Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ’NİN METODOLOJİSİ VE KAYNAKLARI 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4
PROJE 5 5 5 5 3 4 4 2 4 5

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ TÜRKLER POLİTİKASI 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5
MODERN DÜNYA TARİHİ 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SOSYAL TARİHİ 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SORUNLARI 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
ATATÜRK İLKELERİNİN ANALİZİ 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5
ATATÜRK İNKILÂPLARININ ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 3 3 4 4 2 3 3 1 2 4
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KÜLTÜR POLİTİKALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MODERNLEŞME HAREKETLERİ 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ’NİN METODOLOJİSİ VE KAYNAKLARI Ç Ç O Ç O O Ç O O Ç
PROJE Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ TÜRKLER POLİTİKASI Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
MODERN DÜNYA TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SOSYAL TARİHİ Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SORUNLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ATATÜRK İLKELERİNİN ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ATATÜRK İNKILÂPLARININ ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MİLLİ MÜCADELE TARİHİ O O Ç Ç O O O A O Ç
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KÜLTÜR POLİTİKALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MODERNLEŞME HAREKETLERİ Ç O Ç Ç Ç O Ç O O Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ’NİN METODOLOJİSİ VE KAYNAKLARI + + + + + + + + + +
PROJE + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ + + + + + + + + + +
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ TÜRKLER POLİTİKASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MODERN DÜNYA TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SOSYAL TARİHİ + + + + + + + + + +
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SORUNLARI + + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI + + + + + + + + + +
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİNİN ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ + + + + + + + + + +
ATATÜRK İNKILÂPLARININ ANALİZİ
MİLLİ MÜCADELE TARİHİ + + + + + + + + + +
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KÜLTÜR POLİTİKALARI
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MODERNLEŞME HAREKETLERİ + + + + + + + + + +
; ;