Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3 1 2 3 3 1 2 2 5 4
PSİKOLOJİ 5 3 2 4 3 1 1 5 5 3
SOSYOLOJİ 5 4 5 4 5 4 2 3 5 3
FELSEFE 4 1 1 1 3 1 1 5 5 4
SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME 5 0 3 3 4 1 2 3 5 4
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2 0 3 2 2 0 5 2 4 3
SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 2 1 2 2 3 0 2 2 3
SOSYAL HİZMET TARİHİ 4 1 2 3 3 2 2 3 5 4
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 5 4 2 4 4 3 4 5 5 5
SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 4 0 5 4 5 1 4 5 5 4
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI I 5 1 2 3 4 3 2 3 4 5
SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI II 5 1 2 3 4 3 2 3 4 5
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ 3 1 3 3 3 1 3 4 5 3
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GÖRÜŞME VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4
BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 5 0 2 5 5 2 2 5 5 5
SOSYAL HİZMET MEVZUATI 4 1 3 3 3 1 3 5 5 4
SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 5 4 3 5 4 4 2 4 5 3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-II 5 0 3 4 4 1 4 4 4 5
BİTİRME ÇALIŞMASI 4 4 4 4 0 0 0 0 4 5
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-II 5 0 4 4 5 2 4 4 4 5

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 5 1 1 3 2 2 3 3 5 5
SOSYAL SORUNLAR 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4
SOSYAL İSTATİSTİK 3 5 4 4 0 4 0 2 4 2
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 4 2 1 2 4 4 5 4 5 3
EVDE BAKIM HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ 3 1 2 3 4 2 3 3 5 2
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SAĞLIK KURUMU VE SAĞLIK HUKUKU 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET 4 0 0 4 0 5 5 0 5 0 5 0 4 0 0 4 0 4 2
SOSYAL HİZMET İÇİN FELSEFE PROBLEMLERİ 4 1 1 5 2 2 2 5 5 3
AİLE SOSYOLOJİSİ 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4
KAMU YÖNETİMİ VE SOSYAL HİZMETLER 4 3 5 4 3 3 5 2 3 2
GECEKONDU KENTLEŞME VE SOSYAL HİZMET 4 5 5 4 4 4 1 5 4 3
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SOSYAL PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİNLERDE PROSOSYALİTE VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPOR VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESLEKİ İNGİLİZCE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADLİ SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIN SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI VE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRAMA VE ISINMA OYUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESLEKİ İNGİLİZCE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL HİZMET ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BAKIM VE SOSYAL HİZMETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDUDA SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDYA VE SOSYAL HİZMET 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4
GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET 4 1 3 3 3 2 2 3 4 5
YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3
AİLE TERAPİLERİ 5 4 5 4 5 5 3 5 5 2
OKUL SOSYAL HİZMETİ 3 5 4 3 5 3 4 5 0 3
SOKAK SOSYAL HİZMETİ 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3
SOSYAL HİZMETTE EKİPLE ÇALIŞMA BECERİLERİ 3 2 3 3 5 3 3 4 5 4
SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3
TERÖR VE SOSYAL HİZMET 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2
İŞARET DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRES VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ O A O O O A O O Ç Ç
PSİKOLOJİ Ç O O Ç O A A Ç Ç O
SOSYOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç O
FELSEFE Ç A A A O A A Ç Ç Ç
SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME Ç Y O O Ç A O O Ç Ç
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI O Y O O O Y Ç O Ç O
SOSYAL ANTROPOLOJİ O O A O O O Y O O O
SOSYAL HİZMET TARİHİ Ç A O O O O O O Ç Ç
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y A
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Ç Y Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI I Ç A O O Ç O O O Ç Ç
SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y A
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI II Ç A O O Ç O O O Ç Ç
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ O A O O O A O Ç Ç O
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y A
GÖRÜŞME VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA Ç O Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç
BİREYLERLE SOSYAL HİZMET Ç Y O Ç Ç O O Ç Ç Ç
SOSYAL HİZMET MEVZUATI Ç A O O O A O Ç Ç Ç
SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O
BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GRUP VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-II Ç Y O Ç Ç A Ç Ç Ç Ç
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-II Ç Y Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Ç A A O O O O O Ç Ç
SOSYAL SORUNLAR Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
SOSYAL İSTATİSTİK O Ç Ç Ç Y Ç Y O Ç O
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Ç O A O Ç Ç Ç Ç Ç O
EVDE BAKIM HİZMETLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y O
KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ O A O O Ç O O O Ç O
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMETLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y O
SAĞLIK KURUMU VE SAĞLIK HUKUKU Ç A A A A A A Ç Ç Ç
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET Ç Y Y Ç Y Ç Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Y Ç O
SOSYAL HİZMET İÇİN FELSEFE PROBLEMLERİ Ç A A Ç O O O Ç Ç O
AİLE SOSYOLOJİSİ Ç O O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
KAMU YÖNETİMİ VE SOSYAL HİZMETLER Ç O Ç Ç O O Ç O O O
GECEKONDU KENTLEŞME VE SOSYAL HİZMET Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç O
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y O
SOSYAL PSİKOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y O
ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİNLERDE PROSOSYALİTE VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SPOR VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MESLEKİ İNGİLİZCE I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ADLİ SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KADIN SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI VE YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DRAMA VE ISINMA OYUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MESLEKİ İNGİLİZCE II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL HİZMET ETİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BAKIM VE SOSYAL HİZMETLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORDUDA SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEDYA VE SOSYAL HİZMET Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç
GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Ç A O O O O O O Ç Ç
YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O
AİLE TERAPİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O
OKUL SOSYAL HİZMETİ O Ç Ç O Ç O Ç Ç Y O
SOKAK SOSYAL HİZMETİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
SOSYAL HİZMETTE EKİPLE ÇALIŞMA BECERİLERİ O O O O Ç O O Ç Ç Ç
SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O
TERÖR VE SOSYAL HİZMET O Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç O
İŞARET DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
STRES VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ + + + + + + + + + +
PSİKOLOJİ + + + + + + + + + +
SOSYOLOJİ + + + + + + + + + +
FELSEFE + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME + + + + + + + + +
İNGİLİZCE
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI + + + + + + + +
SOSYAL ANTROPOLOJİ + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMET TARİHİ + + + + + + + + + +
TÜRK DİLİ +
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI I + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ +
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI II + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ + + + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI +
GÖRÜŞME VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ
SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA + + + + + + + + + +
BİREYLERLE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMET MEVZUATI + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
GRUP VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-I +
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-I +
SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-II + + + + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + +
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-II + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ + + + + + + + + + +
SOSYAL SORUNLAR + + + + + + + + + +
SOSYAL İSTATİSTİK + + + + + + + +
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
EVDE BAKIM HİZMETLERİ +
KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ + + + + + + + + + +
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ + + + + + + + + + +
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMETLER +
SAĞLIK KURUMU VE SAĞLIK HUKUKU + + + + + + + + + +
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMET İÇİN FELSEFE PROBLEMLERİ + + + + + + + + + +
AİLE SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + +
KAMU YÖNETİMİ VE SOSYAL HİZMETLER + + + + + + + + + +
GECEKONDU KENTLEŞME VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU +
SOSYAL PSİKOLOJİ +
ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET
DİNLERDE PROSOSYALİTE VE SOSYAL HİZMET
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET
SPOR VE SOSYAL HİZMET
MESLEKİ İNGİLİZCE I
TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET
ADLİ SOSYAL HİZMET
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU
KADIN SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET
ÖZEL SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI VE YÖNETİMİ
DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMET
DRAMA VE ISINMA OYUNLARI
MESLEKİ İNGİLİZCE II
SOSYAL HİZMET ETİĞİ
AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET
SOSYAL BAKIM VE SOSYAL HİZMETLER
ORDUDA SOSYAL HİZMET
DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET
GENÇLERLE SOSYAL HİZMET
MEDYA VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET
AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ
YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
AİLE TERAPİLERİ + + + + + + + + + +
OKUL SOSYAL HİZMETİ + + + + + + + + +
SOKAK SOSYAL HİZMETİ + + + + + + + + + +
SOSYAL HİZMETTE EKİPLE ÇALIŞMA BECERİLERİ + + + + + + + + + +
SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
TERÖR VE SOSYAL HİZMET + + + + + + + + + +
İŞARET DİLİ
STRES VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
; ;