Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
BELGELEME VE MÜZECILIK TEKNIKLERI 5 2 5 5 5 4 5 5
OSMANLI MİMARİSİ’NDE BÖLGESEL ÜSLUPLAR 5 5 5 5 5 5 5 5
OSMANLI PALEOGRAFYASI 3 5 2 5 1 5 3 5 2 5 3 5 2 5 2 5
TÜRK KİTAP SANATLARI 4 0 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 5 2 2 1
TÜRK MİNYATÜR (TASVİR) SANATI 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 1 5 3 5
YEREL KÜLTÜR VARLIKLARI ARAŞTIRMASI 5 5 1 1 3 3 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4
TASVİR SANATINDA ÜSLUP ARAŞTIRMALARI 4 4 4 5 5 5 5 5
EPİGRAFİ 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3
ORTA ASYA TÜRK SANATI 1 5 5 5 5 4 5 5 3 4 2 4 2 5 2 5
OSMANLI MADEN SANATI ARAŞTIRMALARI 2 4 4 0 4 5 5 0 3 5 2 4 3 5 3 5
SELÇUKLU SANATI ARAŞTIRMALARI 5 4 5 5 5 4 2 5
BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI 5 5 5 5 5 4 5 5
OSMANLI MİMARİSİNDE BATI ETKİLERİ 5 5 5 0 5 5 2 3
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK RESMİ 5 4 5 5 5 4 2 5
HALK PLASTİK SANATLARI 5 3 4 4 5 4 4 5
SANAT TARİHİNDE ÜSLUP ARAŞTIRMALARI 5 4 3 5 5 5 5 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 2 3 4 5 5 3 3
TÜRK MİTOLOJİSİ 4 5 5 2 3 3 2 5
TÜRK MİMARİ BEZEME SANATLARI 5 4 5 3 4 4 4 5
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
BELGELEME VE MÜZECILIK TEKNIKLERI Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI MİMARİSİ’NDE BÖLGESEL ÜSLUPLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI PALEOGRAFYASI O Ç O Ç A Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç
TÜRK KİTAP SANATLARI Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Ç O O A
TÜRK MİNYATÜR (TASVİR) SANATI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç A Ç O Ç
YEREL KÜLTÜR VARLIKLARI ARAŞTIRMASI Ç Ç A A O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
TASVİR SANATINDA ÜSLUP ARAŞTIRMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EPİGRAFİ Ç O Ç O Ç A Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O
ORTA ASYA TÜRK SANATI A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç O Ç
OSMANLI MADEN SANATI ARAŞTIRMALARI O Ç Ç Y Ç Ç Ç Y O Ç O Ç O Ç O Ç
SELÇUKLU SANATI ARAŞTIRMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI MİMARİSİNDE BATI ETKİLERİ Ç Ç Ç Y Ç Ç O O
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK RESMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
HALK PLASTİK SANATLARI Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SANAT TARİHİNDE ÜSLUP ARAŞTIRMALARI Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç O O Ç Ç Ç O O
TÜRK MİTOLOJİSİ Ç Ç Ç O O O O Ç
TÜRK MİMARİ BEZEME SANATLARI Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
BELGELEME VE MÜZECILIK TEKNIKLERI + + + + + + + +
OSMANLI MİMARİSİ’NDE BÖLGESEL ÜSLUPLAR + + + + + + + +
OSMANLI PALEOGRAFYASI + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK KİTAP SANATLARI + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK MİNYATÜR (TASVİR) SANATI + + + + + + + + + + + + + + +
YEREL KÜLTÜR VARLIKLARI ARAŞTIRMASI + + + + + + + + + + + + + + + +
TASVİR SANATINDA ÜSLUP ARAŞTIRMALARI + + + + + + + +
EPİGRAFİ + + + + + + + + + + + + + + + +
ORTA ASYA TÜRK SANATI + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI MADEN SANATI ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + + + + + +
SELÇUKLU SANATI ARAŞTIRMALARI + + + + + + + +
BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI + + + + + + + +
OSMANLI MİMARİSİNDE BATI ETKİLERİ + + + + + + +
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK RESMİ + + + + + + + +
HALK PLASTİK SANATLARI + + + + + + + +
SANAT TARİHİNDE ÜSLUP ARAŞTIRMALARI + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
TÜRK MİTOLOJİSİ + + + + + + + +
TÜRK MİMARİ BEZEME SANATLARI + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI
; ;