Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FDB 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 502 İBRANİCE GRAMERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 503 MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 504 İBRANİCE KUTSAL KİTAP OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 505 SOSYOLOJİK AÇIDAN YAŞLANMA VE DİN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 506 YAHUDİLİKTE İNANÇ ESASLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 508 İBRANİCEYE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 510 YAHUDİ HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 512 YENİ DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 571 İLERİ LATİNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 572 LATİNCEYE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
FDB 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
FDE 501 DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMEL MESELELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 502 DİN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 503 DİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 504 DINI İLETIŞIM VE DIN EĞITIMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 505 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 507 ÇOCUKTA DİNİ VE AHLAKİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 508 YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 510 TASAVVUF GELENEĞINDE EĞITIM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 511 RUH SAĞLIĞI VE DİNDARLIK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 512 MANEVİ/DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 501 İBNİ SİNA FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 502 İBN RÜŞD FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 503 İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 504 DİN FELSEFE İLİŞKİLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 505 TASAVVUF FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 506 İSLAM FELSEFESİ KLASİK METİN ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 507 ORTAÇAĞ İSLAM VE HIRİSTİYAN DÜŞÜNCESI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 508 FELSEFİ KELAM: FAHREDDİN RAZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 509 HİNT DİNİ DÜŞÜNCESİ GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 510 MODERN DİN FELSEFESİ METİNLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 511 OSMANLI DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 512 OSMANLI DÖNEMINDE TASAVVUFI DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 513 KLASİK DİN FELSEFESİ METİNLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 514 BİLİM FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 515 İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜL TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDM 501 BİLGİ TEORİSİ VE MANTIK Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDM 502 GAZALI MANTIĞI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDM 503 OSMANLIDA MANTIK ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDM 504 İBN SİNA MANTIĞI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 501 DİN PSİKOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 502 İSLAMI PSIKOLOJIYE YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 503 DİN PSİKOLOJİSİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 504 GÜNÜMÜZ DIN PSIKOLOJISI ÇALIŞMALARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 506 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 511 İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 591 OSMANLI DÜŞÜNCESİ GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDS 501 DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDS 502 MODERN TOPLUMLAR VE DİN Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDS 503 OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDS 505 GÜNÜMÜZDE TASAVVUF VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 501 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 503 KİTAB-I MUKADDES TETKİKLERİNE GİRİŞ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 504 DİNLER TARİHİNİN TEMEL MESELELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 505 GREKÇEYE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 506 YAHUDİ VE HIRISTİYAN KUTSAL KİTAPLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 507 YABANCI DİLDE DİNLER TARİHİ METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 509 HIRISTIYANLIK TARIHI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 510 GREKÇE DİL BİLGİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 550 YAHUDİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;