Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5
SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 5 5 5 5 5
PROJE 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5
KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ VE TOPLUM 0 0 0 0 0
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0
SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM 5 2 5 5 5
SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM 4 5 5 4 5
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ SOSYOLOJİK SÜREÇLERİ 0 0 0 0 0
SOS. BİLİMLERDE AVR. MERKEZCİ YAK. VE ORYANTALİZM 0 0 0 0 0
AİLE VE EVLİLİK 0 0 0 0 0
MEDYA SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0
TEMEL SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜ 0 0 0 0 0
ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0
ETNİK SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0
KURUM KÜLTÜRÜ 0 0 0 0 0
TÜRKİYE´DE METROPOLLEŞME 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5
SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç
PROJE Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5
KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ VE TOPLUM Y Y Y Y Y
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y
SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM Ç O Ç Ç Ç
SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM Ç Ç Ç Ç Ç
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ SOSYOLOJİK SÜREÇLERİ Y Y Y Y Y
SOS. BİLİMLERDE AVR. MERKEZCİ YAK. VE ORYANTALİZM Y Y Y Y Y
AİLE VE EVLİLİK Y Y Y Y Y
MEDYA SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y
TEMEL SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜ Y Y Y Y Y
ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y
ETNİK SOSYOLOJİ Y Y Y Y Y
KURUM KÜLTÜRÜ Y Y Y Y Y
TÜRKİYE´DE METROPOLLEŞME Y Y Y Y Y
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5
SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ + + + + +
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5
KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ VE TOPLUM
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ
SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM + + + + +
SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM + + + + +
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ SOSYOLOJİK SÜREÇLERİ
SOS. BİLİMLERDE AVR. MERKEZCİ YAK. VE ORYANTALİZM
AİLE VE EVLİLİK
MEDYA SOSYOLOJİSİ
TEMEL SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜ
ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ
ETNİK SOSYOLOJİ
KURUM KÜLTÜRÜ
TÜRKİYE´DE METROPOLLEŞME
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ
; ;