Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4
ÇEVİRİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI 5 5 0 0
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEPTİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI 5 5 0 0
SÖZLÜ ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ 0 0 0 0
ÇEVİRİDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0
YAZIN KURAMLARI 5 5 3 3 2 2 4 4
ORYANTALİZM VE KÜLTÜRLERARASILIK 5 5 0 0
ÇEVİRİ FELSEFESİ 3 4 3 3
ÇEVİRİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 0 0 0 5
ÇEVİRİBİLİMİN KONUSU VE ALANLARI 4 4 4 4 5 5 4 4
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURUMSAL ÇEVİRİ 2 3 3 3
ÇEVİRİ YETİLERİ 0 0 0 0
UYGULAMALI DİLBİLİM VE ÇEVİRİ 3 5 0 0
EDİMBİLİM VE ÇEVİRİ 0 3 0 0
ÇEVİRİ MESLEĞİ VE SORUNLARI 0 0 0 0
UYGULAMALI ÇEVİRİBİLİM 0 0 3 0
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 5 5 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0
ÇEVİRİ VE MEDYA 5 5 4 5
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 0 4 0
ÇEVİRİ VE SİYASET 5 0 4 0
Ders 1 2 3 4
ÇEVİRİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI Ç Ç Y Y
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEPTİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI Ç Ç Y Y
SÖZLÜ ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ Y Y Y Y
ÇEVİRİDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y
YAZIN KURAMLARI Ç Ç O O O O Ç Ç
ORYANTALİZM VE KÜLTÜRLERARASILIK Ç Ç Y Y
ÇEVİRİ FELSEFESİ O Ç O O
ÇEVİRİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Y Y Y Ç
ÇEVİRİBİLİMİN KONUSU VE ALANLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURUMSAL ÇEVİRİ O O O O
ÇEVİRİ YETİLERİ Y Y Y Y
UYGULAMALI DİLBİLİM VE ÇEVİRİ O Ç Y Y
EDİMBİLİM VE ÇEVİRİ Y O Y Y
ÇEVİRİ MESLEĞİ VE SORUNLARI Y Y Y Y
UYGULAMALI ÇEVİRİBİLİM Y Y O Y
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Ç Ç Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y
ÇEVİRİ VE MEDYA Ç Ç Ç Ç
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ç Y Ç Y
ÇEVİRİ VE SİYASET Ç Y Ç Y
Ders 1 2 3 4
ÇEVİRİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI + +
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEPTİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI + +
SÖZLÜ ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ
ÇEVİRİDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YAZIN KURAMLARI + + + + + + + +
ORYANTALİZM VE KÜLTÜRLERARASILIK + +
ÇEVİRİ FELSEFESİ + + + +
ÇEVİRİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ +
ÇEVİRİBİLİMİN KONUSU VE ALANLARI + + + + + + + +
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURUMSAL ÇEVİRİ + + + +
ÇEVİRİ YETİLERİ
UYGULAMALI DİLBİLİM VE ÇEVİRİ + +
EDİMBİLİM VE ÇEVİRİ +
ÇEVİRİ MESLEĞİ VE SORUNLARI
UYGULAMALI ÇEVİRİBİLİM +
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + +
SEMİNER (DR)
ÇEVİRİ VE MEDYA + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME + +
ÇEVİRİ VE SİYASET + +
; ;