Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SOS 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SOS 601 AYDINLAR VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 602 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 603 SEKÜLER VE POSTSEKÜLER TOPLUMLARDA DİN Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 604 TÜRKİYE’DE SİYASAL GELİŞME VE DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 606 KÜLTÜRÜN EKONOMİ POLİTİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 608 GÖÇ VE HAREKETLİLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 610 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 611 SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 612 ORYANTALİZM TARTIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 614 TÜRK ROMANININ SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 615 MODERNLİKTEN POST MODERNLİĞE SOS.TEORİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 616 SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 618 AİLE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL DANIŞMANLIK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 619 SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 621 TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 624 TÜRKİYEDE MODERNLEŞMENİN DİNAMİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 626 İNSAN KAYNAKLARININ SOSYAL BOYUTU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 627 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 628 KÜRESELLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 630 ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 633 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 634 KURUM KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 635 TÜRK SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 636 OSMANLIDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 641 KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;