Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 2 0 2 0 1 0 1 4 1 4 1 0 4 0 4 2 5 2 5 2 5 2 5 3 4 3 4 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 1 1 1 1 4 4 5 5 4 4 4 4 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10
TEORİK VE UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0
TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ 0 4 0 4 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SOSYO-EKONOMİK ANALİZ 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0
SOSYAL SİYASETİN TARİHİ GELİŞİMİ TEMELLERİ 5 5 3 3 0 0 1 1 0 0 5 5 1 1 5 5 3
ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0
GLOBALLEŞME VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 3 3 4 4 5 5 5 5 0 0 3 3 0 0 4 4 3
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARİYER YÖNETİMİ 0 4 0 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0 5 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE HUKUK 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0
İNSAN KAYNAKLARINDA MESLEKİ EĞİTİM 4 4 5 5 4 4 2 2 0 0 5 5 0 0 5 5 0
İŞ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 0 3 0 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 0
KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ 5 5 3 3 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 5 5 0
KÜRESELLEŞME VE ESNEK ÇALIŞMA 0 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ÖRGÜTLER, İNSANLAR VE TOPLUM 4 4 4 4 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0
ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ VE YÖNLENDİRİLMESİ 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 2 2 0
PİYASALAR VE İSTİHDAM 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0
TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA İNSAN 0 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 2 0
ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI 0 4 0 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGULAMALI SOSYAL SİYASET 5 5 3 3 5 5 3 3 0 0 5 5 1 1 5 5 5
ÜCRET TEORİSİ VE POLİTİKA 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0
YÖNETİCİ YETİŞTİRME 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 0
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ 4 4 5 5 5 5 3 3 0 0 4 4 3 3 4 4 5
AB VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4 0 5
ENGELLİLİK YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKIYEDE İŞGÜCÜ PİYASALARI YÖNETİMİ 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 3 3 2 2 3 3 0
STK’LAR VE SOSYAL POLİTİKA 5 5 0 0 5 5 2 2 2 2 5 5 1 1 5 5 5
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NDE GÜNCEL KONULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜRESEL REFAH EKONOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y O Y O Y A Y A Ç A Ç A Y Ç Y Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O O A A A A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10
TEORİK VE UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ O O O O O O O O O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y O O O O Y
TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
SOSYO-EKONOMİK ANALİZ A A A A O O O O A A A A Y Y Y Y Y O Y O O O O O Y Y Y Y O O O O Y
SOSYAL SİYASETİN TARİHİ GELİŞİMİ TEMELLERİ Ç Ç O O Y Y A A Y Y Ç Ç A A Ç Ç O
ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y
GLOBALLEŞME VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y O O Y Y Ç Ç O
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARİYER YÖNETİMİ Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y A Y A Y Ç Y Ç Y O Y O Y O Y O Y
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE HUKUK Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y
İNSAN KAYNAKLARINDA MESLEKİ EĞİTİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y
İŞ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ Y O Y O Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ O O O O O O O O O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç O O O O O O O O Y
KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Ç Ç Y Y O O Y Y Y Y O O Y Y O O Y
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ç Ç O O Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Y
KÜRESELLEŞME VE ESNEK ÇALIŞMA Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y
ÖRGÜTLER, İNSANLAR VE TOPLUM Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y O O O O Y
ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ VE YÖNLENDİRİLMESİ O O O O A A A A O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y O O O O Y
PİYASALAR VE İSTİHDAM Y O Y O Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y
TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA İNSAN Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ O O Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y O O Y
ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI Y Ç Y Ç Y O Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
UYGULAMALI SOSYAL SİYASET Ç Ç O O Ç Ç O O Y Y Ç Ç A A Ç Ç Ç
ÜCRET TEORİSİ VE POLİTİKA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
YÖNETİCİ YETİŞTİRME O O O O O O O O O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y O O O O Y
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Ç Ç Ç Ç O O O O Y
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Y Ç Ç O O Ç Ç Ç
AB VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y O Y O Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y O Y O Y Ç Y Ç Y Ç
ENGELLİLİK YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKIYEDE İŞGÜCÜ PİYASALARI YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O O O Y
STK’LAR VE SOSYAL POLİTİKA Ç Ç Y Y Ç Ç O O O O Ç Ç A A Ç Ç Ç
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NDE GÜNCEL KONULAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KÜRESEL REFAH EKONOMİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10
TEORİK VE UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ + + + + +
SOSYO-EKONOMİK ANALİZ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SOSYAL SİYASETİN TARİHİ GELİŞİMİ TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + +
ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ + + + + + + + + + + + +
GLOBALLEŞME VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER + + + + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARİYER YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE HUKUK + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARINDA MESLEKİ EĞİTİM + + + + + + + + + + + +
İŞ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ + + + + + +
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ + + + + + + + + + +
KÜRESELLEŞME VE ESNEK ÇALIŞMA + + + + + + + + + +
ÖRGÜTLER, İNSANLAR VE TOPLUM + + + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ VE YÖNLENDİRİLMESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PİYASALAR VE İSTİHDAM + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA İNSAN + + + +
TÜRK ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ + + + + + + + +
ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI + + + +
UYGULAMALI SOSYAL SİYASET + + + + + + + + + + + + + + +
ÜCRET TEORİSİ VE POLİTİKA + + + + + + + + + + + +
YÖNETİCİ YETİŞTİRME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + +
AB VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA + + + + + + + + + + + + + + +
ENGELLİLİK YÖNETİMİ + +
TÜRKIYEDE İŞGÜCÜ PİYASALARI YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + +
STK’LAR VE SOSYAL POLİTİKA + + + + + + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NDE GÜNCEL KONULAR
KÜRESEL REFAH EKONOMİSİ
; ;