Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 3 3 4 4 5 5
FELSEFE PROBLEMLERİ 5 4 3 2 5 3 1 3 4 5
TÜRK DÜŞÜNCESİ TARİHİ 1 5 5 5 4 4 2 4 5 5 2 5 5 5 2 5 1 4 4 4 5 5 1 5 1 1 1 1 3 3 1 3 4 4 1 4 2 5 5 5
KLASİK FELSEFE METİNLERİ 2 5 1 4 2 5 2 5 1 4 1 4 1 1 2 3 3 4 3 5
13.Y.Y.TÜRK DÜŞÜNCESİ 1 1 2 5 1 2 2 1 3 3
18.YÜZYIL-19.YÜZYIL BATI FELSEFESI 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1
BİLGİNİN ELEŞTİRİSİ 5 4 5 4 2 5 3 3 4 5
ETİK 5 4 5 4 3 5 3 3 4 5
TARİH PROBLEMİ 0 5 1 4 1 5 2 5 2 4 1 5 1 3 2 3 2 4 3 5
TÜRK TÖRESİ VE DÜŞÜNCESİ 1 5 5 5 4 4 2 4 5 5 2 5 5 5 3 5 2 4 4 4 5 5 3 5 2 1 1 1 2 3 3 3 4 4 2 4 5 5 2 5
ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 5 5 3 3 5 3 1 2 3 5
OSMANLI BİLİM TARİHİ KAYNAKLARI 1 5 3 4 2 5 1 5 2 4 2 5 2 3 1 0 3 2 2 5
TÜRK İSLAM DÜNYASINDA FELSEFİ PROBLEMLER 1 5 2 2 3 3 2 1 3 2
ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ 5 4 5 5 5 4 2 3 4 5
MODERNİZM VE POSTMODERNİZM 5 5 3 3 5 2 2 3 2 5
KLASİK OSMANLI BİLİMİ 5 3 4 3 5 3 5 2 4 3 4 2 1 2 3 2 4 2 5 2
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 3 5 3 5 2 2 3 5 3
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
İLKÇAĞ FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A O O Ç Ç Ç Ç
FELSEFE PROBLEMLERİ Ç Ç O O Ç O A O Ç Ç
TÜRK DÜŞÜNCESİ TARİHİ A Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç A Ç Ç Ç Ç Ç A Ç A A A A O O A O Ç Ç A Ç O Ç Ç Ç
KLASİK FELSEFE METİNLERİ O Ç A Ç O Ç O Ç A Ç A Ç A A O O O Ç O Ç
13.Y.Y.TÜRK DÜŞÜNCESİ A A O Ç A O O A O O
18.YÜZYIL-19.YÜZYIL BATI FELSEFESI A O A O O A A O O A
BİLGİNİN ELEŞTİRİSİ Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç
ETİK Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç
TARİH PROBLEMİ Y Ç A Ç A Ç O Ç O Ç A Ç A O O O O Ç O Ç
TÜRK TÖRESİ VE DÜŞÜNCESİ A Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O A A A O O O O Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç
ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR Ç Ç O O Ç O A O O Ç
OSMANLI BİLİM TARİHİ KAYNAKLARI A Ç O Ç O Ç A Ç O Ç O Ç O O A Y O O O Ç
TÜRK İSLAM DÜNYASINDA FELSEFİ PROBLEMLER A Ç O O O O O A O O
ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
MODERNİZM VE POSTMODERNİZM Ç Ç O O Ç O O O O Ç
KLASİK OSMANLI BİLİMİ Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O A O O O Ç O Ç O
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç O Ç O Ç O Ç O O O Ç O Ç O Ç O O O Ç O
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
İLKÇAĞ FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FELSEFE PROBLEMLERİ + + + + + + + + + +
TÜRK DÜŞÜNCESİ TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KLASİK FELSEFE METİNLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13.Y.Y.TÜRK DÜŞÜNCESİ + + + + + + + + + +
18.YÜZYIL-19.YÜZYIL BATI FELSEFESI + + + + + + + + + +
BİLGİNİN ELEŞTİRİSİ + + + + + + + + + +
ETİK + + + + + + + + + +
TARİH PROBLEMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK TÖRESİ VE DÜŞÜNCESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR + + + + + + + + + +
OSMANLI BİLİM TARİHİ KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK İSLAM DÜNYASINDA FELSEFİ PROBLEMLER + + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ + + + + + + + + + +
MODERNİZM VE POSTMODERNİZM + + + + + + + + + +
KLASİK OSMANLI BİLİMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI
; ;