Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FBE 101 PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FBE 102 PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
KIM 601 BOR TEKNOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 602 İLERİ YAKIT KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 603 KEMOMETRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 604 İLERİ KROMATOGRAFİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 605 İLERİ ELEKTROKİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 606 SİLİSYUM KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 607 ANALİTİK AYIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 608 AKIŞ ENJEKSİYON ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 609 ÇİP TABANLI VE MİNYATÜR ANALİZ SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 610 ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 612 ANALİTİK KİMYADA FARMASOTİK UYGULAMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 621 BİOİNORGANİK KİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 622 FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 623 GRUP TEORİ VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 641 DOĞAL ÜRÜNLERİN BİYOSENTEZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 642 LİPİD METABOLİZMASI VE BİYOLOJİK MEMBRANLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 643 PROTEOM ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 644 BİYOSENSÖRLER VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 645 BİYOTEKNOLOJİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 646 ENZİM İMMOBİLİZASYONU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 661 İLERİ KİMYASAL KİNETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 662 ADSORPSİYON SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 663 ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 664 KOLLOİD VE YÜZEY KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 665 TANİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 666 KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON PROSESLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 667 HETEROJEN KATALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 668 MİKRODALGA KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 669 MOLEKÜLER MODELLEME VE SİMÜLASYONLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 681 REAKTİF ARAÜRÜNLER I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 682 REAKTİF ARAÜRÜNLER II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 683 FİTOKİMYASAL ANALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 684 ORGANİK FOTOKİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 685 SINIR ORBİTAL TEORİSİ VE ORGANİK KİMYASAL REAKSİYO Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;