Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SYB 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SYB 601 SPOR YÖNETİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 602 SPORDA GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 603 TÜRKİYE SPOR YÖNETİMİ ANALİZİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 604 SPORDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 605 SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 606 LİDERLİK TEORİLERİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 607 SPORDA SOSYAL GÜVENLİK VE YASAL KONULAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 608 SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 609 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİM MODELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 610 SPOR YÖNETİMİNDE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 611 OLİMPİZM VE OLİMPİK HAREKET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 612 SPORDA SPONSORLUK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 613 SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 614 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 615 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 616 SPOR HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 617 SPOR YÖNETİMİNDE EĞİLİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 618 ÖRNEK OLAYLARLA SPOR YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 619 SPORDA SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 620 YEREL YÖNETİMLERDE SPOR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 621 SPOR EKONOMİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 622 BÜYÜK ÇAPLI ETKİNLİK YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 623 SPOR, MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 624 İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SYB 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
; ;