Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TMB 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
TMB 601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 602 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu Türkçe 3 + 1 4 6
TMB 603 TEMEL İMMÜNOLOJI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 604 STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE BESİYERLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 2 4 6
TMB 605 BAKTERİLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 606 BAKTERİAL ENFEKSİYONLARIN PATOGENEZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 607 MİKROBİYOLOJİK ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 608 MİKROBİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 4 + 2 5 6
TMB 609 MİKROORGANİZMALARIN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU Seçmeli Türkçe 4 + 2 5 6
TMB 610 KLİNİK BAKTERİYOLOJİ Zorunlu Türkçe 4 + 2 5 6
TMB 611 MİKOBAKTERİYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 1 4 6
TMB 612 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 613 KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 614 VİRAL HEPATİTLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 615 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ Seçmeli Türkçe 4 + 2 5 6
TMB 616 KLİNIK İMMUNOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 2 4 6
TMB 617 KLİNİK VİROLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 2 4 6
TMB 618 KLİNİK MİKOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 2 4 6
TMB 619 AMPLİFİKASYON VE DİZİ ANALİZİ UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 2 4 6
TMB 620 HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 2 4 6
TMB 621 ANAEROB BAKTERİYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 1 4 6
TMB 622 MOLEKÜLER VİROLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 1 4 6
TMB 623 ANTİMİKROBİYAL ETKİ VE DİRENÇ MEKANİZMAASI Seçmeli Türkçe 3 + 4 5 6
TMB 624 PARAZİTOLOJİDE TANI YÖNETMELERİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
TMB 625 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN OTOMASYON TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 1 4 6
TMB 626 KLİNİK PARAZİTOLOJİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
TMB 627 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TMB 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;