Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DİL EĞİTİMİNDE KURAMLAR, YÖNTEMLER VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5
UYGULAMALI DİL BİLİMİ 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4
VERİ ANALİZİ 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İKİNCİ DİL EDİNİMİ 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 5 4 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 4
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4
DİLBİLGİSİ KURAMLARI 3 2 3 4 4 3 5 2 5 4 3 3 4 4 3
DİL EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 3
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 4 4 3 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5
DİL ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 5 2 2
DÜNYADA KONUŞULAN İNGİLİZCE TÜRLERİ 3 4 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 5 5 4
EĞİTİMİN DİLBİLİMSEL ANTROPOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL, EDEBİYAT VE ÖĞRETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DİL EĞİTİMİNDE KURAMLAR, YÖNTEMLER VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O O Ç O Ç
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
UYGULAMALI DİL BİLİMİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
VERİ ANALİZİ O O O Ç O Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İKİNCİ DİL EDİNİMİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ç O Ç O O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİLBİLGİSİ KURAMLARI O O O Ç Ç O Ç O Ç Ç O O Ç Ç O
DİL EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O Ç O Ç
DİL ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O Ç Ç O O
DÜNYADA KONUŞULAN İNGİLİZCE TÜRLERİ O Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİMİN DİLBİLİMSEL ANTROPOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL, EDEBİYAT VE ÖĞRETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DİL EĞİTİMİNDE KURAMLAR, YÖNTEMLER VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
UYGULAMALI DİL BİLİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
VERİ ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İKİNCİ DİL EDİNİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME + + + + + + + + + + + + + + +
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
DİLBİLGİSİ KURAMLARI + + + + + + + + + + + + + + +
DİL EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR + + + + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
DİL ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ + + + + + + + + + + + + + + +
DÜNYADA KONUŞULAN İNGİLİZCE TÜRLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİMİN DİLBİLİMSEL ANTROPOLOJİSİ
DİL, EDEBİYAT VE ÖĞRETİM
; ;