Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SBE 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SBE 601 SOSYAL BİLGİLERDE NİTEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 602 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİCEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ ANALİZLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 603 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE AHLAK VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 604 SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ TEMELLİ EĞİTİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 605 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR? Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 606 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNİN TARİHİ,SOSYAL VE FELSEFİ TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 607 DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 608 COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİLMESİ VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 609 EĞİTİMDE AKTÜEL PROBLEMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 610 GÖÇ, VATANDAŞLIK VE KİMLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 611 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 612 VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 613 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 614 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 616 TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA İLE KÜLTÜR VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 618 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ODAKLI UYGULAMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;