Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ I 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5
YAZILI ANLATIM I 4 5 4 4 3 0 4 4 4 4
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I 1 0 4 0 1 4 3 0 4 0
DİLBİLİMİNE GİRİŞ I 2 3 3 5 2 3 2 3 3 5
SÖZLÜ İLETİŞİM I 4 0 4 5 4 5 3 0 4 3
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ II 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
DİLBİLİMİNE GİRİŞ II 3 5 2 2 2 3 3 3 2 5
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ II 1 0 4 0 3 4 2 0 4 0
SÖZLÜ İLETİŞİM II 2 5 2 4 0 5 2 0 1 3
YAZILI ANLATIM II 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
TÜRK DİLİ 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3
ÇEVİRİ A/T I 2 3 3 2 2 5 5 2 2 5
EDEBİYAT TARİHİ I 4 4 5 3 3 4 3 1 4 5
MODERN DİLBİLİM 3 5 3 3 1 3 3 5 0 3
YAZILI ANLATIM III 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 3 0 0 4 4 0 4 0 4 4
ÇEVİRİ T/A I 2 4 4 3 2 4 5 4 2 5
EDEBİYAT TARİHİ II 5 5 3 2 3 3 3 1 3 3
İLETİŞİMSEL DİLBİLGİSİ 5 2 2 0 2 5 2 3 0 3
MODERN ALMAN EDEBİYATI 4 4 4 5 4 0 4 5 4 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM 5 3 5 3 3 5 2 3 0 4
ÇEVİRİ A/T II 3 4 4 3 2 5 5 4 2 5
EDEBİYAT TARİHİ III 4 5 4 2 3 0 5 0 4 3
METİN DİLBİLİM 4 3 5 5 0 4 5 4 1 4
ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI 4 5 3 0 3 0 4 4 4 5
ÇEVİRİ T/A II 4 4 2 3 2 4 5 4 2 5
BİTİRME ÇALIŞMASI 4 5 5 5 0 4 4 4 2 5
ALMANCA HAZIRLIK 5 1 4 4 2 3 2 3 4 5

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DİLBİLGİSİ I 5 0 5 4 4 0 4 0 3 0
EDEBİYAT BİLİMİ YORUMLAMA TEKNİKLERİ 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE I) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 3
B2.1-OKUMA BECERİSİ I 4 5 3 4 0 5 3 2 1 3
B2.1-YAZMA BECERİSİ I 5 5 4 5 3 3 5 1 3 4
EDEBİYAT VE MEDYA I 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5
DİLBİLGİSİ II 5 2 3 3 2 5 3 3 3 3
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE II) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 3
SÖZLÜ İLETİŞİM III 4 4 4 4 0 5 4 2 1 4
B2.1-OKUMA BECERİSİ II 5 5 4 5 3 3 5 1 3 4
B2.1-YAZMA BECERİSİ II 4 5 4 4 1 5 3 2 1 4
EDEBİYAT VE MEDYA II 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4
DRAMA VE ROMAN İNCELEMESİ 4 5 3 5 1 3 3 2 1 3
İMGEBİLİM 0 5 0 3 0 0 0 4 0 5
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE III) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 3
B2.2-YAZMA BECERİSİ I 5 5 4 5 3 3 5 1 3 4
B2.2-OKUMA BECERİSİ I 4 5 3 5 2 5 4 3 2 4
GÖSTERGEBİLİM 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 5 4 4 4 3 4 3 4 2 5
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE IV) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
B2.2-YAZMA BECERİSİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2.2-OKUMA BECERİSİ II 5 5 4 5 3 3 5 1 3 4
20. YY ALMAN EDEBİYATI METİNLERİ 5 5 5 4 3 0 4 4 4 4
ALMAN DİL TARİHİ 3 4 3 3 4 4 5 5 2 5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE V) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
SEMANTİK 3 5 4 4 3 4 5 4 2 4
TİCARİ YAZIŞMALAR I 1 1 3 2 5 5 2 2 2 0
KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT I 4 4 0 0 5 5 0 0 3 3
ROMAN ANALİZİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİ ÇEVİRİ I 5 3 4 4 3 3 5 1 3 4
METİNLERLE MESLEKİ ÇEVİRİ 3 4 4 4 2 2 5 4 1 5
PRAGMATİK 2 3 3 3 1 3 5 3 0 5
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 4 3 2 1 4 4 4 0 4
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE VI) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
SUNUM VE TARTIŞMA 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3
TİCARİ YAZIŞMALAR II 2 1 2 3 5 5 1 1 1 2
KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMAN ANALİZİ II 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5
EDEBİ ÇEVİRİ II 5 3 4 4 3 3 5 1 3 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ I Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
YAZILI ANLATIM I Ç Ç Ç Ç O Y Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I A Y Ç Y A Ç O Y Ç Y
DİLBİLİMİNE GİRİŞ I O O O Ç O O O O O Ç
SÖZLÜ İLETİŞİM I Ç Y Ç Ç Ç Ç O Y Ç O
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİLBİLİMİNE GİRİŞ II O Ç O O O O O O O Ç
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ II A Y Ç Y O Ç O Y Ç Y
SÖZLÜ İLETİŞİM II O Ç O Ç Y Ç O Y A O
YAZILI ANLATIM II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRK DİLİ Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y O
ÇEVİRİ A/T I O O O O O Ç Ç O O Ç
EDEBİYAT TARİHİ I Ç Ç Ç O O Ç O A Ç Ç
MODERN DİLBİLİM O Ç O O A O O Ç Y O
YAZILI ANLATIM III Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI O Y Y Ç Ç Y Ç Y Ç Ç
ÇEVİRİ T/A I O Ç Ç O O Ç Ç Ç O Ç
EDEBİYAT TARİHİ II Ç Ç O O O O O A O O
İLETİŞİMSEL DİLBİLGİSİ Ç O O Y O Ç O O Y O
MODERN ALMAN EDEBİYATI Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Ç Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM Ç O Ç O O Ç O O Y Ç
ÇEVİRİ A/T II O Ç Ç O O Ç Ç Ç O Ç
EDEBİYAT TARİHİ III Ç Ç Ç O O Y Ç Y Ç O
METİN DİLBİLİM Ç O Ç Ç Y Ç Ç Ç A Ç
ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI Ç Ç O Y O Y Ç Ç Ç Ç
ÇEVİRİ T/A II Ç Ç O O O Ç Ç Ç O Ç
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç O Ç
ALMANCA HAZIRLIK Ç A Ç Ç O O O O Ç Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DİLBİLGİSİ I Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Y O Y
EDEBİYAT BİLİMİ YORUMLAMA TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE I) Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O
B2.1-OKUMA BECERİSİ I Ç Ç O Ç Y Ç O O A O
B2.1-YAZMA BECERİSİ I Ç Ç Ç Ç O O Ç A O Ç
EDEBİYAT VE MEDYA I Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİLBİLGİSİ II Ç O O O O Ç O O O O
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE II) Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O
SÖZLÜ İLETİŞİM III Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç O A Ç
B2.1-OKUMA BECERİSİ II Ç Ç Ç Ç O O Ç A O Ç
B2.1-YAZMA BECERİSİ II Ç Ç Ç Ç A Ç O O A Ç
EDEBİYAT VE MEDYA II Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç
DRAMA VE ROMAN İNCELEMESİ Ç Ç O Ç A O O O A O
İMGEBİLİM Y Ç Y O Y Y Y Ç Y Ç
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE III) Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O
B2.2-YAZMA BECERİSİ I Ç Ç Ç Ç O O Ç A O Ç
B2.2-OKUMA BECERİSİ I Ç Ç O Ç O Ç Ç O O Ç
GÖSTERGEBİLİM A O O O O O O O O O
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE IV) Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y
B2.2-YAZMA BECERİSİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
B2.2-OKUMA BECERİSİ II Ç Ç Ç Ç O O Ç A O Ç
20. YY ALMAN EDEBİYATI METİNLERİ Ç Ç Ç Ç O Y Ç Ç Ç Ç
ALMAN DİL TARİHİ O Ç O O Ç Ç Ç Ç O Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE V) Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y
SEMANTİK O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç
TİCARİ YAZIŞMALAR I A A O O Ç Ç O O O Y
KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT I Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y O O
ROMAN ANALİZİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİ ÇEVİRİ I Ç O Ç Ç O O Ç A O Ç
METİNLERLE MESLEKİ ÇEVİRİ O Ç Ç Ç O O Ç Ç A Ç
PRAGMATİK O O O O A O Ç O Y Ç
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM O Ç O O A Ç Ç Ç Y Ç
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE VI) Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y
SUNUM VE TARTIŞMA Ç O Ç O O O O O O O
TİCARİ YAZIŞMALAR II O A O O Ç Ç A A A O
KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ROMAN ANALİZİ II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EDEBİ ÇEVİRİ II Ç O Ç Ç O O Ç A O Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ I + + + + + + + + + +
YAZILI ANLATIM I + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I + + + + + +
DİLBİLİMİNE GİRİŞ I + + + + + + + + + +
SÖZLÜ İLETİŞİM I + + + + + + + +
İNGİLİZCE
EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ II + + + + + + + + + +
DİLBİLİMİNE GİRİŞ II + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ II + + + + + +
SÖZLÜ İLETİŞİM II + + + + + + + +
YAZILI ANLATIM II + + + + + + + + + +
TÜRK DİLİ + + +
ÇEVİRİ A/T I + + + + + + + + + +
EDEBİYAT TARİHİ I + + + + + + + + + +
MODERN DİLBİLİM + + + + + + + + +
YAZILI ANLATIM III + + + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI + + + + + +
ÇEVİRİ T/A I + + + + + + + + + +
EDEBİYAT TARİHİ II + + + + + + + + + +
İLETİŞİMSEL DİLBİLGİSİ + + + + + + + +
MODERN ALMAN EDEBİYATI + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM + + + + + + + + +
ÇEVİRİ A/T II + + + + + + + + + +
EDEBİYAT TARİHİ III + + + + + + + +
METİN DİLBİLİM + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI + + + + + + + +
ÇEVİRİ T/A II + + + + + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + + +
ALMANCA HAZIRLIK + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DİLBİLGİSİ I + + + + + +
EDEBİYAT BİLİMİ YORUMLAMA TEKNİKLERİ + + + + + + + + + +
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE I) + + + +
B2.1-OKUMA BECERİSİ I + + + + + + + + +
B2.1-YAZMA BECERİSİ I + + + + + + + + + +
EDEBİYAT VE MEDYA I + + + + + + + + + +
DİLBİLGİSİ II + + + + + + + + + +
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE II) + + + +
SÖZLÜ İLETİŞİM III + + + + + + + + +
B2.1-OKUMA BECERİSİ II + + + + + + + + + +
B2.1-YAZMA BECERİSİ II + + + + + + + + + +
EDEBİYAT VE MEDYA II + + + + + + + + + +
DRAMA VE ROMAN İNCELEMESİ + + + + + + + + + +
İMGEBİLİM + + + +
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE III) + + + +
B2.2-YAZMA BECERİSİ I + + + + + + + + + +
B2.2-OKUMA BECERİSİ I + + + + + + + + + +
GÖSTERGEBİLİM + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT + + + + + + + + + +
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE IV) +
B2.2-YAZMA BECERİSİ II
B2.2-OKUMA BECERİSİ II + + + + + + + + + +
20. YY ALMAN EDEBİYATI METİNLERİ + + + + + + + + +
ALMAN DİL TARİHİ + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + +
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE V) +
SEMANTİK + + + + + + + + + +
TİCARİ YAZIŞMALAR I + + + + + + + + +
KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT I + + + + + +
ROMAN ANALİZİ I
EDEBİ ÇEVİRİ I + + + + + + + + + +
METİNLERLE MESLEKİ ÇEVİRİ + + + + + + + + + +
PRAGMATİK + + + + + + + + +
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM + + + + + + + + +
SEÇİMLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE VI) +
SUNUM VE TARTIŞMA + + + + + + + + + +
TİCARİ YAZIŞMALAR II + + + + + + + + + +
KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT II
ROMAN ANALİZİ II + + + + + + + + + +
EDEBİ ÇEVİRİ II + + + + + + + + + +
; ;