Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1
TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 4
KUR’AN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLE 4
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5
SEMİNER (YL) 0
TEZ ÇALIŞMASI 0

Seçmeli Dersler

Ders 1
HADİS USULÜNÜN TEMEL MESELELERİ 5
İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ 5
İLK DÖNEM KELAM ANLAYIŞLARI 4
SÜNEN EDEBİYATI VE TİRMİZİ’NİN SÜNEN’İ 5
KLASİK USUL OKUMALARI 4
KARŞILATIRMALI İSLAM ÖZEL HUKUKU 3
ALEVİLİK 3
ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ 3
ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ 4
TEFSİR METODOLOJİSİ 4
TASAVVUF KLASİKLERİ 5
TASAVVUF KAVRAMLARI 5
TAHLİLİ TEFSİR 4
SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI 5
MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARI 4
KURAN TARİHİ VE KURAN İLİMLERİ 4
KLASİK METİNLERDE KELAM PROPLEMLERİ 4
KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 3
KLASİK FIKIH METİNLERİ 4
KELAM ELEŞTİRİLERİ 4
ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) 3
BELAGAT: MEANİ 3
TASAVVUF DÜŞÜNCESİ 5
TASAVVUF TARİHİ 5
ÇAĞDAŞ DÜNYADA TASAVVUF 5
BELAGAT: BEYAN-BEDİÎ 3
ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) 3
BATIDA İSLAM HUKUKU ÇALIŞMALARI 5
İSLAM HUKUK FELSEFESİ 4
İŞARİ TEFSİR EKOLÜ 4
MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 3
KLASİK DÖNEM TEFSİRLERİNDE AHKAM AYETLERİ 4
RİCAL VE TABAKAT İLMİ 5
TARİH BOYUNCA HADİSLERİN ANLAŞILMASI MESELESİ 5
TEFSİR METİNLERİNİN ELŞTİREL ANALİZİ 4
AHKAM HADİSLERİ 5
ÇAĞDAŞ DÖNEM TEFSİRLERİNDE AHKAM AYETLERİ 4
İMANIN OLUŞUMU VE İNANÇ ENGELLERİ 4
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4
HUKUKUN GENEL TEORİSİ 4
İLK DÖNEM KELAM ESERLERİ 5
BATIDA TASAVVUF ÇALIŞMLARI 5
FIKIH EDEBİYATI 4
TASAVVUF SOSYOLOJİSİ 0
TASAVVUF KÜLTÜRÜ 5
MEZHEBİ TEFSİR GELENEĞİ 3
LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ 5
İSLAM MEZHEPLERİNDE HADİS 2
İLK DÖNEM DİNİ-SİYASİ MEZHEP HAREKETLERİ 0
HADİS YORUM YÖNTEMLERI 5
ARAPÇA GRAMER VE TEFSİR 4
KUR’AN ANLAMBİLİM İLİŞKİSİ 3
NAHİV FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ 0
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HADİS 5
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF 5
ARAPÇA YAZMALAR EDİSYON KRİTİK İLKELERİ 3
ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ 5
KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATI 3
ARAP ATASÖZLERİ 3
KUR’AN’IN EDEBÎ TEFSİRİ 3
İSLAM FIKHINDA KÜLLİ KAİDELER 3
AHKAM AYETLERİ 5
HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI 5
KUR´ÂN´IN İ´CAZ YÖNLERİ 4
MAKALAT-FIRAK LİTERATÜRÜNE GİRİŞ 4
MAKALAT-FIRAK METİNLERİ 3
KELAM KAVRAMLARI-İLAHİYAT 4
FIKIH USULÜNDE LAFIZLAR TAKSİMİ 3
KELAM-FELSEFE İLİŞKİSİ 0
KELAM İSTİDLAL METODLARI 4
HIRİSTİYAN-İSLAM KELAMI KARŞILAŞTIRMASI 5
KELAM KAVRAMLARI-NÜBÜVVAT-SEM´İYYAT 4
OSMANLI HUKUKUNUN TEMEL MESELELERİ 5
FIKIHTA HAKKIN KAYNAKLARI 5
FIKIHTA TEORİ VE UYGULAMA: TARÎC 5
TEFSİR DİBACELERİ (MUKADDİMELERİ) 0
HANEFİ HADİS METODOLOJİSİ 0

Zorunlu Dersler

Ders 1
TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ç
KUR’AN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLE Ç
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç
SEMİNER (YL) Y
TEZ ÇALIŞMASI Y

Seçmeli Dersler

Ders 1
HADİS USULÜNÜN TEMEL MESELELERİ Ç
İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ Ç
İLK DÖNEM KELAM ANLAYIŞLARI Ç
SÜNEN EDEBİYATI VE TİRMİZİ’NİN SÜNEN’İ Ç
KLASİK USUL OKUMALARI Ç
KARŞILATIRMALI İSLAM ÖZEL HUKUKU O
ALEVİLİK O
ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ O
ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Ç
TEFSİR METODOLOJİSİ Ç
TASAVVUF KLASİKLERİ Ç
TASAVVUF KAVRAMLARI Ç
TAHLİLİ TEFSİR Ç
SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI Ç
MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARI Ç
KURAN TARİHİ VE KURAN İLİMLERİ Ç
KLASİK METİNLERDE KELAM PROPLEMLERİ Ç
KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ O
KLASİK FIKIH METİNLERİ Ç
KELAM ELEŞTİRİLERİ Ç
ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) O
BELAGAT: MEANİ O
TASAVVUF DÜŞÜNCESİ Ç
TASAVVUF TARİHİ Ç
ÇAĞDAŞ DÜNYADA TASAVVUF Ç
BELAGAT: BEYAN-BEDİÎ O
ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) O
BATIDA İSLAM HUKUKU ÇALIŞMALARI Ç
İSLAM HUKUK FELSEFESİ Ç
İŞARİ TEFSİR EKOLÜ Ç
MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ O
KLASİK DÖNEM TEFSİRLERİNDE AHKAM AYETLERİ Ç
RİCAL VE TABAKAT İLMİ Ç
TARİH BOYUNCA HADİSLERİN ANLAŞILMASI MESELESİ Ç
TEFSİR METİNLERİNİN ELŞTİREL ANALİZİ Ç
AHKAM HADİSLERİ Ç
ÇAĞDAŞ DÖNEM TEFSİRLERİNDE AHKAM AYETLERİ Ç
İMANIN OLUŞUMU VE İNANÇ ENGELLERİ Ç
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Ç
HUKUKUN GENEL TEORİSİ Ç
İLK DÖNEM KELAM ESERLERİ Ç
BATIDA TASAVVUF ÇALIŞMLARI Ç
FIKIH EDEBİYATI Ç
TASAVVUF SOSYOLOJİSİ Y
TASAVVUF KÜLTÜRÜ Ç
MEZHEBİ TEFSİR GELENEĞİ O
LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ Ç
İSLAM MEZHEPLERİNDE HADİS O
İLK DÖNEM DİNİ-SİYASİ MEZHEP HAREKETLERİ Y
HADİS YORUM YÖNTEMLERI Ç
ARAPÇA GRAMER VE TEFSİR Ç
KUR’AN ANLAMBİLİM İLİŞKİSİ O
NAHİV FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ Y
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HADİS Ç
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF Ç
ARAPÇA YAZMALAR EDİSYON KRİTİK İLKELERİ O
ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ Ç
KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATI O
ARAP ATASÖZLERİ O
KUR’AN’IN EDEBÎ TEFSİRİ O
İSLAM FIKHINDA KÜLLİ KAİDELER O
AHKAM AYETLERİ Ç
HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI Ç
KUR´ÂN´IN İ´CAZ YÖNLERİ Ç
MAKALAT-FIRAK LİTERATÜRÜNE GİRİŞ Ç
MAKALAT-FIRAK METİNLERİ O
KELAM KAVRAMLARI-İLAHİYAT Ç
FIKIH USULÜNDE LAFIZLAR TAKSİMİ O
KELAM-FELSEFE İLİŞKİSİ Y
KELAM İSTİDLAL METODLARI Ç
HIRİSTİYAN-İSLAM KELAMI KARŞILAŞTIRMASI Ç
KELAM KAVRAMLARI-NÜBÜVVAT-SEM´İYYAT Ç
OSMANLI HUKUKUNUN TEMEL MESELELERİ Ç
FIKIHTA HAKKIN KAYNAKLARI Ç
FIKIHTA TEORİ VE UYGULAMA: TARÎC Ç
TEFSİR DİBACELERİ (MUKADDİMELERİ) Y
HANEFİ HADİS METODOLOJİSİ Y

Zorunlu Dersler

Ders 1
TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ +
KUR’AN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLE +
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1
HADİS USULÜNÜN TEMEL MESELELERİ +
İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ +
İLK DÖNEM KELAM ANLAYIŞLARI +
SÜNEN EDEBİYATI VE TİRMİZİ’NİN SÜNEN’İ +
KLASİK USUL OKUMALARI +
KARŞILATIRMALI İSLAM ÖZEL HUKUKU +
ALEVİLİK +
ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ +
ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ +
TEFSİR METODOLOJİSİ +
TASAVVUF KLASİKLERİ +
TASAVVUF KAVRAMLARI +
TAHLİLİ TEFSİR +
SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI +
MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARI +
KURAN TARİHİ VE KURAN İLİMLERİ +
KLASİK METİNLERDE KELAM PROPLEMLERİ +
KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ +
KLASİK FIKIH METİNLERİ +
KELAM ELEŞTİRİLERİ +
ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) +
BELAGAT: MEANİ +
TASAVVUF DÜŞÜNCESİ +
TASAVVUF TARİHİ +
ÇAĞDAŞ DÜNYADA TASAVVUF +
BELAGAT: BEYAN-BEDİÎ +
ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) +
BATIDA İSLAM HUKUKU ÇALIŞMALARI +
İSLAM HUKUK FELSEFESİ +
İŞARİ TEFSİR EKOLÜ +
MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ +
KLASİK DÖNEM TEFSİRLERİNDE AHKAM AYETLERİ +
RİCAL VE TABAKAT İLMİ +
TARİH BOYUNCA HADİSLERİN ANLAŞILMASI MESELESİ +
TEFSİR METİNLERİNİN ELŞTİREL ANALİZİ +
AHKAM HADİSLERİ +
ÇAĞDAŞ DÖNEM TEFSİRLERİNDE AHKAM AYETLERİ +
İMANIN OLUŞUMU VE İNANÇ ENGELLERİ +
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI +
HUKUKUN GENEL TEORİSİ +
İLK DÖNEM KELAM ESERLERİ +
BATIDA TASAVVUF ÇALIŞMLARI +
FIKIH EDEBİYATI +
TASAVVUF SOSYOLOJİSİ
TASAVVUF KÜLTÜRÜ +
MEZHEBİ TEFSİR GELENEĞİ +
LİTERATÜRÜMÜZDEKİ HADİSLERİN DEĞERİ +
İSLAM MEZHEPLERİNDE HADİS +
İLK DÖNEM DİNİ-SİYASİ MEZHEP HAREKETLERİ
HADİS YORUM YÖNTEMLERI +
ARAPÇA GRAMER VE TEFSİR +
KUR’AN ANLAMBİLİM İLİŞKİSİ +
NAHİV FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HADİS +
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF +
ARAPÇA YAZMALAR EDİSYON KRİTİK İLKELERİ +
ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ +
KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATI +
ARAP ATASÖZLERİ +
KUR’AN’IN EDEBÎ TEFSİRİ +
İSLAM FIKHINDA KÜLLİ KAİDELER +
AHKAM AYETLERİ +
HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI +
KUR´ÂN´IN İ´CAZ YÖNLERİ +
MAKALAT-FIRAK LİTERATÜRÜNE GİRİŞ +
MAKALAT-FIRAK METİNLERİ +
KELAM KAVRAMLARI-İLAHİYAT +
FIKIH USULÜNDE LAFIZLAR TAKSİMİ +
KELAM-FELSEFE İLİŞKİSİ
KELAM İSTİDLAL METODLARI +
HIRİSTİYAN-İSLAM KELAMI KARŞILAŞTIRMASI +
KELAM KAVRAMLARI-NÜBÜVVAT-SEM´İYYAT +
OSMANLI HUKUKUNUN TEMEL MESELELERİ +
FIKIHTA HAKKIN KAYNAKLARI +
FIKIHTA TEORİ VE UYGULAMA: TARÎC +
TEFSİR DİBACELERİ (MUKADDİMELERİ)
HANEFİ HADİS METODOLOJİSİ
; ;