Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
İLERİ GIDA ANALİZLERİ 2 3 2 2 5 4 2 1 4 5 1
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
GIDA PATOJENLERİ 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0
TOPLU BESLENME YAPILAN KURUMLARDA BESLENME VE YEME 0 0 0 4 0 5 4 5 4 5 0
MİKROORGANİZMALARDA HÜCRE YAPILARI VE FONKSİYONLAR 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ 5 5 0 0 0 0 0 4 0 5 0
MEYVE SUYU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 4 0 4 4 0 5 0 0 5 5 0
ET TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0
KONSERVE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 0 0 5 0 5 5 5 0 2 0 0
GIDA SANAYİNDE MARGARİN VE ŞORTENİNGLER 4 0 0 3 0 4 0 5 4 0 4 0 3 0 0 4 4 0 5 0 4 0
YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ 0 0 0 0 4 0 0 3 0 5 0
SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
DOĞAL GIDA ANTİOKSİDANLARI 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 0
İLERİ TEMEL İŞLEMLER 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
NİŞASTA KİMYASI 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0
KİMYASAL KOR.VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0
İLERİ ANALİTİK KİMYA 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ 0 4 0 4 4 0 0 5 5 0 4 0 3 0 4 0 3 0 4 0 0 3
TAHIL ÜRÜNLERİ VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK KALİTE KONTROL 5 0 0 0 5 4 0 4 4 4 0
ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 4 3 4 0 4 0 0 0 0 4 0
GIDA GÜVENLİĞİ VE TOKSİKOLOJİ 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER 4 0 0 0 5 3 0 3 0 4 0
YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 4 5 0 4 0 0 0 0
GIDALARDA DUYUSAL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
GIDA AMBALAJ MATERYALLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
İLERİ PROTEİN KİMYASI 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0
MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ (POLİMİ) 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
MEYVE SEBZELERDE BİYOLOJİK ESASLAR 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4
STARTER KÜLTÜR TEKNOLOJİSİ 3 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
İLERİ GIDA ANALİZLERİ O O O O Ç Ç O A Ç Ç A
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
GIDA PATOJENLERİ Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y
TOPLU BESLENME YAPILAN KURUMLARDA BESLENME VE YEME Y Y Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Y
MİKROORGANİZMALARDA HÜCRE YAPILARI VE FONKSİYONLAR A Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y O Y Y
MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ Ç Ç Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y
MEYVE SUYU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Ç Y Ç Ç Y Ç Y Y Ç Ç Y
ET TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Y Ç Y
KONSERVE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Y Y Ç Y Ç Ç Ç Y O Y Y
GIDA SANAYİNDE MARGARİN VE ŞORTENİNGLER Ç Y Y O Y Ç Y Ç Ç Y Ç Y O Y Y Ç Ç Y Ç Y Ç Y
YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Y Y Y Y Ç Y Y O Y Ç Y
SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Ç Y
DOĞAL GIDA ANTİOKSİDANLARI Y Y Y Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Y
İLERİ TEMEL İŞLEMLER O Y Y Y Y O Y Y Y Y Y
NİŞASTA KİMYASI Ç Y Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y
KİMYASAL KOR.VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER Ç Y Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y
İLERİ ANALİTİK KİMYA Ç Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Y
ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Y Ç Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Ç Y O Y Ç Y O Y Ç Y Y O
TAHIL ÜRÜNLERİ VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK KALİTE KONTROL Ç Y Y Y Ç Ç Y Ç Ç Ç Y
ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Ç O Ç Y Ç Y Y Y Y Ç Y
GIDA GÜVENLİĞİ VE TOKSİKOLOJİ Ç Y Y Y Y Ç Y Y Y Ç Y
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER Ç Y Y Y Ç O Y O Y Ç Y
YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y
GIDALARDA DUYUSAL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y
GIDA AMBALAJ MATERYALLERİ VE TEKNOLOJİLERİ O Y Y Ç Y Y Y Y Y Ç Y
İLERİ PROTEİN KİMYASI Ç Y Y Y Ç Y Y Ç Y Y Y
MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ (POLİMİ) Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MEYVE SEBZELERDE BİYOLOJİK ESASLAR Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
STARTER KÜLTÜR TEKNOLOJİSİ O Y Y Y Y Ç Y Ç Y Ç Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
İLERİ GIDA ANALİZLERİ + + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
GIDA PATOJENLERİ + + + +
TOPLU BESLENME YAPILAN KURUMLARDA BESLENME VE YEME + + + + + +
MİKROORGANİZMALARDA HÜCRE YAPILARI VE FONKSİYONLAR + + + + + +
MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ + + + +
MEYVE SUYU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ + + + + + +
ET TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER + + + +
KONSERVE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ + + + + +
GIDA SANAYİNDE MARGARİN VE ŞORTENİNGLER + + + + + + + + + + +
YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ + + +
SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER + +
DOĞAL GIDA ANTİOKSİDANLARI + + + + +
İLERİ TEMEL İŞLEMLER + +
NİŞASTA KİMYASI + + + +
KİMYASAL KOR.VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER + + + +
İLERİ ANALİTİK KİMYA + + +
ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ + + + + + + + + + + +
TAHIL ÜRÜNLERİ VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK KALİTE KONTROL + + + + + +
ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ + + + + +
GIDA GÜVENLİĞİ VE TOKSİKOLOJİ + + +
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER + + + + +
YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ + + +
GIDALARDA DUYUSAL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ + + +
GIDA AMBALAJ MATERYALLERİ VE TEKNOLOJİLERİ + + +
İLERİ PROTEİN KİMYASI + + +
MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ (POLİMİ) + + + + + + + + + + +
MEYVE SEBZELERDE BİYOLOJİK ESASLAR + + + + + + + + + + +
STARTER KÜLTÜR TEKNOLOJİSİ + + + +
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;