Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE GÜNCEL KONULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA YAKLAŞIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAVİTEDE MODELLEME 3 5 4 2 4 5 0 0 0 0 3 0
İLERİ ARKEOJEOFİZİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ GRAVİTE YORUMLAMA 4 3 5 2 4 5 0 0 0 0 3 0
İLERİ MANYETİK YORUMLAMA 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
İLERİ STRATİGRAFİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ YAPISAL JEOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2 4 5 3 1 3 0 0 0 0 3 0
JEOFİZİK VE LEVHA TEKTONİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
MADEN JEOFİZİĞİ 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YER BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALEOMANYETİZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEORİK VE UYGULAMALI SİSMOLOJİ 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YERİN YAPISI VE JEODİNAMİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPREM DALGA ŞEKLİ MODELLEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİSMOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
SİSMİK GÖÇ YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOĞRULTU ATIMLI FAYLARIN SİSMOTEKTONİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİSMİK VERİLERİN YORUMLANMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER 3 4 5 3 5 2 0 0 0 0 4 0
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİSMİK MODELLEME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPREM KAYITLARININ YORUMLANMASI 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
SİSMİK KAYNAK VE SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
KUYU LOGLARINDA ÖZEL KONULAR 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE GÜNCEL KONULAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA YAKLAŞIMLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GRAVİTEDE MODELLEME O Ç Ç O Ç Ç Y Y Y Y O Y
İLERİ ARKEOJEOFİZİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ GRAVİTE YORUMLAMA Ç O Ç O Ç Ç Y Y Y Y O Y
İLERİ MANYETİK YORUMLAMA O O O O O O O O O O O O
İLERİ STRATİGRAFİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ YAPISAL JEOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI O Ç Ç O A O Y Y Y Y O Y
JEOFİZİK VE LEVHA TEKTONİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER O O O O O O O O O O O O
MADEN JEOFİZİĞİ O O O O O O O O O O O O
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YER BİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PALEOMANYETİZMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEORİK VE UYGULAMALI SİSMOLOJİ Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YERİN YAPISI VE JEODİNAMİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DEPREM DALGA ŞEKLİ MODELLEMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİSMOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
SİSMİK GÖÇ YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DOĞRULTU ATIMLI FAYLARIN SİSMOTEKTONİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİSMİK VERİLERİN YORUMLANMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER O Ç Ç O Ç O Y Y Y Y Ç Y
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİSMİK MODELLEME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DEPREM KAYITLARININ YORUMLANMASI Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
SİSMİK KAYNAK VE SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
KUYU LOGLARINDA ÖZEL KONULAR O O O O O O O O O O O O
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
JEOFİZİKTE GÜNCEL KONULAR
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA YAKLAŞIMLARI
GRAVİTEDE MODELLEME + + + + + + +
İLERİ ARKEOJEOFİZİK
İLERİ GRAVİTE YORUMLAMA + + + + + + +
İLERİ MANYETİK YORUMLAMA + + + + + + + + + + + +
İLERİ STRATİGRAFİ
İLERİ YAPISAL JEOLOJİ
JEOFİZİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI + + + + + + +
JEOFİZİK VE LEVHA TEKTONİĞİ
JEOFİZİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ
JEOFİZİKTE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER + + + + + + + + + + + +
MADEN JEOFİZİĞİ + + + + + + + + + + + +
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME
MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YER BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ
PALEOMANYETİZMA
SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİ
TEORİK VE UYGULAMALI SİSMOLOJİ + + + + + +
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
YERİN YAPISI VE JEODİNAMİK
DEPREM DALGA ŞEKLİ MODELLEMESİ
SİSMOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR + + + + + +
SİSMİK GÖÇ YÖNTEMLERİ
DOĞRULTU ATIMLI FAYLARIN SİSMOTEKTONİĞİ
SİSMİK VERİLERİN YORUMLANMASI
JEOFİZİKTE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER + + + + + + +
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ
SİSMİK MODELLEME
DEPREM KAYITLARININ YORUMLANMASI + + + + + +
SİSMİK KAYNAK VE SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ + + + + + +
KUYU LOGLARINDA ÖZEL KONULAR + + + + + + + + + + + +
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;