Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UKY 502 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UKY 551 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UKY 501 TÜRKİYE´NİN YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 503 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 504 TÜRKİYE´DE YEREL YÖNETİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 505 KAMU POLİTİKALARI VE ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 506 AVRUPA İDARİ ALANI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 507 TÜRKİYE´DE SINIRLI İKTİDAR ARAYIŞLARI VE İNSAN HAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 508 ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 509 ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 510 SİYASET HUKUKU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 511 TÜRK SİYASİ HAYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 512 SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 513 SOSYAL SERMAYE VE DEMOKRATİKLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 514 İSLAM´DA SİYASİ DÜŞÜNCE: KLASİK DÖNEM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 517 AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU VE TÜRKİYE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 519 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 520 SİYASAL DÜŞÜNCEDE DEVLET VE YÖNETİM ANLAYIŞI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 521 KENTLEŞME POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 531 İDARENİN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 535 TÜRKİYE´DE ŞEHİRCİLİK VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 537 SİYASET, DEMOKRASİ VE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 538 KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UKY 539 YÖNETİMDE HALKA İLİŞKİLER VE TANITIM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;