Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14
EKLEŞME DİZİSİNİN KARŞITLIK DÜZENİ 5 0 4 0 5 0 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0
ORTA TÜRKÇENİN MUKAYESELİ GRAMERİ 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KONU VE YÖNTEMLERİ 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AKADEMİK YAZARLIK 3 0 0 3 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
TÜRK MÜZİK FOLKLORU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÖZ-EK-SES DÜZENİNDE PARELEL KARŞITLIKLAR 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİNİN SES VE ŞEKİL YAPISI 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRKÇE MET. ÜZERİNDE ANLAMBİLİM İNCELEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK HALK KÜLTÜRÜ 4 5 4 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 4 4 5 0 5 5 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0
TÜRK HALK OYUNLARI 3 5 3 2 2 5 1 1 1 5 3 5 3 5 3 0 1 0 5 5 5 0 0 5 0 5 5 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
GENEL LENGUİSTİK 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞİİR İNCELEMELERİ I 5 4 0 0 0 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞİİR METODOLOJİSİ 5 5 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA GRAMERİ 3 2 0 3 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
FARSÇA GRAMERİ 3 2 0 3 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-BELÂGAT 0 2 4 3 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
METİNLERLE TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI 0 2 0 3 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 3 2 1 2 2 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
FARSÇA EDEBİ METİNLER 0 2 0 2 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MANZUM VE MENSUR METİNLERİN SENTAKTİK ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMAN ESTETİĞİ 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMELİ AĞIZLARININ MUKAYESESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÖZLÜK BİLİMİ VE TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
TÜRK DESTANLARININ DİLİ 5 5 1 1 0 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ II 5 0 5 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRKÇEDE İSİMLER 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0
DİL AİLELERİ TEORİLERİ II 3 3 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ II 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
TİP TAHLİLLERİ 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL NORMLAR 3 3 5 1 5 1 1 1 1 2 3 2 5 5 5 1 1 1 5 5 5 4 4 5 0 5 4 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0
TÜRK ÇALGILARI 4 4 5 3 3 3 5 5 1 4 4 1 3 3 5 4 1 4 5 5 5 4 4 1 0 4 5 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
TÜRK HALK SANATI 4 5 4 3 3 5 3 3 1 2 2 3 4 5 4 0 0 1 5 5 5 4 4 5 0 4 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
MEŞRUTİYET SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ 5 5 0 0 0 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
ANADOLU AĞIZLARININ MUKAYESESİ 0 3 0 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
DİL BİLİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ 0 0 3 2 0 0 0 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0
İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK SANATI 3 4 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 1 4 5 5 5 2 1 2 0 4 5 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0
DİL AİLELERİ TEORİLERİ I 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ 5 5 0 0 2 2 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRKÇENİN SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 0 0 3 2 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRKÇEDE FİİLLER 0 0 4 3 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ I 5 0 5 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ I 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
TANZİMAT SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ 5 5 0 0 0 0 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NESİR METODOLOJİSİ 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ HATIRAT VE MEKTUPLAR 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AŞIK EDEBİYATI 4 4 3 0 4 4 5 5 4 4 4 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN ŞERHİ 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE SOSYAL-KÜLTÜREL UNSURLAR 0 2 0 3 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞİİR İNCELEMELERİ II (SERVETİ FÜNUNDAN GÜNÜMÜZE) 4 0 0 5 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-ZİRVE ESERLER 0 2 0 4 3 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
HALK ŞİİRİNİN MESELELERİ 5 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI 5 0 0 5 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MASAL KURAMLARI VE TÜRK MASALLARI 5 0 0 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALK BİLİMİNDE METODLAR, AKIMLAR VE OKULLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DESTANLARININ TAHLİLİ 5 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METİNLERLE YENİ TÜRK EDEBİYATI 5 4 0 0 0 0 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
HİKAYE TAHLİLLERİ 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEHMET AKİF, SANATI VE DÜŞÜNCESİ 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT VE İDEOLOJİ 2 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİ KAVRAMLAR IŞIĞINDA YENİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II 2 0 0 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
GELENEK VE MODERN BAĞLAMINDA EDEBİYAT 2 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
AHMET HAŞİM 3 0 0 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ANLATI KİŞİLERİ 4 0 0 3 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI 5 0 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK TİYATRO EDEBİYATI 3 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATI MENSUR METİN İNCELEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METİN TAMİRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİNDE YER ÖDÜNÇLEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ BİLGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA HATLARIYLA KLASİK TÜRK EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14
EKLEŞME DİZİSİNİN KARŞITLIK DÜZENİ Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
ORTA TÜRKÇENİN MUKAYESELİ GRAMERİ Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KONU VE YÖNTEMLERİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
AKADEMİK YAZARLIK O Y Y O Ç Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
TÜRK MÜZİK FOLKLORU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SÖZ-EK-SES DÜZENİNDE PARELEL KARŞITLIKLAR Y Y Ç O Y Y Y Y O Y Ç Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Ç O Ç Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİNİN SES VE ŞEKİL YAPISI Y Y Ç Y Y Y Y Y O Y Ç Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRKÇE MET. ÜZERİNDE ANLAMBİLİM İNCELEMELERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK HALK KÜLTÜRÜ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A O O O Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç O A Ç Y Y Y Y Y Y
TÜRK HALK OYUNLARI O Ç O O O Ç A A A Ç O Ç O Ç O Y A Y Ç Ç Ç Y Y Ç Y Ç Ç Ç O O A Y Y Y Y Y Y
GENEL LENGUİSTİK Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞİİR İNCELEMELERİ I Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞİİR METODOLOJİSİ Ç Ç Y Y Y Y Y O Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
ARAPÇA GRAMERİ O O Y O Ç O Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
FARSÇA GRAMERİ O O Y O Ç O Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-BELÂGAT Y O Ç O Ç Ç Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
METİNLERLE TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Y O Y O Ç Ç Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ O O A O O Ç O A Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
FARSÇA EDEBİ METİNLER Y O Y O Ç Ç Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
MANZUM VE MENSUR METİNLERİN SENTAKTİK ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ROMAN ESTETİĞİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
RUMELİ AĞIZLARININ MUKAYESESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SÖZLÜK BİLİMİ VE TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ Ç Ç Ç Y Y Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
TÜRK DESTANLARININ DİLİ Ç Ç A A Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ II Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRKÇEDE İSİMLER Ç Ç Ç Y Y Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç O Ç Y Y Y Y Y Y
DİL AİLELERİ TEORİLERİ II O O Y Y O O Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ II Y Y Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O Y O Y Ç Y Y Y Y Y Y
TİP TAHLİLLERİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL NORMLAR O O Ç A Ç A A A A O O O Ç Ç Ç A A A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç O O A O Y Y Y Y Y Y
TÜRK ÇALGILARI Ç Ç Ç O O O Ç Ç A Ç Ç A O O Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Y Ç Ç A Ç Ç A Y Y Y Y Y Y
TÜRK HALK SANATI Ç Ç Ç O O Ç O O A O O O Ç Ç Ç Y Y A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç O A Y A Y Y Y Y Y Y
MEŞRUTİYET SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI Ç Ç Ç Y Y Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
ANADOLU AĞIZLARININ MUKAYESESİ Y O Y Ç Y O Y Y Y O Y Y Y Y Y O Y Ç Y A Y Y Y Y Y Y
DİL BİLİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ Y Y O O Y Y Y O O Y Ç Y Y Y Y Y Y
İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK SANATI O Ç O O O O O O A O O O Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç O A O Y Ç Ç O O Ç A Y Y Y Y Y Y
DİL AİLELERİ TEORİLERİ I Y Y Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ Ç Ç Y Y O O Y Y Ç Ç Y Y Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRKÇENİN SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ Y Y O O Y Y Y O A Y Ç Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRKÇEDE FİİLLER Y Y Ç O Y Y Y Ç A Y Ç Y Y Y Y Y Y
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ I Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ I Y Y Y Y Y A Y Y A Y A Y Y Y Y O Y O Y Ç Y Y Y Y Y Y
TANZİMAT SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
NESİR METODOLOJİSİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ HATIRAT VE MEKTUPLAR Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
AŞIK EDEBİYATI Ç Ç O Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç O Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ Y Y Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O Y O Y Ç Y Y Y Y Y Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN ŞERHİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE SOSYAL-KÜLTÜREL UNSURLAR Y O Y O O Ç Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞİİR İNCELEMELERİ II (SERVETİ FÜNUNDAN GÜNÜMÜZE) Ç Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-ZİRVE ESERLER Y O Y Ç O Ç Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
HALK ŞİİRİNİN MESELELERİ Ç Y Y Ç Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI Ç Y Y Ç Ç Y O Y Y O Y Y Y Y Y Y Y
MASAL KURAMLARI VE TÜRK MASALLARI Ç Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HALK BİLİMİNDE METODLAR, AKIMLAR VE OKULLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DESTANLARININ TAHLİLİ Ç Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I O Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
METİNLERLE YENİ TÜRK EDEBİYATI Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç O Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
HİKAYE TAHLİLLERİ O Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEHMET AKİF, SANATI VE DÜŞÜNCESİ Ç Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT VE İDEOLOJİ O Y Y O O Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİ KAVRAMLAR IŞIĞINDA YENİ TÜRK EDEBİYATI Ç Y Y O O Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II O Y Y O Ç Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y
GELENEK VE MODERN BAĞLAMINDA EDEBİYAT O Y Y O O Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y
AHMET HAŞİM O Y Y Ç Ç Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y
ANLATI KİŞİLERİ Ç Y Y O Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
YENİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI Ç Y Y O Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK TİYATRO EDEBİYATI O Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATI MENSUR METİN İNCELEMELERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
METİN TAMİRİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİNDE YER ÖDÜNÇLEMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ BİLGİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANA HATLARIYLA KLASİK TÜRK EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14
EKLEŞME DİZİSİNİN KARŞITLIK DÜZENİ + + + + + + +
ORTA TÜRKÇENİN MUKAYESELİ GRAMERİ + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KONU VE YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
AKADEMİK YAZARLIK + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
TÜRK MÜZİK FOLKLORU
SÖZ-EK-SES DÜZENİNDE PARELEL KARŞITLIKLAR + + + +
ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ + + + + + + + + + + +
TÜRK DİLİNİN SES VE ŞEKİL YAPISI + + +
ESKİ TÜRKÇE MET. ÜZERİNDE ANLAMBİLİM İNCELEMELERİ
TÜRK HALK KÜLTÜRÜ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK HALK OYUNLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GENEL LENGUİSTİK + + + + + + +
ŞİİR İNCELEMELERİ I + + + + + + +
ŞİİR METODOLOJİSİ + + + + + +
ARAPÇA GRAMERİ + + + + + +
FARSÇA GRAMERİ + + + + + +
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-BELÂGAT + + + + + + +
METİNLERLE TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI + + + + +
ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ + + + + + + + + +
FARSÇA EDEBİ METİNLER + + + + +
MANZUM VE MENSUR METİNLERİN SENTAKTİK ANALİZİ
ROMAN ESTETİĞİ + + + + + + +
RUMELİ AĞIZLARININ MUKAYESESİ
SÖZLÜK BİLİMİ VE TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ + + + + + + + + + + + +
TÜRK DESTANLARININ DİLİ + + + + + + + + + + + +
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ II + + + + + + +
ESKİ TÜRKÇEDE İSİMLER + + + + + + + + + + + +
DİL AİLELERİ TEORİLERİ II + + + + + + + + +
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ II + + + + + +
TİP TAHLİLLERİ + + + + + + +
SOSYAL NORMLAR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK ÇALGILARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK HALK SANATI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MEŞRUTİYET SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ + + + + + + +
TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + + + +
ANADOLU AĞIZLARININ MUKAYESESİ + + + + + + +
DİL BİLİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ + + + + + + +
HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ + + + + +
İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ
TÜRK SANATI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DİL AİLELERİ TEORİLERİ I + + + + +
İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ + + + + + + + +
ESKİ TÜRKÇENİN SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ + + + + +
ESKİ TÜRKÇEDE FİİLLER + + + + +
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ I + + + + + + +
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ I + + + + + +
TANZİMAT SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ + + + + + + +
NESİR METODOLOJİSİ + + + + + + +
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ HATIRAT VE MEKTUPLAR + + + + + + +
AŞIK EDEBİYATI + + + + + + + + + + + + +
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN ŞERHİ + + + + + + + + +
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE SOSYAL-KÜLTÜREL UNSURLAR + + + + +
ŞİİR İNCELEMELERİ II (SERVETİ FÜNUNDAN GÜNÜMÜZE) + + + +
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-ZİRVE ESERLER + + + + +
HALK ŞİİRİNİN MESELELERİ + + +
MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI + + + + +
MASAL KURAMLARI VE TÜRK MASALLARI + + + +
HALK BİLİMİNDE METODLAR, AKIMLAR VE OKULLAR
TÜRK DESTANLARININ TAHLİLİ + + + +
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I + +
METİNLERLE YENİ TÜRK EDEBİYATI + + + + + + +
HİKAYE TAHLİLLERİ + + +
MEHMET AKİF, SANATI VE DÜŞÜNCESİ + + + +
EDEBİYAT VE İDEOLOJİ + + + +
EDEBİ KAVRAMLAR IŞIĞINDA YENİ TÜRK EDEBİYATI + + + + +
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II + + + +
GELENEK VE MODERN BAĞLAMINDA EDEBİYAT + + + +
AHMET HAŞİM + + + +
ANLATI KİŞİLERİ + + + +
YENİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI + + + +
TÜRK TİYATRO EDEBİYATI + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ
KLASİK TÜRK EDEBİYATI MENSUR METİN İNCELEMELERİ
METİN TAMİRİ
TÜRK DİLİNDE YER ÖDÜNÇLEMESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ BİLGİSİ
ANA HATLARIYLA KLASİK TÜRK EDEBİYATI
; ;