Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİYOLOJİK BOYALAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ EKOLOJİ 5 4 4 5 3 3 4 5 3 2 3 4 4
İLERİ BİYOTEKNOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRENSİPLERİ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENETİKTE ÖZEL KONULAR 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 0 4 4
ÇİMLENME FİZYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALIK SİTOGENETİĞİ 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 3 4 5
BALIK EKOLOJİSİ 4 4 4 5 3 3 4 5 5 3 3 4 5
BİTKİ HÜCRE METABOLİZMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ GELİŞİM BİYOLOJİSİ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVRİMSEL ANALİZ 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3
ZOOCOĞRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 4 3 2 3 4 3 4 2 3 2 1 1 1
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER 5 3 4 4 3 3 3 1 4 3 1 3 3
BENTİK ALG EKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ LİMNOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENELERİN SAĞLIK VE İKTİSADİ ÖNEMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPULASYON BİYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ TOKSİKOLOJİ 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
BAKTERİ METABOLİZMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRATİKUMU I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAYIR VE MERALARIN ISLAH YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇİM ALAN VE EROZYON KONTROL BUĞDAYGİLLERİNİN TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEYVECİLİKTE ÇOĞALMANIN ESASLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİYOLOJİK BOYALAR Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ EKOLOJİ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O O O Ç Ç
İLERİ BİYOTEKNOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRENSİPLERİ Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENETİKTE ÖZEL KONULAR Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Y Ç Ç
ÇİMLENME FİZYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BALIK SİTOGENETİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O O Ç Ç
BALIK EKOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç O O Ç Ç
BİTKİ HÜCRE METABOLİZMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ GELİŞİM BİYOLOJİSİ Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EVRİMSEL ANALİZ Ç O Ç O O O O O Ç O O O O
ZOOCOĞRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Ç O O O Ç O Ç O O O A A A
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER Ç O Ç Ç O O O A Ç O A O O
BENTİK ALG EKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ LİMNOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENELERİN SAĞLIK VE İKTİSADİ ÖNEMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
POPULASYON BİYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ TOKSİKOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BAKTERİ METABOLİZMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRATİKUMU I Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇAYIR VE MERALARIN ISLAH YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇİM ALAN VE EROZYON KONTROL BUĞDAYGİLLERİNİN TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEYVECİLİKTE ÇOĞALMANIN ESASLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİYOLOJİK BOYALAR +
İLERİ EKOLOJİ + + + + + + + + + + + + +
İLERİ BİYOTEKNOLOJİ
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRENSİPLERİ +
GENETİKTE ÖZEL KONULAR + + + + + + + + + + + +
ÇİMLENME FİZYOLOJİSİ
BALIK SİTOGENETİĞİ + + + + + + + + + + + + +
BALIK EKOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + +
BİTKİ HÜCRE METABOLİZMASI
İLERİ GELİŞİM BİYOLOJİSİ +
EVRİMSEL ANALİZ + + + + + + + + + + + + +
ZOOCOĞRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + +
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER + + + + + + + + + + + + +
BENTİK ALG EKOLOJİSİ
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ
İLERİ LİMNOLOJİ
KENELERİN SAĞLIK VE İKTİSADİ ÖNEMİ
POPULASYON BİYOLOJİSİ
İLERİ TOKSİKOLOJİ + + + + + + + + + + + + +
BAKTERİ METABOLİZMASI
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRATİKUMU I +
ÇAYIR VE MERALARIN ISLAH YÖNTEMLERİ
ÇİM ALAN VE EROZYON KONTROL BUĞDAYGİLLERİNİN TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ
MEYVECİLİKTE ÇOĞALMANIN ESASLARI
BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER
MEYVE ÇEŞİT BİLİMİ
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;