Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
DEG 500 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
DET 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
DET 502 AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE TEMEL MESELELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 503 DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 504 VERİ ANALİZİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
DET 505 DEĞER FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 506 UYGULAMALI ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 507 EDEBÎ ESERLERDEKİ DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 508 EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 509 DİN VE DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 510 DEĞERLER VE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 511 DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN KISSALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 512 BİLİMSEL DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 513 DEĞERLER SOSYOLOJİSİ, EĞİTİM VE DİN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 514 DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 515 DEĞERLER EĞİTİMİNDE ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 516 DEĞERLER EĞİTİMİNDE NİTEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 517 PSİKOLOJİ, DİN VE EĞİTİM BOYUTUYLA İNSANİ DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 518 OKUL ÖNCESİNDE DİN VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
DET 520 DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN PRATİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;