Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FBE 101 PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FBE 102 PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 001 İLERİ ANALİZ I Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 002 İLERİ MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 003 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 004 İLERİ TOPOLOJİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 005 UYGULAMALI MATEMATİKTEN SEÇME KONULAR Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 500 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
MAT 501 LİNEER FONKSİYONEL ANALİZ -I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 502 LİNEER FONKSİYONEL ANALİZ -II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 505 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ-I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 506 IRAKSAK SERİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 507 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI -I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 508 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI -II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 509 UYGULAMALI LİNEER CEBİR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 510 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE Gİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 511 İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 513 İLERİ MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 515 MODERN GENEL TOPOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 517 BANACH UZAYLARINA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 519 SAYILAR TEORİSİNDEN SEÇME KONULAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 520 UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 521 UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 523 MATRİS ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 524 REGRESYON ANALİZİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 525 REGRESYON ANALİZİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 527 METRİK UZAYLARDA SABİT NOKTA TEORİSİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 528 METRİK UZAYLARDA SABİT NOKTA TEORİSİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 530 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 531 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 532 KOMBİNATORİYEL GEOMETRİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 533 KOMBİNATORYAL GEOMETRİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 534 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 535 TERS PROBLEMLERE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 536 GRUP TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 538 HATA DÜZELTEN KODLAR TEORİSİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 539 HATA DÜZELTEN KODLAR TEORİSİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 542 HALKA TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 546 İLERİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 548 FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 550 İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 554 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 557 İLERİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 558 UYGULAMALARLA SÜREKLİ KESİRLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 559 FOURİER ANALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 560 CEBİRSEL ŞİFRELEME TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 563 DİFERENSİYEL GEOMETRİDE YÜZEY DİZAYNI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 564 DİFERENSİYEL GEOMETRİDE EĞRİ DİZAYNI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 565 DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SAYISAL METODLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 566 KISMİ TÜREVLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KON Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 567 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 568 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 569 UYGULAMALI BİLİMLERDE MATRİSLER I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 570 UYGULAMALI BİLİMLERDE MATRİSLER II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 571 GEOMETRİK TOPOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 572 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2D TASARIM GEOMETRİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 580 HİPERBOLİK GEOMETRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 581 GENELLEŞTİRİLMİŞ FİBONACCİ VE LUCAS DİZİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 582 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 585 DİOPHANTİNE DENKLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 590 LİE GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 591 LİE GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 592 CEBİRSEL TOPOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 593 DÜĞÜM TEORİSİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 594 DÜĞÜM TEORİSİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MAT 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;