Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 0 2 0 2 0
SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE ANALİZİ 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 0 0 0
TÜRK TOPLUM YAPISI 5 4 5 4 5 2 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 0 1 0 1 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
AFET SOSYOLOJİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ 2 5 2 5 0 5 0 5 3 2 3 2 5 5 5 5 1 5 1 5 0 0 0 0 3
TÜRKİYEDE METROPELLEŞME 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 1 0
ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ 0 5 0 5 5 5 5 5 1 5 1 5 0 4 0 4 2 5 2 5 5 5 5 5 0
ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLİMLER 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 0 0 5
KADIN ÇALIŞMALARI 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 0 0 0
KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 0 0 0
KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 0 0 0
POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ORTADOĞU MESELESİNİN SOSYOL 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0
TARİH SOSYOLOJİSİ 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARININ ANALİZİ 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 0 2 0 2 0
TÜRK AİLE YAPISI 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 1 1 0
AİLE TEORİLERİ 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 0 0 0
TÜRKİYEDE GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 1 3 1 3 0
POSTMODERN SOSYOLOJİ 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 0
SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 0
TÜRKİYEDE SOSY.DÜŞ.GELİŞ. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YÖNETİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
SOSYAL DIŞLANMA VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 1 1 0
ULUSLARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİSİ 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 0 0 0
SİNEMA VE TOPLUM 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 0
KÜLTÜR VE KİMLİK TARTIŞMALARI 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O Y O Y
SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE ANALİZİ O O Ç Ç O O O O O O Y Y Y
TÜRK TOPLUM YAPISI Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Y A Y A Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
AFET SOSYOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ O Ç O Ç Y Ç Y Ç O O O O Ç Ç Ç Ç A Ç A Ç Y Y Y Y O
TÜRKİYEDE METROPELLEŞME Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç A A Y
ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç A Ç A Ç Y Ç Y Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Y
ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLİMLER Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Ç
KADIN ÇALIŞMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Y Ç Y
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ORTADOĞU MESELESİNİN SOSYOL Ç Ç Ç Ç O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y
TARİH SOSYOLOJİSİ Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y
GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARININ ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O Y O Y
TÜRK AİLE YAPISI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A Y
AİLE TEORİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Y Y Y
TÜRKİYEDE GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O A O A O Y
POSTMODERN SOSYOLOJİ Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
TÜRKİYEDE SOSY.DÜŞ.GELİŞ. Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
YÖNETİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
SOSYAL DIŞLANMA VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A Y
ULUSLARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİSİ Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
SİNEMA VE TOPLUM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
KÜLTÜR VE KİMLİK TARTIŞMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE ANALİZİ + + + + + + + + + +
TÜRK TOPLUM YAPISI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
AFET SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + +
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYEDE METROPELLEŞME + + + + + + + + + + + +
ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLİMLER + + + + + + + + + + +
KADIN ÇALIŞMALARI + + + + + + + + + +
KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK + + + + + + + + + +
KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ + + + + + + + + + +
POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ORTADOĞU MESELESİNİN SOSYOL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TARİH SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + +
GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARININ ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK AİLE YAPISI + + + + + + + + + + + +
AİLE TEORİLERİ + + + + + + + + + +
TÜRKİYEDE GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ + + + + + + + + + + + +
ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
POSTMODERN SOSYOLOJİ + + + + + + + + + + + +
SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYEDE SOSY.DÜŞ.GELİŞ. + + + + + + + + + + + +
YÖNETİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + +
SOSYAL DIŞLANMA VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR + + + + + + + + + + + +
ULUSLARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + +
SİNEMA VE TOPLUM + + + + + + + + + + + +
KÜLTÜR VE KİMLİK TARTIŞMALARI + + + + + + + + + + + + +
; ;