Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 5 5 5 5 5 5 5
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
MULTİMEDYA ATÖLYESİ II 5 0 5 0 0 4 0 5 5 0 0 3 0 4 0 5
SANAT YAZILARI- I 0 5 0 3 4 0 0 4 0 3 4 0 0 4 0 4
UYGULAMA ATÖLYESİ (GRAVÜR) I 5 0 5 0 3 5 0 4 0 5 2 0 4 5 4 5 0 1 0 5 5 0 3
GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE ANLAM SORUNLARI I 0 0 0 0 0 0 0 0
SANAT YAZILARI II 5 4 4 4 3 4 5 4
GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE ANLAM SORUNLARI II 4 4 3 5 5 4 4 4
UYGULAMA ATÖLYESİ (GRAVÜR) II 5 3 4 2 5 4 1 3
DENEYSEL ATÖLYE I 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
METİN İNCELEME VE ELEŞTİRİSİ 0 2 0 0 4 0 5 1 0 0 0 4 0 4
BATI SANATI TARIHI I 0 2 0 2 5 0 0 5 5 0 0 1 0 4 0 2
ÇAĞDAŞ SANATA ELEŞTİREL BAKIŞ II 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 5 4 0
DENEYSEL ATÖLYE II 5 5 5 5 5 5 5 5
ÇAĞDAŞ SANATA ELEŞTİREL BAKIŞ I 4 4 0 4 4 4 3 0
RESİM ATÖLYESİ II 0 0 0 0 0 0 0 0
19. VE 20. YY. SİYASİ TARİHİ 0 5 4 0 5 0 0 5 1 0 0 1 0 4 0 4
KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 4 0 1
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI PLANDA KORUNMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0
POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM 4 0 4 0 5 0 0 4 0 4 0 4 0 0
KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0
RESMİN FELSEFESİNE GİRİŞ 5 0 5 0 0 0 3 4 0 0 4 0 3 0
RESMİN FELSEFESİ 5 0 0 0 0 3 0 4 0 4 0 3 0
DEFTER PROJESİ GİRİŞ 4 0 0 3 5 0 0 3 1 0 2 0 0 3 5 0
DEFTER PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERNİZM VE SONRASI SANAT I 0 4 0 4 0 5 0 0 0 4 0 0
MODERNİZM VE SONRASI SANAT II 0 4 0 4 0 5 0 5 0 0 4 0 0 4
KAVRAMSAL SANAT VE YAZI I 0 0 0 0 0 0 0 0
KAVRAMSAL SANAT VE YAZI II 1 0 1 0 0 0 0 0
EXLİBRİS I 5 3 5 5 4 4 3 5
EXLİBRİS II 4 4 3 3 3 4 2 4
MULTIMEDYA ATÖLYESI-I 5 5 5 4 4 4 5 4
RESİM ATÖLYESİ I 0 0 0 0 0 0 0 0
BATI SANATI TARİHİ II 2 2 5 5 5 1 4 2
SANATTA POLİTİK İMGENİN TEMELLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
SANATTA GÜNDELİK YAŞAM FORMLARI VE OYUN DÜZENİ 4 4 5 5 5 4 3 4
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 0 0 5 5 5 4 0 0
SANAT SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0
YAPIT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ GİRİŞ 1 5 5 5 5 5 1 1
YAPIT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ 0 5 5 5 5 0 0 5
ÇAĞDAŞ SANATTA POLİTİK EĞİLİMLER 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ SANATTA POLİTİK EĞİLİMLER GİRİŞ 0 0 5 5 5 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
MULTİMEDYA ATÖLYESİ II Ç Y Ç Y Y Ç Y Ç Ç Y Y O Y Ç Y Ç
SANAT YAZILARI- I Y Ç Y O Ç Y Y Ç Y O Ç Y Y Ç Y Ç
UYGULAMA ATÖLYESİ (GRAVÜR) I Ç Y Ç Y O Ç Y Ç Y Ç O Y Ç Ç Ç Ç Y A Y Ç Ç Y O
GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE ANLAM SORUNLARI I Y Y Y Y Y Y Y Y
SANAT YAZILARI II Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE ANLAM SORUNLARI II Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
UYGULAMA ATÖLYESİ (GRAVÜR) II Ç O Ç O Ç Ç A O
DENEYSEL ATÖLYE I Y Ç Y Y Ç Y Y Ç Y Y Y Ç
METİN İNCELEME VE ELEŞTİRİSİ Y O Y Y Ç Y Ç A Y Y Y Ç Y Ç
BATI SANATI TARIHI I Y O Y O Ç Y Y Ç Ç Y Y A Y Ç Y O
ÇAĞDAŞ SANATA ELEŞTİREL BAKIŞ II Y Y Y Y O O Y O Y Y Ç Ç Y
DENEYSEL ATÖLYE II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇAĞDAŞ SANATA ELEŞTİREL BAKIŞ I Ç Ç Y Ç Ç Ç O Y
RESİM ATÖLYESİ II Y Y Y Y Y Y Y Y
19. VE 20. YY. SİYASİ TARİHİ Y Ç Ç Y Ç Y Y Ç A Y Y A Y Ç Y Ç
KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Y Ç Y Y Y Ç Y Y O Y Ç Y A
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI PLANDA KORUNMASI Y Y Y Y Y Y Y Y
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y
POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Y Ç Y Ç Y Y
KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y
RESMİN FELSEFESİNE GİRİŞ Ç Y Ç Y Y Y O Ç Y Y Ç Y O Y
RESMİN FELSEFESİ Ç Y Y Y Y O Y Ç Y Ç Y O Y
DEFTER PROJESİ GİRİŞ Ç Y Y O Ç Y Y O A Y O Y Y O Ç Y
DEFTER PROJESİ Y Y Y Y Y Y Y Y
MODERNİZM VE SONRASI SANAT I Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Y Ç Y Y
MODERNİZM VE SONRASI SANAT II Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Y Y Ç
KAVRAMSAL SANAT VE YAZI I Y Y Y Y Y Y Y Y
KAVRAMSAL SANAT VE YAZI II A Y A Y Y Y Y Y
EXLİBRİS I Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç
EXLİBRİS II Ç Ç O O O Ç O Ç
MULTIMEDYA ATÖLYESI-I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
RESİM ATÖLYESİ I Y Y Y Y Y Y Y Y
BATI SANATI TARİHİ II O O Ç Ç Ç A Ç O
SANATTA POLİTİK İMGENİN TEMELLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y
SANATTA GÜNDELİK YAŞAM FORMLARI VE OYUN DÜZENİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y
SANAT SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y
YAPIT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ GİRİŞ A Ç Ç Ç Ç Ç A A
YAPIT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ Y Ç Ç Ç Ç Y Y Ç
ÇAĞDAŞ SANATTA POLİTİK EĞİLİMLER Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇAĞDAŞ SANATTA POLİTİK EĞİLİMLER GİRİŞ Y Y Ç Ç Ç Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
MULTİMEDYA ATÖLYESİ II + + + + + + + +
SANAT YAZILARI- I + + + + + + + +
UYGULAMA ATÖLYESİ (GRAVÜR) I + + + + + + + + + + + + + + +
GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE ANLAM SORUNLARI I
SANAT YAZILARI II + + + + + + + +
GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE ANLAM SORUNLARI II + + + + + + + +
UYGULAMA ATÖLYESİ (GRAVÜR) II + + + + + + + +
DENEYSEL ATÖLYE I + + + +
METİN İNCELEME VE ELEŞTİRİSİ + + + + + +
BATI SANATI TARIHI I + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ SANATA ELEŞTİREL BAKIŞ II + + + + +
DENEYSEL ATÖLYE II + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ SANATA ELEŞTİREL BAKIŞ I + + + + + +
RESİM ATÖLYESİ II
19. VE 20. YY. SİYASİ TARİHİ + + + + + + + +
KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER + + + + +
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI PLANDA KORUNMASI
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI
POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM + + + + + +
KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK
RESMİN FELSEFESİNE GİRİŞ + + + + + +
RESMİN FELSEFESİ + + + + +
DEFTER PROJESİ GİRİŞ + + + + + + + +
DEFTER PROJESİ
MODERNİZM VE SONRASI SANAT I + + + +
MODERNİZM VE SONRASI SANAT II + + + + + +
KAVRAMSAL SANAT VE YAZI I
KAVRAMSAL SANAT VE YAZI II + +
EXLİBRİS I + + + + + + + +
EXLİBRİS II + + + + + + + +
MULTIMEDYA ATÖLYESI-I + + + + + + + +
RESİM ATÖLYESİ I
BATI SANATI TARİHİ II + + + + + + + +
SANATTA POLİTİK İMGENİN TEMELLERİ
SANATTA GÜNDELİK YAŞAM FORMLARI VE OYUN DÜZENİ + + + + + + + +
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ + + + +
SANAT SOSYOLOJİSİ
YAPIT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ GİRİŞ + + + + + + + +
YAPIT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ + + + + +
ÇAĞDAŞ SANATTA POLİTİK EĞİLİMLER
ÇAĞDAŞ SANATTA POLİTİK EĞİLİMLER GİRİŞ + + +
; ;