Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 0 5
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5
PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 2 0 2 3 3 3 5 0 5 2 3 0
YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMEN ROLLERİ 2 0 2 2 0 3 4 5 0 3 0 0
21. YY.DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 0 3 0 0 0 0 3 3 0 4 0 0
EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2 3 1 1 1 4 4 4 1 3 3 3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 0 3 5 0 0 3 3 0 0 0 5 5
SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YÖNTEMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5
SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 5 1 3 3 3 5 5 3 4 3 5
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE YÖNETİMİ 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3 5 1 1 1 3 4 5 1 4 2 3
EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME 0 4 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME 1 1 5 5 4 3 3 3 1 4 4 2
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5
PROJE HAZIRLAMA 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Y Ç
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç
PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ O Y O O O O Ç Y Ç O O Y
YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMEN ROLLERİ O Y O O Y O Ç Ç Y O Y Y
21. YY.DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Y O Y Y Y Y O O Y Ç Y Y
EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM O O A A A Ç Ç Ç A O O O
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Y O Ç Y Y O O Y Y Y Ç Ç
SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YÖNTEMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Ç O Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç
SOSYAL ANTROPOLOJİ O Ç A O O O Ç Ç O Ç O Ç
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE YÖNETİMİ O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRK EĞİTİM TARİHİ O Ç A A A O Ç Ç A Ç O O
EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME Y Ç Y Y Y O Ç Y Y O Y Y
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME A A Ç Ç Ç O O O A Ç Ç O
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O Ç Ç Ç
PROJE HAZIRLAMA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME + + + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + +
PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + +
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMEN ROLLERİ + + + + + + +
21. YY.DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME + + + +
EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ + + + + + +
SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YÖNTEMİ + + + + + + + + + + + +
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + +
SOSYAL ANTROPOLOJİ + + + + + + + + + + + +
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + +
TÜRK EĞİTİM TARİHİ + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME + + + +
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + +
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ + + + + + + + + + + + +
PROJE HAZIRLAMA + + + + + + + + + + + +
; ;