Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
EDEBİYAT KURAMLARI 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİM KURAMLARI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
EDEBİ ANLATIM TEKNİKLERİ 5 5 5 4 5 4 5 2 3 4
EDEBİYATTA MODERNİZM VE POST MODERNİZM 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5
DİLBİLİM AKIMLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 5 4
ÇEVİRİ TARİHİ 4 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2
20. YY. ALMAN EDEBİYATINDA ROMAN 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİM 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4
EDEBİYAT VE KÜLTÜR 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5
DİLBİLİM 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 5
20. YÜZYIL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4
KÜLTÜR AKTARIMI ARAŞTIRMALARI 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4
MEDYALARARASILIK I 5 5 4 4 5 2 4 2 4 4
MEDYALARARASILIK II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A Ç
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
EDEBİYAT KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİM KURAMLARI O O O O O O O O O Ç
EDEBİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç
EDEBİYATTA MODERNİZM VE POST MODERNİZM O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİLBİLİM AKIMLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
ÇEVİRİ TARİHİ Ç Ç O Ç O O O O O O O O Ç O O O O O Ç O
20. YY. ALMAN EDEBİYATINDA ROMAN Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
EDEBİYAT VE KÜLTÜR Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
DİLBİLİM O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
20. YÜZYIL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O Ç
KÜLTÜR AKTARIMI ARAŞTIRMALARI Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O Ç
MEDYALARARASILIK I Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç
MEDYALARARASILIK II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
EDEBİYAT KURAMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİM KURAMLARI + + + + + + + + + +
EDEBİ ANLATIM TEKNİKLERİ + + + + + + + + + +
EDEBİYATTA MODERNİZM VE POST MODERNİZM + + + + + + + + + +
DİLBİLİM AKIMLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÇEVİRİ TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20. YY. ALMAN EDEBİYATINDA ROMAN + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİM + + + + + + + + + +
EDEBİYAT VE KÜLTÜR + + + + + + + + + +
DİLBİLİM + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20. YÜZYIL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI + + + + + + + + + +
KÜLTÜR AKTARIMI ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + +
MEDYALARARASILIK I + + + + + + + + + +
MEDYALARARASILIK II
; ;