Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0
YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 0 0 0 0 0
GÖRSEL İLETİŞİM 4 5 4 4 4
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0
İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ 3 4 5 4 4
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0
SOSYAL PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0
İLETİŞİM HUKUKU 0 0 0 0 0
İLETİŞİM TARİHİ 0 0 0 0 0
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0
İLETİŞİM KURAMLARI 0 0 0 0 0
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0
GRAFİK TASARIMI 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0
YENİ MEDYA 0 0 0 0 0
MEDYA OKUR YAZARLIĞI 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TASARIMI 0 0 0 0 0
KURGU TEKNİKLERİ 4 4 4 4 3
FİLM YAPIMI 5 5 5 5 4
SENARYO YAZIMI 5 5 4 4 4
TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMI 4 5 5 5 5
WEB TASARIMI 1 1 1 5 4
İLETİŞİM FELSEFESİ 4 3 2 3 4
MULTİMEDYA PROJESİ 0 0 0 0 0
MESLEKİ UYGULAMA 0 0 0 0 0
BİTİRME ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5
ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0
EĞİTİM VE MEDYA 0 0 0 0 0
MULTİMEDYA İLETİŞİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0
KÜRESEL AKTİVİZM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ 0 0 0 0 0
ETKİLEŞİM VE SOSYAL GELİŞME 0 3 5 2 3
İMAJ VE EKRAN ÇALIŞMALARI 0 0 0 0 0
TEKNOLOJİ VE TOPLUM 0 0 0 0 0
İNTERNET ÇAĞINDA İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYILIMI 0 0 0 0 0
HACK KÜLTÜRÜ VE HAKTIVIZM 0 0 0 0 0
İLETİŞİM ETİĞİ 3 3 4 3 5
SAHNE TASARIMI VE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0
ONLİNE ELEKTRONİK YAYINCILIK 0 0 0 0 0
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI 4 4 5 5 5
YARATICI YAZARLIK 3 4 4 4 4
REKLAM KAMPANYASI TASARIMI VE YÖNETİMİ (SEKTÖR DERSİ) 0 0 0 0 0
SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL DÜNYA: MARKALAŞMA VE TASARIM 1 4 5 4 4
WEB’DE KURUM VE MARKA KİMLİĞİ 4 4 5 5 5
MEDYA VE KÜLTÜR ANALİZİ 4 3 4 4 5
DİJİTAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA 0 0 0 0 0
KÜRESEL VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM 0 0 0 0 0
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA 2 5 4 2 3
KURUMSAL DERGİCİLİK 3 4 3 4 5
KURUMSAL MEDYA VE TANITIM 0 1 4 5 3
DİJİTAL MEDYA TASARIMI (F. S. D.) 0 0 0 0 0
VİDEO OYUNLARI 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y
YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Y Y Y Y Y
GÖRSEL İLETİŞİM Ç Ç Ç Ç Ç
SOSYOLOJİ Y Y Y Y Y
İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ O Ç Ç Ç Ç
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y
SOSYAL PSİKOLOJİ Y Y Y Y Y
İLETİŞİM HUKUKU Y Y Y Y Y
İLETİŞİM TARİHİ Y Y Y Y Y
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y
İLETİŞİM KURAMLARI Y Y Y Y Y
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y
GRAFİK TASARIMI Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y
YENİ MEDYA Y Y Y Y Y
MEDYA OKUR YAZARLIĞI Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TASARIMI Y Y Y Y Y
KURGU TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç O
FİLM YAPIMI Ç Ç Ç Ç Ç
SENARYO YAZIMI Ç Ç Ç Ç Ç
TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMI Ç Ç Ç Ç Ç
WEB TASARIMI A A A Ç Ç
İLETİŞİM FELSEFESİ Ç O O O Ç
MULTİMEDYA PROJESİ Y Y Y Y Y
MESLEKİ UYGULAMA Y Y Y Y Y
BİTİRME ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5
ANTROPOLOJİ Y Y Y Y Y
EĞİTİM VE MEDYA Y Y Y Y Y
MULTİMEDYA İLETİŞİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y
KÜRESEL AKTİVİZM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ Y Y Y Y Y
ETKİLEŞİM VE SOSYAL GELİŞME Y O Ç O O
İMAJ VE EKRAN ÇALIŞMALARI Y Y Y Y Y
TEKNOLOJİ VE TOPLUM Y Y Y Y Y
İNTERNET ÇAĞINDA İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYILIMI Y Y Y Y Y
HACK KÜLTÜRÜ VE HAKTIVIZM Y Y Y Y Y
İLETİŞİM ETİĞİ O O Ç O Ç
SAHNE TASARIMI VE YÖNETİMİ Y Y Y Y Y
ONLİNE ELEKTRONİK YAYINCILIK Y Y Y Y Y
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç
YARATICI YAZARLIK O Ç Ç Ç Ç
REKLAM KAMPANYASI TASARIMI VE YÖNETİMİ (SEKTÖR DERSİ) Y Y Y Y Y
SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL DÜNYA: MARKALAŞMA VE TASARIM A Ç Ç Ç Ç
WEB’DE KURUM VE MARKA KİMLİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç
MEDYA VE KÜLTÜR ANALİZİ Ç O Ç Ç Ç
DİJİTAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA Y Y Y Y Y
KÜRESEL VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Y Y Y Y Y
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA O Ç Ç O O
KURUMSAL DERGİCİLİK O Ç O Ç Ç
KURUMSAL MEDYA VE TANITIM Y A Ç Ç O
DİJİTAL MEDYA TASARIMI (F. S. D.) Y Y Y Y Y
VİDEO OYUNLARI Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5
TÜRK DİLİ
YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE
GÖRSEL İLETİŞİM + + + + +
SOSYOLOJİ
İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ + + + + +
İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
SOSYAL PSİKOLOJİ
İLETİŞİM HUKUKU
İLETİŞİM TARİHİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İNGİLİZCE
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
İLETİŞİM KURAMLARI
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
GRAFİK TASARIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
YENİ MEDYA
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
ÖĞRETİM TASARIMI
KURGU TEKNİKLERİ + + + + +
FİLM YAPIMI + + + + +
SENARYO YAZIMI + + + + +
TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMI + + + + +
WEB TASARIMI + + + + +
İLETİŞİM FELSEFESİ + + + + +
MULTİMEDYA PROJESİ
MESLEKİ UYGULAMA
BİTİRME ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5
ANTROPOLOJİ
EĞİTİM VE MEDYA
MULTİMEDYA İLETİŞİMİNE GİRİŞ
KÜRESEL AKTİVİZM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ
ETKİLEŞİM VE SOSYAL GELİŞME + + + +
İMAJ VE EKRAN ÇALIŞMALARI
TEKNOLOJİ VE TOPLUM
İNTERNET ÇAĞINDA İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYILIMI
HACK KÜLTÜRÜ VE HAKTIVIZM
İLETİŞİM ETİĞİ + + + + +
SAHNE TASARIMI VE YÖNETİMİ
ONLİNE ELEKTRONİK YAYINCILIK
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI + + + + +
YARATICI YAZARLIK + + + + +
REKLAM KAMPANYASI TASARIMI VE YÖNETİMİ (SEKTÖR DERSİ)
SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL DÜNYA: MARKALAŞMA VE TASARIM + + + + +
WEB’DE KURUM VE MARKA KİMLİĞİ + + + + +
MEDYA VE KÜLTÜR ANALİZİ + + + + +
DİJİTAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA
KÜRESEL VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA + + + + +
KURUMSAL DERGİCİLİK + + + + +
KURUMSAL MEDYA VE TANITIM + + + +
DİJİTAL MEDYA TASARIMI (F. S. D.)
VİDEO OYUNLARI
; ;