĞINDA İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYILIMI Y Y Y Y Y
SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL DÜNYA: MARKALAŞMA VE TASARIM A Ç Ç Ç Ç
WEB’DE KURUM VE MARKA KİMLİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA VE KÜLTÜR ANALİZİ Y Y Y Y Y
DİJİTAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA Y Y Y Y Y
KÜRESEL VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Y Y Y Y Y
SAHNE TASARIMI VE YÖNETİMİ Y Y Y Y Y
ONLİNE ELEKTRONİK YAYINCILIK Y Y Y Y Y
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA O Ç Ç O O
KURUMSAL DERGİCİLİK Y Y Y Y Y
KURUMSAL MEDYA VE TANITIM Y Y Y Y Y
DİJİTAL MEDYA TASARIMI (F. S. D.) Y Y Y Y Y
İLETİŞİM HUKUKU Y Y Y Y Y
SENARYO YAZIMI Y Y Y Y Y
SOSYOLOJİ Y Y Y Y Y
İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ O Ç Ç Ç Ç
GRAFİK TASARIMI Y Y Y Y Y
HACK KÜLTÜRÜ VE HAKTIVIZM Y Y Y Y Y
VİDEO KAMERA AYDINLATMA Y Y Y Y Y
İLETİŞİM FELSEFESİ Ç O O O Ç
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Y Y Y Y Y
YARATICI YAZARLIK Y Y Y Y Y
VİDEO OYUNLARI Y Y Y Y Y
İLETİŞİM TARİHİ Y Y Y Y Y
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y
Ders 1 2 3 4 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK DİLİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
İLETİŞİM KURAMLARI
YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
MESLEKİ UYGULAMA
YENİ MEDYA
TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMI
KURGU TEKNİKLERİ + + + + +
GÖRSEL İLETİŞİM + + + + +
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
ÖĞRETİM TASARIMI
WEB TASARIMI + +
İLETİŞİM ETİĞİ + + + + +
MULTİMEDYA PROJESİ
ANTROPOLOJİ
EĞİTİM VE MEDYA
MULTİMEDYA İLETİŞİMİNE GİRİŞ
KÜRESEL AKTİVİZM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ
ETKİLEŞİM VE SOSYAL GELİŞME + + + +
İMAJ VE EKRAN ÇALIŞMALARI
TEKNOLOJİ VE TOPLUM
İNTERNET ÇAĞINDA İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYILIMI
SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL DÜNYA: MARKALAŞMA VE TASARIM + + + + +
WEB’DE KURUM VE MARKA KİMLİĞİ + + + + +
MEDYA VE KÜLTÜR ANALİZİ
DİJİTAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA
KÜRESEL VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
SAHNE TASARIMI VE YÖNETİMİ
ONLİNE ELEKTRONİK YAYINCILIK
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA + + + + +
KURUMSAL DERGİCİLİK
KURUMSAL MEDYA VE TANITIM
DİJİTAL MEDYA TASARIMI (F. S. D.)
İLETİŞİM HUKUKU
SENARYO YAZIMI
SOSYOLOJİ
İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ + + + + +
GRAFİK TASARIMI
HACK KÜLTÜRÜ VE HAKTIVIZM
VİDEO KAMERA AYDINLATMA
İLETİŞİM FELSEFESİ + + + + +
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI
YARATICI YAZARLIK
VİDEO OYUNLARI
İLETİŞİM TARİHİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İNGİLİZCE
; ;